Slovensky English Polski Deutsch

Faktúry

.: Späť na hlavnú stránku :.

č.fa.DodávateľPredmetDátum úhradySumaSpôsob platby
20/061ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 94501 Komárno šatňové skrine budova TJ Blatná Habovka 24.04.2020 2719.20 EUR prevodný príkaz
4591303416Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 24.04.2020 64.10 EUR prevodný príkaz
2020440861Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Vývoz komunálneho odpadu 03/2020 21.04.2020 1142.66 EUR prevodný príkaz
20200016Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená Odvoz a dočasné uskladnenie zmesového komunálneho odpadu 21.04.2020 599.40 EUR prevodný príkaz
2020060Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec Pracovná obuv - projekt ÚPSVaR 21.04.2020 165.98 EUR prevodný príkaz
04-2020Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba - 03/2020 21.04.2020 99.00 EUR prevodný príkaz
10200123ACCRUAL, s.r.o, Odbojárov 1958/14, 02601 Dolný Kubín Protipožiarne vybavenie 21.04.2020 359.54 EUR prevodný príkaz
FV200334PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 02801 Trstená Projekt ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Habovke´´ - Technické a technologické vybavenie a softvér 14727.36 EUR prevodný príkaz
8257452274Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 21.04.2020 81.50 EUR prevodný príkaz
20200338BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina Práce - Podklady NBÚ, IT zisťovanie ISVS - podklady pre NBÚ 21.04.2020 48.00 EUR prevodný príkaz
3220808294DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 Stravné lístky - zamestnanci 08.04.2020 2566.78 EUR prevodný príkaz
4497370943innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Zemný plyn 04/2020 08.04.2020 735.80 EUR prevodný príkaz
200043Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 Rúško 1VŠ 08.04.2020 400.01 EUR prevodný príkaz
4591296933Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 08.04.2020 29.37 EUR prevodný príkaz
420086eGov System spol. s.r.o., Služby SMS-info druhý kvartál 08.04.2020 72.00 EUR prevodný príkaz
200045413o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Internet druhý kvartál 08.04.2020 39.84 EUR prevodný príkaz
8256414901Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 08.04.2020 20.50 EUR prevodný príkaz
2000327Karol Kurcin - Roháčan, Radová 389, 027 32 Zuberec Ochranné rúška 01.04.2020 720.00 EUR prevodný príkaz
10062020V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená Výroba ochranných rúšok 01.04.2020 380.00 EUR prevodný príkaz
200001163o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 01.04.2020 124.92 EUR prevodný príkaz
4200191APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec Čistiace a hygienické prostriedky 01.04.2020 115.56 EUR prevodný príkaz
200001373o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 01.04.2020 72.56 EUR prevodný príkaz
20200001Vlastníci domu 279, Andreja Pavču 279/2, 027 32 Habovka Stavebné práce na oprave prístupovej cesty v schválenej výške uznesením OZ č. 10/2020 24.03.2020 2200.00 EUR prevodný príkaz
2020440542Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Vývoz komunálneho odpadu 02/2020 24.03.2020 967.27 EUR prevodný príkaz
03-2020Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba - 02/2020 24.03.2020 594.00 EUR prevodný príkaz
1200022TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava Aktualizácia programov za rok 2020 24.03.2020 420.00 EUR prevodný príkaz
10032001SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb externého projektového manažmentu - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 24.03.2020 360.00 EUR prevodný príkaz
4591285343Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 24.03.2020 114.00 EUR prevodný príkaz
2020016BMMJ, s.r.o., Radová 360, 02732 Zuberec Pracovné pomôcky - projekt ÚPSVaR 24.03.2020 101.80 EUR prevodný príkaz
4200107APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec Čistiace a hygienické prostriedky 24.03.2020 74.36 EUR prevodný príkaz
812020Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín Elektronická príručka : ,,Ochrana prírody´´ 24.03.2020 10.00 EUR prevodný príkaz
215200277SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany Nájomné za rok 2020 za užívanie pozemkov v k.ú. Zuberec 24.03.2020 10.00 EUR prevodný príkaz
8255185980Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 10.03.2020 97.92 EUR prevodný príkaz
20200230FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Nákup smetných odpadových nádob 09.03.2020 939.60 EUR prevodný príkaz
4487440906innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Zemný plyn 03/2020 09.03.2020 735.80 EUR prevodný príkaz
3200045OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104 Žiadosť a prevádzková dokumentácia - Zberný dvor 09.03.2020 400.00 EUR prevodný príkaz
200000983o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Montáž osvietenia a rozhlasu 09.03.2020 289.60 EUR prevodný príkaz
420020007Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Stavebný materiál 09.03.2020 90.68 EUR prevodný príkaz
4591278136Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 09.03.2020 60.48 EUR prevodný príkaz
8254144286Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 09.03.2020 19.99 EUR prevodný príkaz
4591270517Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 02.03.2020 173.52 EUR prevodný príkaz
204190700Geodeticca s.r.o. Košice, Služby WEB GIS - február 2020 02.03.2020 29.00 EUR prevodný príkaz
2000004703Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 85104 Bratislava Vydanie výpisu 24.02.2020 6.60 EUR prevodný príkaz
2020440255Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Vývoz komunálneho odpadu 01/2020 20.02.2020 1014.78 EUR prevodný príkaz
01-2020Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba - 01/2020 20.02.2020 462.00 EUR prevodný príkaz
2201105702Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 Licencia na verejné použitie hudobných diel na r. 2020 - Obecný rozhlas 20.02.2020 20.40 EUR prevodný príkaz
4440440265innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Zemný plyn 02/2020 17.02.2020 735.80 EUR prevodný príkaz
2020015Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín Verejné obstarávanie - Územný plán obce 17.02.2020 600.00 EUR prevodný príkaz
200000613o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 17.02.2020 170.24 EUR prevodný príkaz
190004473o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Technické pomôcky 17.02.2020 120.00 EUR prevodný príkaz
4591263783Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 17.02.2020 105.94 EUR prevodný príkaz
8252925464Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 17.02.2020 85.70 EUR prevodný príkaz
1/2020Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka Čistenie koryta potoka pri ihrisku 17.02.2020 75.00 EUR prevodný príkaz
1560007338Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava Tlačivá - matričný úrad, ohlasovňa 17.02.2020 73.96 EUR prevodný príkaz
8251894700Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Poplatky za telekomunikačné služby 17.02.2020 19.99 EUR prevodný príkaz
20203001Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná Stavebný dozor na stavbe - Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v Habovke 06.02.2020 1400.00 EUR prevodný príkaz
200000393o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby, technické vybavenie 06.02.2020 978.42 EUR prevodný príkaz
2020005ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná Geodetické práce - vyznačenie vecného bremena 06.02.2020 687.00 EUR prevodný príkaz
20620013Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec Údržba vozidla - Opel Astra 06.02.2020 667.64 EUR prevodný príkaz
2020001MM+M s.r.o. Trstená, Trstená Posedenie dôchodcov - občerstvenie 06.02.2020 224.00 EUR prevodný príkaz
420010011Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál - údržba obce 06.02.2020 166.43 EUR prevodný príkaz
204190628Geodeticca s.r.o. Košice, Služby WEB GIS - január 2020 06.02.2020 29.00 EUR prevodný príkaz
FV20003Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce, 02742 Oravský Biely Potok Dlhodobý nájom pozemku 2020 06.02.2020 9.31 EUR prevodný príkaz
4591256854Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 29.01.2020 128.34 EUR prevodný príkaz
20620002Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec Oprava a údržba vozidla - Opel Astra 20.01.2020 967.61 EUR prevodný príkaz
20200002VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 Kancelárske potreby 20.01.2020 420.48 EUR prevodný príkaz
2020001ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná Geodetické práce 20.01.2020 340.00 EUR prevodný príkaz
200000493o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Nájom opt. vlákna - prvý polrok 20.01.2020 216.00 EUR prevodný príkaz
20200085BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina GDPR - Servis dokumentácie 20.01.2020 180.00 EUR prevodný príkaz
420010eGov System spol. s.r.o., služby SMS-info prvý kvartál 20.01.2020 72.00 EUR prevodný príkaz
200000483o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet prvý kvartál 20.01.2020 39.84 EUR prevodný príkaz
01-1/2020JUDr. Bc. Nadežda Chovančáková, Školská 583, 02712 Liesek administratívne služby 15.01.2020 250.00 EUR prevodný príkaz
3020900878DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky zamestnanci 03.01.2020 2566.78 EUR prevodný príkaz
, Faktúry rok 2020 0.00 EUR
19119Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce, 02742 Oravský Biely Potok Dlhodobý prenájom NZ č. 26102018 31.01.2020 11.62 EUR prevodný príkaz
62020Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 ubytovanie a strava hostí z partnerského mesta Hustopeče pri príležitosti osláv 30. výočia FS Bučník 30.01.2020 364.00 EUR prevodný príkaz
6190212TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programov a licencie Evidencia obyvateľov, Dane a odpady, Registratúra 29.01.2020 21.00 EUR prevodný príkaz
619067Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie č. 185/2, 02744 Tvrdošín výdavky spoločný stavebný úrad rok 2019 29.01.2020 4391.05 EUR prevodný príkaz
19100098Jana Jandurová, zasadnutie OcZ - vianočná kapustnica 29.01.2020 60.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 122019 vyúčtovanie za rok 2019 suma spolu 8011,74 - preddavky 7988,20 = nedoplatok 23,54 20.01.2020 23.54 EUR prevodný príkaz
2019443673Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 122019 20.01.2020 1178.35 EUR prevodný príkaz
9200062754Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia požiarna zbrojnica rok 2019 suma spolu 351,95 - preddavky 176,00 = nedoplatok 175,95 23.01.2020 175.95 EUR prevodný príkaz
9200051939Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie rok 2019 suma spolu 5799,11 - preddavky 5555,00 = nedoplatok 244,11 23.01.2020 244.11 EUR prevodný príkaz
9200058710Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútku rok 2019 suma spolu 86,71 - preddavky 77,00 = nedoplatok 9,71 23.01.2020 9.71 EUR prevodný príkaz
9200058895Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrny dom rok 2019 suma spolu 5532,77 - preddavky 5786,00 = preplatok -253,23 23.01.2020 -253.23 EUR prevodný príkaz
9200058901Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia obecný úrad rok 2019 suma spolu 524,87 - preddavky 517,00 = nedoplatok 7,875 23.01.2020 7.87 EUR prevodný príkaz
4545345002Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia TJ budova rok 2019 suma spolu 2115,95 - preddavky 1320,00 = nedoplatok 795,05 22.01.2020 795.05 EUR prevodný príkaz
3320Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 11-12/2019 20.01.2020 92.84 EUR prevodný príkaz
112019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba 122019 29.01.2020 462.00 EUR prevodný príkaz
201901Peter Leginus Habovka, 02732 Habovka č. 230 dátové služby 15.01.2020 300.00 EUR prevodný príkaz
4591249785Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 15.01.2020 88.78 EUR prevodný príkaz
5041902483Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina finančný spravodajca doplatok 2019 20.01.2020 32.57 EUR prevodný príkaz
8250686501Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 20.01.2020 81.53 EUR prevodný príkaz
14632019Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 15.01.2020 51.34 EUR prevodný príkaz
72019Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka servisné práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 21.01.2020 200.00 EUR prevodný príkaz
204190563Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 122019 15.01.2020 29.00 EUR prevodný príkaz
8249655193Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 15.01.2020 19.99 EUR prevodný príkaz
2019005ARLANDA, s.r.o., Nižná aktualizácia RPS, rozdeľovací plán vo forme obnovy kat. operátu novým mapovaním, čiastočná úhrada 20.01.2020 14400,00 € doplatok 20.02.2020 14.400,00 € 20.02.2020 28800.00 EUR prevodný príkaz
1019004773MiF, s.r.o., Nerudova 4039, 01841 Dubnica nad Váhom Stála tabuľa Obec Habovka - projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 20.01.2020 518.40 EUR prevodný príkaz
1900102067Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo noviny Habovčan 15.01.2020 480.00 EUR prevodný príkaz
4591242322Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 31.12.2019 162.13 EUR prevodný príkaz
92019206Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš doprava posypového materiálu 30.12.2019 19.80 EUR prevodný príkaz
2019443397Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 112019 30.12.2019 819.74 EUR prevodný príkaz
419120007Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 31.12.2019 56.09 EUR prevodný príkaz
1201/19QECC-REAL s.r.o., Pod Hlinisko 7304/48, 03403 Ružomberok vypracovanie energetického certifikátu AB 18.12.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
2953Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit IUZ a KUZ, overenie súladu VS a KUZ 15.01.2020 1620.00 EUR prevodný príkaz
20191867IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice vianočná výzdoba - osvetlenie 15.01.2020 1201.13 EUR prevodný príkaz
8248461907Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.12.2019 86.78 EUR prevodný príkaz
12019Anna Jurinová, 02732 Habovka Pod Úbočou 77 kvety - deň učiteľov, deň matiek, deň - posedenie dôchodcov - jubilanti 31.12.2019 341.92 EUR prevodný príkaz
52019612Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš posypový materiál zimná údržba 30.12.2019 150.96 EUR prevodný príkaz
8247427499Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.12.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
4591235083Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 17.12.2019 106.24 EUR prevodný príkaz
2019128Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie pre projekt "Zriadenie obecnej knižnice a čitárne". 30.12.2019 660.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 122019 17.12.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
3121901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 15.01.2020 480.00 EUR prevodný príkaz
3291820896DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 05.12.2019 626.38 EUR prevodný príkaz
419110010Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 31.12.2019 200.51 EUR prevodný príkaz
2019161Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia - cuntorínsky program 2020 31.12.2019 70.00 EUR prevodný príkaz
2019127Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie pre projekt 15.01.2020 1920.00 EUR prevodný príkaz
1560006675Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava tlačivá a osvedčovacie knihy matrika 30.12.2019 28.73 EUR prevodný príkaz
190004613o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 31.12.2019 104.50 EUR prevodný príkaz
4591227921Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.11.2019 107.65 EUR prevodný príkaz
20190610Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B 974 09 Banská Bystrica odborný výklad 28.11.2019 35.00 EUR prevodný príkaz
8246251790Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 28.11.2019 81.50 EUR prevodný príkaz
7190405905Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava prenájom pozemkov rok 2020 28.11.2019 15.00 EUR prevodný príkaz
8300203563Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 predplatné účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2020 31.12.2019 89.00 EUR prevodný príkaz
2019443052Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 102019 28.11.2019 862.48 EUR prevodný príkaz
19619Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 09-10/2019 28.11.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
07111901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 28.11.2019 480.00 EUR prevodný príkaz
1903430PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo kurz nositeľov autonómnej dýchacej techniky - dobrovoľní hasiči 3 osoby 19.11.2019 41.70 EUR prevodný príkaz
1910003DRS Tech, s.r.o., Pribinova 558/23, 96001 Zvolen 1 stavebné práce projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v Habovke" celková suma 105446.60, uhradené vlastné zdroje 5446,60 dňa 12.11.2019, dotácia z enviromentálneho fondu 100000,00 20.12.2019 20.12.2019 105446.60 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 112019 15.11.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
4591220689Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.11.2019 60.81 EUR prevodný príkaz
319495APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec čistiace prostriedky a hygienické prostriedky 19.11.2019 209.48 EUR prevodný príkaz
419100017Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 19.11.2019 53.19 EUR prevodný príkaz
419100018Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál na lavičku - ulica Pod Úbočou 19.11.2019 64.10 EUR prevodný príkaz
55/2019PEnixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín verejné obstarávanie - energetický certifikát pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka". 19.11.2019 288.00 EUR prevodný príkaz
8245227394Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 19.11.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
20190210Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor na stavbe 11.12.2019 1360.00 EUR prevodný príkaz
1202019118Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce 11.12.2019 38540.38 EUR prevodný príkaz
042019Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka ozvučenie programu pri príležitosti mesiaca úcty k starším 31.10.2019 100.00 EUR prevodný príkaz
19100074Jana Jandurová, obedy na stretnutí z príležitosti mesiaca úcty k starším 31.10.2019 1080.00 EUR prevodný príkaz
190004013o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 školské pomocky pre sociálne znevýhodnené deti - dotacia UPSVaR 24.10.2019 33.20 EUR prevodný príkaz
2019252Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské pomocky pre sociálne znevýhodnené deti - dotacia UPSVaR 24.10.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
190058Zdenka Littvová, Hlavná 512, 02732 Zuberec školské pomocky pre sociálne znevýhodnené deti - dotacia UPSVaR 24.10.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
21901999CBA VEREX s.r.o., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš posedenie dôchodcov z príležitosti mesiaca úcty k starším - pohostenie 25.10.2019 469.73 EUR prevodný príkaz
2019442755Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 092019 25.10.2019 1362.32 EUR prevodný príkaz
5590031672IVES Košice, aktualizácia programu Winibeu - účtovníctvo a WinPam ročný poplatok 25.10.2019 240.44 EUR prevodný príkaz
4591213192Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.10.2019 181.48 EUR prevodný príkaz
190113Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 reklamné predmety 25.10.2019 999.60 EUR prevodný príkaz
20190250K.L.I.B.O.S., s.r.o., Ulica Jána Vojtaššáka 1035/26,02956 Zákamenné reprezentačné predmety 25.10.2019 300.00 EUR prevodný príkaz
08101901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnostiadministratívnej budovy" 25.10.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
20190101VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 grafická práca tlač a návrhy 25.10.2019 161.99 EUR prevodný príkaz
8244019547Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.10.2019 80.58 EUR prevodný príkaz
4591205978Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.10.2019 92.56 EUR prevodný príkaz
20190004Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka zemné práce a odvoz prebytočnej zeminy 10.10.2019 237.50 EUR prevodný príkaz
20190005Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka porez guľatiny na lavičku cez potok Blatná na ul. Pod Úbočou 14.10.2019 70.00 EUR prevodný príkaz
190102513o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet 10-12/2019 14.10.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
20190104JUDr. Dušan Serek, Nová Doba 489/15, 02743 Nižná právne služby v zmysle zmluvy o poskytnutí právnej služby zo dňa 01.10.2019 14.10.2019 168.00 EUR prevodný príkaz
19000054Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného automobilu Opel 14.10.2019 148.54 EUR prevodný príkaz
419238eGov System spol. s.r.o., sms info 4.Q 14.10.2019 72.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 102019 14.10.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
9/2019Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka práce rýpadlo-nakladačom pri čistení koryta potoka pri TJ budove 14.10.2019 125.00 EUR prevodný príkaz
8243002056Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 14.10.2019 20.98 EUR prevodný príkaz
2019083V-TRANS, s.r.o., Zuberec autobusová doprava dôchodcov - Habovka - Jablonka a späť 14.10.2019 136.75 EUR prevodný príkaz
0335434KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 94901 Nitra kancelárska výpočtová technika - skartovačka 14.10.2019 592.92 EUR prevodný príkaz
419090006Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál na lavičku - ulica Pod Úbočou 14.10.2019 112.29 EUR prevodný príkaz
3291816813DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 08.10.2019 1427.08 EUR prevodný príkaz
08-2019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka materiál a montáž dočasného pútača realizácie stavby "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka" 03.10.2019 99.00 EUR prevodný príkaz
204190364Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 092019 14.10.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2197134447WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., poplatok za doménu habovka.sk za obdobie od 30.10.2019 do 29.10.2020 03.10.2019 14.28 EUR prevodný príkaz
20192409Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor - Zberný dvor Habovka 15.01.2020 1900.00 EUR prevodný príkaz
4591198731Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 03.10.2019 118.76 EUR prevodný príkaz
01872019JP-JUNIOR s.r.o., Na Straník 565/3, 01301 Teplička nad Váhom dodanie a montáž interiérových svetiel podľa objednávky 24/2019 03.10.2019 1013.09 EUR prevodný príkaz
166/2019Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 07-08/2019 03.10.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
190793Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín realizácia dopravného značenia parkovisko pri cintoríne 03.10.2019 738.00 EUR prevodný príkaz
2019442440Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 082019 27.09.2019 1149.08 EUR prevodný príkaz
900140J.P.V.K.SROS spol. s r.o., M.R.Štefánika 2266, 02601 Dolný Kubín stavebné práce - rozšírenie vodovodu pri ČOV Habovka 14.10.2019 2161.69 EUR prevodný príkaz
20190037Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín členské na rok 2019 03.10.2019 33.19 EUR prevodný príkaz
20190026Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín vypracovanie dokumentu Komunnitný plán sociálnych služieb obce Habovka na obdobie rokov 2018-2025 03.10.2019 275.00 EUR prevodný príkaz
FV90901/19B.D.B. s.r.o., Budatínska 63/19, 05106 Bratislava stavebné práce projekt " Zberný dvor Habovka" celková suma 136196.48, uhradené vlastné zdroje 6809,83 dňa 27.09.2019, dotácia z enviromentálneho fondu 129386,65 dňa 04.11.2019 04.11.2019 136196.48 EUR prevodný príkaz
4591191656Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.09.2019 58.43 EUR prevodný príkaz
20193108Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor na stavbe 24.10.2019 5440.00 EUR prevodný príkaz
1202019102Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce 24.10.2019 88708.26 EUR prevodný príkaz
190003393o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelárske potreby 20.09.2019 280.60 EUR prevodný príkaz
08-2/2019JUDr. Bc. Nadežda Chovančáková, Školská 583, 02712 Liesek administratívne služby pri príprave obecných novín 20.09.2019 200.00 EUR prevodný príkaz
09091901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 20.09.2019 720.00 EUR prevodný príkaz
8241842417Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.09.2019 80.29 EUR prevodný príkaz
3291814773DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 09.09.2019 413.98 EUR prevodný príkaz
042019Eduard Pilarčík, Pod Brehom 22/7, 02732 Habovka ťažba a približovanie dreva - lavička cez potok Blatná na ulici Pod Úbočou 17.09.2019 49.50 EUR prevodný príkaz
8240826731Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.09.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
20190414Spoločnosť HILARION s.r.o., Nová 311, 03203 Liptovský Ján záclony kultúrny dom - pranie a čistenie 20.09.2019 48.00 EUR prevodný príkaz
190684Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec výroba 5 ks tabuliek - zákaz vysýpania smetí 20.09.2019 30.00 EUR prevodný príkaz
19010101312Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo Habovské noviny 20.09.2019 480.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 092019 17.09.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
19000058Peter Klimek, Stodolisko 306/53, 02732 Habovka zapožičanie stanu a stolov Deň rodiny 20.09.2019 200.00 EUR prevodný príkaz
419080009Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 20.09.2019 86.69 EUR prevodný príkaz
082019Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená poskytnutie poradenstva ohľadom nehnuteľností v katastrálnom území Habovka 20.09.2019 120.00 EUR prevodný príkaz
19000001Lenka Kováľová, Blatná 46/25, 02732 Habovka vence a kahance k pamätníkom a hrobom padlých partizánov 04.09.2019 90.20 EUR prevodný príkaz
052019Vladimír Jurina, Pod Úbočou 77/11, 02732 Habovka výroba a osadenie informačných tabúľ, kvetináčov, sadenie kvetín a drevín - dotácia ŽSK 04.09.2019 1200.00 EUR prevodný príkaz
20190020ROHÁČE, spol. s r.o., Borová 445, 02732 Zuberec stavebné práce - parkovisko pri cintoríne 04.09.2019 29978.29 EUR prevodný príkaz
204190297Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 082019 04.09.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
701190927Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, 02732 Zuberec pečivo - strava letný tábor - dotácia ŽSK 03.09.2019 31.30 EUR prevodný príkaz
700190288Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, 02732 Zuberec ubytovanie letný tábor - dotácia ŽSK 02.09.2019 810.00 EUR prevodný príkaz
042019Vladimír Klimek, Pod Grúňom 408/26, 02732 Habovka stolárske práce 27.08.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
2019004ARLANDA, s.r.o., Nižná plán prechodu na nové usporiadanie a rozdelenie parciel CKN hranicou obvodu JPÚ 20.09.2019 7080.00 EUR prevodný príkaz
8238677760Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 23.08.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
4591184361Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 22.08.2019 118.06 EUR prevodný príkaz
2019442098Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 072019 22.08.2019 1566.48 EUR prevodný príkaz
20190007PROFIL INVEST s.r.o., Staničná 1250, 09301 Vranov nad Topľou dodávka a montáž oplotenia cintorína 22.08.2019 5993.63 EUR prevodný príkaz
20191508Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo projekčné práce pri stavebných úpravách jednotlivých častí administratívnej budovy v obci Habovka 22.08.2019 5415.00 EUR prevodný príkaz
20191208Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo vypracovanie bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy pre realizácie projektu 22.08.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
20190076VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 grafické práce a pvc nálepky 22.08.2019 127.44 EUR prevodný príkaz
2019001Eduard Kakus, Zákamenné č. 267, 02956 stavebný dozor na stavbe: "Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka" 13.08.2019 1320.00 EUR prevodný príkaz
19400015ORAVCI s.r.o., Blatná 287/87 stavebné práce s materiálom na oprave havarijného stavu ZŠ s MŠ Habovka 12.08.2019 45840.43 EUR prevodný príkaz
8239688794Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.08.2019 80.57 EUR prevodný príkaz
2019028BMMJ, s.r.o., Radová 360, 02732 Zuberec pracovné pomôcky - projekt ÚPSVaR 12.08.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
05081901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 12.08.2019 720.00 EUR prevodný príkaz
3081176708Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.08.2019 182.56 EUR prevodný príkaz
1202019077Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce 25.09.2019 554841.94 EUR prevodný príkaz
20193107Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor na stavbe 25.09.2019 6800.00 EUR prevodný príkaz
204190231Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 072019 12.08.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
419070021Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 12.08.2019 54.62 EUR prevodný príkaz
20190521TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina licencia softvéru TENDERnet 12.08.2019 249.60 EUR prevodný príkaz
1902366PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo pracovné pomôcky DHZ Habovka (dotácia od DPO SR 3000,00) 12.08.2019 3152.79 EUR prevodný príkaz
307000386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 082019 12.08.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
900120J.P.V.K.SROS spol. s r.o. stavebné práce - rozšírenie vodovodu pri ČOV Habovka 07.08.2019 34497.90 EUR prevodný príkaz
139191741TOI TOI & DIXI, s.r.o. , Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04 toaletná kabína 6 ks - Habovský kardan 12.08.2019 360.00 EUR prevodný príkaz
319315APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec čistiace prostriedky 12.08.2019 110.99 EUR prevodný príkaz
20190375Marián Ondrík, Liesek 509, 02712 Fe rúry 12.08.2019 110.40 EUR prevodný príkaz
8236544536Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 25.07.2019 20.34 EUR prevodný príkaz
190002743o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 Počítač PC LYNX Office - ekonomický úsek 26.07.2019 608.00 EUR prevodný príkaz
190002733o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava osvetlenia a oprava rozhlasu + nájom plošiny s obsluhou 26.07.2019 69.00 EUR prevodný príkaz
190067703o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet 07-09/2019 26.07.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
190067713o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 nájom optického vlákna 2.polrok 2019 26.07.2019 216.00 EUR prevodný príkaz
4591170002Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.07.2019 132.09 EUR prevodný príkaz
2119000484IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Svietidlo LED 10 W 25.07.2019 60.55 EUR prevodný príkaz
201902990Miroslav Filek EIFiM, Záhradná 281, 027 32 Zuberec pracovné pomôcky pre aktivačnú činnosť - dotacia UPSVaR 24.07.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
8237554599Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 24.07.2019 80.44 EUR prevodný príkaz
13319Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 05-06/2019 25.07.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
190545Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec kancelárske potreby - plagáty, pečiatky, evidenčné štítky knižnica, informačné tabuľky k projektom 25.07.2019 850.94 EUR prevodný príkaz
2019008ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vypracovanie GP 36/2019 25.07.2019 274.00 EUR prevodný príkaz
2019441752Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 062019 16.07.2019 929.98 EUR prevodný príkaz
1900020619Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 85104 Bratislava vydanie výpisu z registra exekúcií 12.07.2019 6.60 EUR prevodný príkaz
FV1900027Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 náhradné diely kosačky 16.07.2019 175.89 EUR prevodný príkaz
1900025Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného automobilu Opel 16.07.2019 623.96 EUR prevodný príkaz
190513Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín biela farba na dopravné značenie 16.07.2019 108.00 EUR prevodný príkaz
08071901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 16.07.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
10/19TWINS FIN, s.r.o., J.Smreka 16, 84108 Bratislava spracovanie žiadosti o dotáciu na hasičskú zbrojnicu 16.07.2019 500.00 EUR prevodný príkaz
4591162265Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 16.07.2019 145.32 EUR prevodný príkaz
2019065Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - jednoduché pozemkové úpravy 16.07.2019 504.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 072019 16.07.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
419060012Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 16.07.2019 46.69 EUR prevodný príkaz
1900173BMcomp, s.r.o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín oprava kancelárskej a výpočtovej techniky 16.07.2019 200.00 EUR prevodný príkaz
419167eGov System spol. s.r.o., sms info 3.Q 16.07.2019 72.00 EUR prevodný príkaz
20190055VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 vankúšiky s potlačou a grafická úprava - uvítanie detí do života 16.07.2019 75.60 EUR prevodný príkaz
190100124JK TRANS sK, s.r.o., Beňova Lehota 25, 02601 Dolný Kubín preprava Habovka - Hustopeče v dňoch 21.06.2019-22.06.2019 - FS Bučník 16.07.2019 615.00 EUR prevodný príkaz
204190158Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 062019 - 100% zľava 0.00 EUR
20192706Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo vypracovanie bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy pre projekt protipovodňovej ochrany 16.07.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
8235435331Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 21.06.2019 84.00 EUR prevodný príkaz
4591155595Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 21.06.2019 162.90 EUR prevodný príkaz
9/2019Ing. Žaneta Mažgútová, Hlinská 2582/17, 01001 Žilina vypracovanie rozpočtu pre Modernizáciu a opravu hasičskej zbrojnice obce Habovka 21.06.2019 150.00 EUR prevodný príkaz
20190054Detské ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44, 96701 hlavná ročná kontrola detských ihrísk 21.06.2019 120.00 EUR prevodný príkaz
2019441455Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 052019 19.06.2019 879.27 EUR prevodný príkaz
19000014Dušan Hajdučiak, Stodolisko 123/52, Habovka stolárske práce pri obklade stien v sále asministratívnej budovy obce Habovka 19.06.2019 519.60 EUR prevodný príkaz
19100041Jana Jandurová, Stodolisko 298/76, 02732 Habovka zasadnutie ZMOHO (združenie miest a oobcí Hornej Oravy) - obed a občerstvenie 14.06.2019 300.00 EUR prevodný príkaz
10061901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 12.06.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
201902276Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovný odev - projekt ÚPSVaR 12.06.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
4591148057Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.06.2019 115.27 EUR prevodný príkaz
20190016Daxnerová, s.r.o., Štvrť L. Novomeského 1235/23, 97701 Brezno príprava následnej monitorovacej správy č. 5 - projekt Kanalizácia obcí Habovka - Zuberec 12.06.2019 250.00 EUR prevodný príkaz
20190060Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz veľkoobjemového kontajnera od cintorína 12.06.2019 316.58 EUR prevodný príkaz
1202019036Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce - montáž a dodávka vchodových dverí 2 ks 07.06.2019 5851.20 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 062019 07.06.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
204190087Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 052019 07.06.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2019006ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vyhotovenie GP č. 18,20,22,25/2019 na oddelenie pozemkov a zmena druhu pozemkov 07.06.2019 2108.00 EUR prevodný príkaz
8234434642Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 07.06.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
2019008MM+M s.r.o. Trstená, Trstená strava členovia komisie voľby do Európskeho parlamentu 29.05.2019 76.30 EUR prevodný príkaz
319191APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec čistiace prostriedky 29.05.2019 122.44 EUR prevodný príkaz
5519006919Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody + stočné obecný úrad a kultúrny dom - celková 351.19 Eur, zaplatené zálohy 540.00 Eur = preplatok 188.81 Eur 04.06.2019 -188.81 EUR prevodný príkaz
5519007224Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody cintorín 29.05.2019 8.70 EUR prevodný príkaz
29190030Ing. Tomáš Ďuriš, Račice 241, 97222 Nitrica spracovanie POH 29.05.2019 230.00 EUR prevodný príkaz
20019149Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec pracovná odev dvojdielna - projekt ÚPSVaR 31.05.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
823333191Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 30.05.2019 81.06 EUR prevodný príkaz
4591140944Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 22.05.2019 162.35 EUR prevodný príkaz
FV1900016Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 oprava motorovej píly a nožnice motorové Stihl 60cmm 22.05.2019 310.60 EUR prevodný príkaz
823333191Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky fa 81.06 Eur a storno fa -81.06 22.05.2019 0.00 EUR prevodný príkaz
19000019Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava a údržba mot. vozidiel 21.05.2019 810.72 EUR prevodný príkaz
1901442PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 20.05.2019 50.00 EUR prevodný príkaz
10419Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 03-04/2019 20.05.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
2019441135Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 042019 20.05.2019 1076.17 EUR prevodný príkaz
20190040VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 kancelárske potreby 20.05.2019 172.20 EUR prevodný príkaz
4591133364Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.05.2019 120.57 EUR prevodný príkaz
2197116314WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., prevádzka habovka.sk 20.05.2019 79.62 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 052019 20.05.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
1901414PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 20.05.2019 100.00 EUR prevodný príkaz
204190012Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 042019 20.05.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
1935104988Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava inzerát - výberové konanie 20.05.2019 156.00 EUR prevodný príkaz
8232340746Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.05.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
419040006Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 20.05.2019 409.26 EUR prevodný príkaz
1900500755IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmanyho 12, 81106 Bratislava oprava vozidla - spoluúčasť 20.05.2019 168.50 EUR prevodný príkaz
2019124Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec pracovná odev dvojdielna - projekt ÚPSVaR 02.05.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
1900044STAVORAVA s.r.o., Jasenovská 828, 02957 Oravská Lesná projekčné práce - architektonická štúdia a projektová dokumentácia na stavebné povolenie pre projekt: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v obci Habovka 02.05.2019 3624.00 EUR prevodný príkaz
4591123317Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 02.05.2019 115.65 EUR prevodný príkaz
190001513o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejneho osvetlenia a výmena svietidiel 02.05.2019 72.60 EUR prevodný príkaz
2019440831Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 032019 02.05.2019 903.77 EUR prevodný príkaz
8Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava hmotná núdza ZŠ a obedy zadarmo MŠ - dotácia UPSVaR 02.05.2019 502.80 EUR prevodný príkaz
19400004ORAVCI s.r.o., Blatná 287/87 stavebné práce s materiálom na oprave havarijného stavu ZŠ s MŠ Habovka 22.03.2019 60000.00 EUR prevodný príkaz
20191604Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo Spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii domu smútku v obci Habovka 18.04.2019 4050.00 EUR prevodný príkaz
20190794Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava Mandátny certifikát QEsi - 3 roky - 1 ks / 105.60, mandátny certifikát - 3 roky/105.60 17.04.2019 211.20 EUR prevodný príkaz
20190379BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina práce - registračná služba u zákazníka - mandátny certifikát, TOKEN - integrácia do NASES 17.04.2019 223.20 EUR prevodný príkaz
190001523o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelársky papier XEROX 17.04.2019 175.20 EUR prevodný príkaz
190001503o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby + monitor Philips 246V5 24 17.04.2019 224.58 EUR prevodný príkaz
04041901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 12.04.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
190034943o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet 04-06/2019 12.04.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
8231246893Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.04.2019 80.44 EUR prevodný príkaz
20190115Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B 974 09 Banská Bystrica vypracovanie potvrdenia pre projekt: 12.04.2019 70.00 EUR prevodný príkaz
4591115190Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.04.2019 110.41 EUR prevodný príkaz
419090eGov System spol. s.r.o., sms info 2.Q 12.04.2019 84.91 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 042019 12.04.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
8230253848Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.04.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
419030018Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 12.04.2019 79.95 EUR prevodný príkaz
2019005MM+M s.r.o. Trstená, Trstená stravovanie členov komisie prezidentské voľby I. a II. kolo - dotácia 04.04.2019 130.80 EUR prevodný príkaz
VFA1900452R-COMP, s.r.o., E.Bohúňa 9, 03401 Ružomberok multifunkčný kopírovací stroj s príslušenstvom a montážou - MFP Xerox VersaLink C7000, aktiv.kit, reg.kit 04.04.2019 2181.36 EUR prevodný príkaz
2019111Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 02.04.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
201901Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 02.04.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
204280957Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 032019 02.04.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
1Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava hmotná núdza ZŠ a obedy zadarmo MŠ - dotácia UPSVaR 29.03.2019 496.80 EUR prevodný príkaz
2019112Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec pracovné pomôcky pre aktivačnú činnosť - dotacia UPSVaR 29.03.2019 93.14 EUR prevodný príkaz
4591108722Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 29.03.2019 41.29 EUR prevodný príkaz
190001283o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 29.03.2019 33.20 EUR prevodný príkaz
0672019Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 01-02/2019 20.03.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
19050004ARCHsight, s.r.o., Konská 85/289, 03204 Liptovský Ondrej vypracovanie dokumentácie: Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo - Zberný dvor Habovka 20.03.2019 650.00 EUR prevodný príkaz
2019440515Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 022019 20.03.2019 995.73 EUR prevodný príkaz
8229175485Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.03.2019 80.78 EUR prevodný príkaz
215190302SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany prenájom pozemkov rok 2019 20.03.2019 10.00 EUR prevodný príkaz
042019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba komunikácií 022019 20.03.2019 363.00 EUR prevodný príkaz
2019015Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka 20.03.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 032019 07.03.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
419020011Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 07.03.2019 45.59 EUR prevodný príkaz
07031901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb externého projektového manažmentu v zmysle bodu 3.1.1. Zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb zo dňa 21.12.2018 pre projekt s názvom : Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 07.03.2019 240.00 EUR prevodný príkaz
3081101146Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 07.03.2019 171.11 EUR prevodný príkaz
8228191832Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 07.03.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
204280884Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 022019 07.03.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2191106353SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 01.03.2019 20.40 EUR prevodný príkaz
19020216CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová 974 01, Slovensko kniha Čarovná Orava - 120 ks 01.03.2019 1980.00 EUR prevodný príkaz
4591094967Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 01.03.2019 97.99 EUR prevodný príkaz
1019000558MiF, s.r.o., Nerudova 4039, 01841 Dubnica nad Váhom vyhotovenie dočasného pútača Obec Habovka - projekt zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 20.02.2019 1014.00 EUR prevodný príkaz
542019Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava v hmotnej núdzi pre školákov 012019 20.02.2019 242.40 EUR prevodný príkaz
532019Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava pre MŠ (obedy zadarmo dotácia) 012019 20.02.2019 326.40 EUR prevodný príkaz
190000783o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 20.02.2019 442.22 EUR prevodný príkaz
190000793o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 demontáž vianočného osvetlenia 20.02.2019 108.00 EUR prevodný príkaz
204280789Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 012019 20.02.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2019440225Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 012019 20.02.2019 998.00 EUR prevodný príkaz
2019001MM+M s.r.o. Trstená, Trstená občerstvenie na posedení dôchodcov dňa 13.02.2019 20.02.2019 174.80 EUR prevodný príkaz
12019Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 250.00 EUR prevodný príkaz
012019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 1188.00 EUR prevodný príkaz
20190002Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 887.50 EUR prevodný príkaz
2019002BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 809.40 EUR prevodný príkaz
8227124741Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.02.2019 80.02 EUR prevodný príkaz
8226151321Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.02.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
1190022TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava systémová podpora a licenčná zmluva programov ročný poplatok 12.02.2019 420.00 EUR prevodný príkaz
20190011VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 výroba pečiatok a samolepiek - kancelárske potreby 12.02.2019 294.36 EUR prevodný príkaz
07021901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnostiadministratívnej budovy" 12.02.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
4591088203Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.02.2019 118.14 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 022019 12.02.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
032019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba komunikácií 012019 12.02.2019 2761.00 EUR prevodný príkaz
209000314CBA VEREX s.r.o., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš oblátky horalka - maškarný ples ZŠ 12.02.2019 50.18 EUR prevodný príkaz
20190288BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina práca GDPR konzultácie, preškolenie 12.02.2019 56.02 EUR prevodný príkaz
191002Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm.gen.L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava - St.Mesto primárne posúdenie infraštrukturálneho projektu "Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka" 12.02.2019 210.00 EUR prevodný príkaz
4591080648Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.02.2019 130.87 EUR prevodný príkaz
19050002ARCHsight, s.r.o., Konská 85/289, 03204 Liptovský Ondrej dotlač projektovej dokumentácie stavby Zberný dvor Habovka 30.01.2019 80.00 EUR prevodný príkaz
2019001BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec dopravné výkony pri zimnej udržbe chodníkov pre peších a cintorína 30.01.2019 387.60 EUR prevodný príkaz
9190016TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programu Wincity EO, Dane a odpady Registratúra 30.01.2019 72.00 EUR prevodný príkaz
20190001Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka zimná údržba chodníkov pre peších a cintorína 24.01.2019 1550.00 EUR prevodný príkaz
5919001131Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina ročný prístup na portál verejná správa Slovenskej republiky 24.01.2019 117.00 EUR prevodný príkaz
4591080648Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 21.01.2019 130.87 EUR prevodný príkaz
8390105502Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 predplatné účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 16.01.2019 87.00 EUR prevodný príkaz
190000173o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 montáž vianočného osvetlenia 16.01.2019 227.95 EUR prevodný príkaz
190000493o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet 01-03/2019 16.01.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
190000503o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 nájom optického vlákna 1.polrok 2019 16.01.2019 216.00 EUR prevodný príkaz
419006eGov System spol. s.r.o., sms info 1.Q 16.01.2019 74.78 EUR prevodný príkaz
01-1/2019Mgr. Nadežda Kalisová, 02801 Zábiedovo, Hlavná 197/29 administratívne služby pri príprave obecných novín 16.01.2019 250.00 EUR prevodný príkaz
3291800492DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 08.01.2019 2416.78 EUR prevodný príkaz
20190091BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina GDPR - servis dokumentácie BO 08.01.2019 180.00 EUR prevodný príkaz
FAKTÚRY ROK 2019 0.00 EUR
0.00 EUR
618057Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín výdavky na spoločný stavebný úrad v roku 2018 24.01.2019 1134.43 EUR prevodný príkaz
4545345001Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia budova TJ obdobie od 09.10.2018 do 31.12.2018 suma spolu 368,96 - preddavky 100,00 = nedoplatok 268,96 23.01.2019 268.96 EUR prevodný príkaz
3212831027Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia požiarna zbrojnica v dedine rok 2018 suma spolu 179,99 - preddavky 220,00 = preplatok -40,01 23.01.2019 -40.01 EUR prevodný príkaz
3301827043Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia obecný úrad rok 2018 suma spolu 531,37 - preddavky 539,00 = preplatok -7,63 23.01.2019 -7.63 EUR prevodný príkaz
3212829027Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútkurok 2018 suma spolu 69,83 - preddavky 66,00 = nedoplatok 3,83 23.01.2019 3.83 EUR prevodný príkaz
3212832017Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrny dom rok 2018 suma spolu 5932,34 - preddavky 5038,00 = nedoplatok 894,34 23.01.2019 894.00 EUR prevodný príkaz
0252019Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 22.01.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn vyúčtovanie od 19.07.2018 - 31.12.2018 preplatok 22.01.2019 -965.17 EUR prevodný príkaz
3212830027Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie rok 2018 suma spolu 5705,57 - preddavky 5335,00 = nedoplatok 370,57 22.01.2019 370.57 EUR prevodný príkaz
2018187Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš obnova miestnych komunikacii Stodolisko - mesačná platba 21.01.2019 1496.58 EUR prevodný príkaz
20182046IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice vianocna vyzdoba 21.01.2019 1138.10 EUR prevodný príkaz
2018443494Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 122018 21.01.2019 1127.50 EUR prevodný príkaz
5041801855Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca ročník 2018 doplatok 16.01.2019 14.90 EUR prevodný príkaz
1856014068TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín stoličky 380 ks 16.01.2019 456.00 EUR prevodný príkaz
8225088437Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.01.2019 83.42 EUR prevodný príkaz
418120014Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba obce 08.01.2019 52.12 EUR prevodný príkaz
4591074217Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 08.01.2019 97.45 EUR prevodný príkaz
6180206TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programu Wincity EO, Dane a odpady Registratúra 08.01.2019 16.80 EUR prevodný príkaz
8224121356Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 08.01.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
204280702Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 122018 08.01.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
082018Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba komunikácií 122018 08.01.2019 858.00 EUR prevodný príkaz
20180064VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 vyhotovenie tabuliek + grafická práca 08.01.2019 41.76 EUR prevodný príkaz
14712018Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina vedenie účtu majiteľa cenných papierov 08.01.2019 0.00 EUR prevodný príkaz
20180519TENDERnet, s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina príprava žiadosti o NFP pre projekt Wifi pre teba v obci Habovka 08.01.2019 180.00 EUR prevodný príkaz
2018443247Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 112018 27.12.2018 833.63 EUR prevodný príkaz
180102031Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo noviny Habovčan 27.12.2018 360.00 EUR prevodný príkaz
20180203Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz velkoobjemoveho kontajnera 27.12.2018 245.00 EUR prevodný príkaz
180101993Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo kalendáre 27.12.2018 1140.00 EUR prevodný príkaz
3081068546Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.12.2018 80.63 EUR prevodný príkaz
180101971Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo Nákup kníh - propagačný materiál 21.12.2018 825.00 EUR prevodný príkaz
112018Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu rok 2018 21.12.2018 200.00 EUR prevodný príkaz
201803Peter Leginus Habovka, 02732 Habovka č. 230 údržba web stránky a počítačových programov OÚ rok 2018 21.12.2018 300.00 EUR prevodný príkaz
2018442623Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 092018 21.12.2018 891.40 EUR prevodný príkaz
20180092Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 01401 Bytča detské ihrisko Pod Závozom - dotácia z Úradu vlády + vlastné zdroje 21.12.2018 8388.00 EUR prevodný príkaz
20184552Marián Grígeľ, 02901 Námestovo Miestného priemyslu 1023 materiál údržba obce 21.12.2018 75.40 EUR prevodný príkaz
2854Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit a overenie IÚZ a KÚZ 21.12.2018 1350.00 EUR prevodný príkaz
452018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava v HN 122018 21.12.2018 150.30 EUR prevodný príkaz
8223046043Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 21.12.2018 84.98 EUR prevodný príkaz
412018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava v HN 112018 21.12.2018 219.35 EUR prevodný príkaz
12018Anna Jurinová, 02732 Habovka Pod Úbočou 77 kvety jubilanti a záhradkárske potreby - údržba obce 21.12.2018 428.13 EUR prevodný príkaz
1800067Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 snežná fréza 21.12.2018 1210.90 EUR prevodný príkaz
1800067Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš obnova miestnych komunikacii Stodolisko - mesačná platba 20.12.2018 1496.58 EUR prevodný príkaz
512018Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín realizacia VO (prieskumu trhu) na zabezpecenie docasneho putaca a stalej tabule v ramci projektu : Znízenie energetickej narocnosti administratívnej budovy v obci Habovka 14.12.2018 288.00 EUR prevodný príkaz
1800046Tulipánik s.r.o., Severná 812/10, 02601 Dolný Kubín plavecký výcvik základná škola 14.12.2018 675.00 EUR prevodný príkaz
1803175PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo materiál hasiči 14.12.2018 46.80 EUR prevodný príkaz
20180011Branislav Drapáč BDplus , 03495 Likavka 750 údržba plastových okien administratívna budova a kultúrny dom 14.12.2018 495.00 EUR prevodný príkaz
52018567Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš posypovy material - zimna udrzba 14.12.2018 152.88 EUR prevodný príkaz
92018143Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš doprava strku na zimnu udrzbu 14.12.2018 19.80 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 122018 14.12.2018 787.70 EUR prevodný príkaz
1218Daniel Števuliak, 02712 Vitanová 115 údržba plastových okien administratívna budova a kultúrny dom 14.12.2018 493.00 EUR prevodný príkaz
8222074427Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.12.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
3081060443Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.12.2018 138.02 EUR prevodný príkaz
201803Občianske združenie FS BUČNÍK, Hobovko, Stodolisko 394/143,02732 príspevok - nahratie CD 14.12.2018 300.00 EUR prevodný príkaz
2018165Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia cintorínsky program 14.12.2018 70.00 EUR prevodný príkaz
2018072JUDr. Jozef Polák, Radlinského 1718 026 01 Dolný Kubín právne služby 14.12.2018 1000.00 EUR prevodný príkaz
2018187Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš obnova miestnych komunikacii Stodolisko - mesačná platba 27.11.2018 1496.58 EUR prevodný príkaz
7180405124Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava prenájom pozemkov 27.11.2018 15.00 EUR prevodný príkaz
3081054533Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.11.2018 100.13 EUR prevodný príkaz
20181784IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice vianočná výzdoba 20.11.2018 1148.70 EUR prevodný príkaz
20181424FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra kontajner na plast základná škola 20.11.2018 230.00 EUR prevodný príkaz
142018Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená vypracovanie zmluv a navrhov na vklad 20.11.2018 250.00 EUR prevodný príkaz
2018442939Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 102018 20.11.2018 1026.47 EUR prevodný príkaz
10151121Fortuna Libri, a.s., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava Slovenská republika knihy materská škôlka 20.11.2018 55.90 EUR prevodný príkaz
183220MATRATEX manufacture s.r.o., Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava matrac na polohovateľnú posteľ 20.11.2018 82.50 EUR prevodný príkaz
17418Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 20.11.2018 92.84 EUR prevodný príkaz
2018012ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná geodeticke a meracske prace 20.11.2018 434.00 EUR prevodný príkaz
8221025560Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.11.2018 88.12 EUR prevodný príkaz
204280451Geodeticca s.r.o. Košice, mapovy portal webgis 092018 20.11.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
204280537Geodeticca s.r.o. Košice, mapovy portal webgis 102018 19.11.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
8220065072Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.11.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
180004423o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 oprava verejneho osvetlenia 14.11.2018 98.88 EUR prevodný príkaz
3070007386 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 112018 14.11.2018 787.70 EUR prevodný príkaz
18100073Jana Jandurová, Stodolisko 298/76, 02732 Habovka mesiac ucty k starsim-posedenie dôchodcov -obed 14.11.2018 1080.00 EUR prevodný príkaz
2018010MM+M s.r.o. Trstená, Trstená stravovanie členov komisie komunálne voľby 14.11.2018 87.19 EUR prevodný príkaz
5590028957IVES Košice, licencie programov WinIbeu, WinPam 14.11.2018 240.44 EUR prevodný príkaz
92018123Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš strky udrzba miestnych komunikacii 14.11.2018 86.40 EUR prevodný príkaz
18050011ARCHsight, s.r.o., Konská 85/289, 03204 Liptovský Ondrej projekt pre stavebné povolenie Zberný dvor Habovka 14.11.2018 2250.00 EUR prevodný príkaz
3081047907Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.11.2018 65.17 EUR prevodný príkaz
12018Marek Kurátor, Stodolisko 131/37, 02732 Habovka úprava koryta Blatná 14.11.2018 750.00 EUR prevodný príkaz
418110001Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín material - udrzba obce 14.11.2018 295.84 EUR prevodný príkaz
2018033BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec dostavba šatní TJ 14.11.2018 1848.00 EUR prevodný príkaz
102018Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka ozvučenie - posedenie dochodcov pri prilezitosti mesiaca ucty k starsim 05.11.2018 100.00 EUR prevodný príkaz
418100021Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín material - udrzba obce 05.11.2018 82.51 EUR prevodný príkaz
2018260Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 31.10.2018 49.80 EUR prevodný príkaz
201813Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 31.10.2018 33.20 EUR prevodný príkaz
22018Rastislav Kohár, Pod Brehom 23/5, 02732 Habovka prekrytie strechy starej marnice na cintorine 31.10.2018 585.00 EUR prevodný príkaz
180004223o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 31.10.2018 99.60 EUR prevodný príkaz
1672018Ing. Eugen Dedinský, Štúrova 437, 027 43 Nižná znalecký posudok 29.10.2018 131.09 EUR prevodný príkaz
180901Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín dopravne znacenie 29.10.2018 2333.00 EUR prevodný príkaz
20180165Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz velkoobjemoveho kontajnera 29.10.2018 416.60 EUR prevodný príkaz
3081040431Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 29.10.2018 197.03 EUR prevodný príkaz
1001063o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet 10-12/2018 29.10.2018 39.84 EUR prevodný príkaz
8218062955Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 29.10.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
1418000296OSMONT Elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica svietidlo na verejne osvetlenie 17.10.2018 282.00 EUR prevodný príkaz
20181210Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebny dozor - cesty Stodolisko 17.10.2018 2850.00 EUR prevodný príkaz
2018099V-TRANS, s.r.o., Zuberec doprava - dôchodci 17.10.2018 167.35 EUR prevodný príkaz
180003993o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 17.10.2018 107.18 EUR prevodný príkaz
8219025389Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 17.10.2018 78.40 EUR prevodný príkaz
72018Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zemne prace 17.10.2018 125.00 EUR prevodný príkaz
180004003o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejného osvetlenia 17.10.2018 45.00 EUR prevodný príkaz
1850344CCOP Jednota Námestovo, Hviezdoslavova 1/11,029 01 Námestovo knihy knižnica - dotácia Fond na podporu umenia 17.10.2018 643.30 EUR prevodný príkaz
332018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava HN 092018 11.10.2018 216.25 EUR prevodný príkaz
3081032349Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.10.2018 124.04 EUR prevodný príkaz
201800629Slovenská národná knižnica, poplatok za kniznicny program 11.10.2018 66.39 EUR prevodný príkaz
1800030FIJA, s.r.o., Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín oprava verejného osvetlenia 11.10.2018 152.06 EUR prevodný príkaz
418090016Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín material - udrzba obce 11.10.2018 32.61 EUR prevodný príkaz
418233eGov System spol. s.r.o., sms info 3.Q 11.10.2018 72.00 EUR prevodný príkaz
20180510Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebny dozor - chodnik na ulici Blatna 11.10.2018 610.00 EUR prevodný príkaz
18000042Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava a udrzba osobnych automobilov 10.10.2018 713.68 EUR prevodný príkaz
2018119Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie 04.10.2018 480.00 EUR prevodný príkaz
11072018Gemini Group s.r.o., Lamanského 18, Bratislava spracovanie ziadosti o NFP 04.10.2018 540.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 102018 04.10.2018 787.70 EUR prevodný príkaz
3081026561Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 04.10.2018 187.92 EUR prevodný príkaz
1800502686IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmanyho 12, 81106 Bratislava oprava a servis osobného vozidla Škoda 02.10.2018 47.08 EUR prevodný príkaz
2187134799WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., udrzba webovej stranky obce 02.10.2018 14.28 EUR prevodný príkaz
20180010Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka úprava komunikácii a zemné práce 02.10.2018 2987.50 EUR prevodný príkaz
2018025BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec oprava vstupu základnej školy 02.10.2018 10851.30 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 092018 28.09.2018 795.70 EUR prevodný príkaz
180124Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 propagačny material 28.09.2018 240.00 EUR prevodný príkaz
20183969Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovné pomôcky 28.09.2018 67.34 EUR prevodný príkaz
18000006Pavol Hajdučiak, 02732 Habovka 277 oprava autobusovej zástavky Pod Klinkovým vrškom 28.09.2018 4776.00 EUR prevodný príkaz
18000005Pavol Hajdučiak, 02732 Habovka 277 oprava autobusovej zástavky Blatná 28.09.2018 4776.00 EUR prevodný príkaz
18090233CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová 974 01, Slovensko letecké fotografie obce Habovka 20.09.2018 286.80 EUR prevodný príkaz
42018Miloš Taraj, Stodolisko 101/25, 027 32 Habovka oprava lavičiek v okolí kultúrneho domu 20.09.2018 1100.00 EUR prevodný príkaz
622018JK - REZOSTAV, s.r.o., Dolný Kubín oprava výtlkov miestnych komunikácii 20.09.2018 3444.79 EUR prevodný príkaz
1804399800Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina finačný spravodajca predplatné rok 2019 20.09.2018 26.40 EUR prevodný príkaz
2018442322Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 082018 20.09.2018 1268.74 EUR prevodný príkaz
14318Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 20.09.2018 185.88 EUR prevodný príkaz
204280380Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 082018 20.09.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
1620180786Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín pretláčanie a preplachovanie dažďovej kanalizácie Stodolisko 20.09.2018 2245.02 EUR prevodný príkaz
2372018COOP Jednota Trstená, Hattalova 100, 028 01 Trstená oprava kanalizácie za predajňou na ulici Blatná 20.09.2018 1200.00 EUR prevodný príkaz
8216084101Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.09.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
8217038511Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.09.2018 66.43 EUR prevodný príkaz
18000187Eugen Kováč, Medvedzie 160/42, 02744 Tvrdošín prenájom stanu a stolov - Deň rodiny 20.09.2018 200.00 EUR prevodný príkaz
1800038AUTOSERVIS SUĽA s.r.o., Dlhá nad Oravou 521, 027 55 preprava do Zázrivej - traktory súťaž 11.09.2018 189.60 EUR prevodný príkaz
1800416Autoservis Anton Suľa , Dlhá nad Oravou 521, 02755 preprava do Zázrivej - traktory súťaž 11.09.2018 109.97 EUR prevodný príkaz
2018006MM+M s.r.o. Trstená, Trstená reprezentačné výdavky - pracovný obed 11.09.2018 39.40 EUR prevodný príkaz
2018008ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná jednoduché pozemkové úpravy Zástudená Lazy 11.09.2018 12000.00 EUR prevodný príkaz
180467Vrabček Martin STAVIVÁ, Oravická 416, 02712 Liesek materiál pvc rury udržba obce 11.09.2018 224.76 EUR prevodný príkaz
21801574PLASTKOVO s.r.o. Nižná, lavičky 11.09.2018 384.00 EUR prevodný príkaz
3081018720Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.09.2018 62.14 EUR prevodný príkaz
201817Eva Uhliariková - QUO VADIS, Nám. M.R.Štefánika 28 028 01 Trstená knihy knižnica - dotácia Fond na podporu umenia 06.09.2018 516.66 EUR prevodný príkaz
222018087Hornooravská NsP Trstená, sanitné vozidlo Podroháčska časovka 06.09.2018 250.34 EUR prevodný príkaz
20180008ROHÁČE, spol. s r.o., Borová 445, 02732 Zuberec chodník pre peších ulica Blatná 06.09.2018 51407.93 EUR prevodný príkaz
418080019Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba obce 06.09.2018 277.72 EUR prevodný príkaz
2018223Kotly Lokca s.r.o., materiál údržba ciest 06.09.2018 828.00 EUR prevodný príkaz
18511Sponka, s.r.o., Štefánikova 817 020 01 PÚCHOV kancelárske potreby 30.08.2018 24.00 EUR prevodný príkaz
2018041Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť, Andreja Pavču 279, 02732 Habovka materiál hasiči - dotácia 27.08.2018 189.60 EUR prevodný príkaz
42018Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka práce pri kopaní hrobu 27.08.2018 199.20 EUR prevodný príkaz
18105Monika Kornhauserova, Trstená pohrebné služby 24.08.2018 364.80 EUR prevodný príkaz
20180081Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín spracovanie PHSR 24.08.2018 950.00 EUR prevodný príkaz
1802154PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo materiál hasiči - dotácia 24.08.2018 2775.18 EUR prevodný príkaz
1020182535Firesystem s.r.o., Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa materiál hasiči - dotácia 24.08.2018 40.72 EUR prevodný príkaz
2018441997Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 072018 24.08.2018 1317.15 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 082018 24.08.2018 787.70 EUR prevodný príkaz
18450820Ing. Štefan Jantolák OBNOVA -STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ, Lúčna 1103/24, 02701 Trstená práce pri studničke pri kaplnke s podporou ŽSK 24.08.2018 165.00 EUR prevodný príkaz
8214118274Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 24.08.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
3081012894Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 24.08.2018 208.18 EUR prevodný príkaz
1800040Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 kosačka 24.08.2018 575.10 EUR prevodný príkaz
42018Miroslav Hurtak, 02742 Oravský Biely Potok 153 oprava kríža na Stodolisku 20.08.2018 1627.00 EUR prevodný príkaz
20180523Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B 974 09 Banská Bystrica vyjadrenie k žiadosti o NFP 20.08.2018 70.00 EUR prevodný príkaz
20180326TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina aktualizácia programu a poradenstvo 20.08.2018 249.60 EUR prevodný príkaz
8215068176Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.08.2018 67.48 EUR prevodný príkaz
204280286Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 072018 20.08.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
180295ORIK, Oravická 613/13, 028 01 Trstená oprava - nahradný diel chladiaci box dom smutku 08.08.2018 68.40 EUR prevodný príkaz
418070018Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál studnička pri kaplnke MM spodporou ŽSK 08.08.2018 86.45 EUR prevodný príkaz
3081005210Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 08.08.2018 172.55 EUR prevodný príkaz
20180007ROHÁČE, spol. s r.o., Borová 445, 02732 Zuberec chodník pre peších ulica Blatná 08.08.2018 21787.14 EUR prevodný príkaz
4300092061Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina pripojovací poplatok TJ šatne 06.08.2018 216.61 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava vyúčtovanie spotreby zemného plynu 27.07.2018 1062.56 EUR prevodný príkaz
180101113Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo noviny Habovčan 27.07.2018 480.00 EUR prevodný príkaz
32018Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka vyhotovenie a osadenie dreveného materiálu - drevené lavičky pri studni a vyhotovenie drevených kvetináčov s podporou ŽSK 27.07.2018 1299.60 EUR prevodný príkaz
722018Mgr. Nadežda Kalisová, 02801 Zábiedovo, Hlavná 197/29 administratívne služby pri príprave obecných novín 25.07.2018 200.00 EUR prevodný príkaz
2018015Anna Pisoňová, 02712 Liesek 605 ubytovanie a strava detský letný tábor Máš na to s podporou ŽSK 24.07.2018 2251.50 EUR prevodný príkaz
18100047Jana Jandurová, strava detský letný tábor Máš na to s podporou ŽSK 24.07.2018 140.00 EUR prevodný príkaz
2018074V-TRANS, s.r.o., Zuberec doprava detaký letný tábor _Máš na to s podporou ŽSK 24.07.2018 434.16 EUR prevodný príkaz
28/2018PEnixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín realizácia verejného obstarávania na stavebný dozor pre projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 20.07.2018 288.00 EUR prevodný príkaz
102180390ELSPOL -SK, s.r.o., Ľudovíta Štúra 778/46, Námestovo 02901 doplnenie verejného osvetlenia 20.07.2018 6931.20 EUR prevodný príkaz
4590999009Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.07.2017 117.16 EUR prevodný príkaz
10201803Združenie miest a obcí Horná Orava, Malá strana 76/2, 02801 Zábiedovo spolufinancovanie projektu Zvyšovanie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 20.07.2018 1444.08 EUR prevodný príkaz
20183032Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín materiál Remeslo MJ 20.07.2018 180.00 EUR prevodný príkaz
2018441709Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 062018 20.07.2018 864.75 EUR prevodný príkaz
252018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava HN 062018 20.07.2018 194.88 EUR prevodný príkaz
2018005MM+M s.r.o. Trstená, Trstená občerstvenie účastníkov Podroháčskej časovky 20.07.2018 249.60 EUR prevodný príkaz
8213110203Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.07.2018 70.24 EUR prevodný príkaz
2018043Compact-Gas, s.r.o., Ul. Republiky 8, 01001 Žilina doplatok preložky STL plynovodu v obci Habovka - Zástudená 11.07.2018 24985.09 EUR prevodný príkaz
0052018Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55 Dolný Kubín príprava a realizácia programu v rámci podujatia Vidiečanova Habovka 11.07.2018 1200.00 EUR prevodný príkaz
180063233o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet poplatok 07-09-2018 11.07.2018 39.84 EUR prevodný príkaz
180002653o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelarske potreby 11.07.2018 278.88 EUR prevodný príkaz
180063243o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 prenájom optického vlákna II.Q 11.07.2018 216.00 EUR prevodný príkaz
4590992354Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.07.2018 164.85 EUR prevodný príkaz
418060022Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál 11.07.2018 145.15 EUR prevodný príkaz
700180296Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, 02732 Zuberec mulčovanie 11.07.2018 120.00 EUR prevodný príkaz
418163eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 01.07.2018-30.09.2018 11.07.2018 72.00 EUR prevodný príkaz
8212177557Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 11.07.2018 20.22 EUR prevodný príkaz
2018014BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec stavebné práce - Dostavba šatní TJ Habovka 03.07.2017 5175.99 EUR prevodný príkaz
2018441394Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 052018 03.07.2018 930.85 EUR prevodný príkaz
2018070V-TRANS, s.r.o., Zuberec doprava FS Bucnik Habovka - Hustopeče a spat 03.07.2018 680.00 EUR prevodný príkaz
4590985751Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonne hmoty 03.07.2018 89.22 EUR prevodný príkaz
204280196Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 062018 03.07.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
8210053110Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 28.06.2018 22.69 EUR prevodný príkaz
18100039Jana Jandurová, občerstvenie VIHA 19.06.2018 200.00 EUR prevodný príkaz
20180069MAPEX Group, s.r.o. , Radová 347 Zuberec 027 32 občerstvenie VIHA 19.06.2018 142.84 EUR prevodný príkaz
180099Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 propagačné materiály Obce Habovka 15.06.2018 999.60 EUR prevodný príkaz
18VF10Ing. Peter Maretta - MARETTA projekt, Jána Ťatliaka 1782/1, 02601 Dolný Kubín vypracovanie projektu pre realizáciu stavby "Rekonštrukcia chodníka pre peších na ulici Blatná Habovka" 14.06.2018 5325.60 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 06-2018 14.06.2018 693.00 EUR prevodný príkaz
20182326Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovné pomôcky - projekt UPSVaR - reštart 14.06.2018 251.52 EUR prevodný príkaz
20180025Daxnerová, s.r.o., Štvrť L. Novomeského 1235/23, 97701 Brezno vypracovanie 4 monitorovacej správy pre projekt Kanalizácia obcí Habovka a Zuberec 14.06.2018 250.00 EUR prevodný príkaz
202018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava v hmotnej nudzi za 052018 14.06.2018 249.19 EUR prevodný príkaz
4590979027Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.06.2018 214.37 EUR prevodný príkaz
2018003MM+M s.r.o. Trstená, Trstená dotácia pre cykloturisticky oddiel 14.06.2018 200.00 EUR prevodný príkaz
52018198Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš material na uptravu ciest 14.06.2018 118.61 EUR prevodný príkaz
8211029742Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.06.2018 66.07 EUR prevodný príkaz
204280107Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 052018 14.06.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
180330Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín farba na dopravne znacenie 06.06.2018 144.00 EUR prevodný príkaz
1800016241Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 85104 Bratislava vydanie výpisu z registra exekúcií 05.06.2018 4.20 EUR prevodný príkaz
3218806108DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 postovne, balne a zmluvna odmena stravne listky 04.06.2018 16.78 EUR prevodný príkaz
3218806108DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravne listky zamestnanci - nákup 04.06.2018 2994.00 EUR prevodný príkaz
20180002Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka dovoz materiálu, nakladanie veľkoobjemových kontajnerov a úpravy ciest 04.06.2018 300.00 EUR prevodný príkaz
5518006884Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody - preplatok 04.06.2018 -221.22 EUR prevodný príkaz
5518007193Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody 04.06.2018 18.64 EUR prevodný príkaz
2187116734WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., domena stranky www.habovka.sk 25.05.2018 79.62 EUR prevodný príkaz
2018440848Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz veľkoobjemového odpadu 23.05.2018 1515.69 EUR prevodný príkaz
2018441080Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 042018 23.05.2018 1094.98 EUR prevodný príkaz
11502018Gemini Group s.r.o., Lamanského 18, Bratislava spracovanie žiadosti o dotáciu - Telocvičňa pri ZŠ 23.05.2018 420.00 EUR prevodný príkaz
18087Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 propagačné materiály Obce Habovka 23.05.2018 280.00 EUR prevodný príkaz
20180141BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina GDPR - dokumentácia 23.05.2018 270.00 EUR prevodný príkaz
20182009Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovné pomôcky - projekt UPSVaR - reštart 23.05.2018 251.52 EUR prevodný príkaz
4590972648Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.05.2018 203.12 EUR prevodný príkaz
FV1800024Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 nahradne diely kosacky 23.05.2018 154.38 EUR prevodný príkaz
418040007Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba budov 23.05.2018 95.72 EUR prevodný príkaz
4590966081Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.05.2018 93.78 EUR prevodný príkaz
07818Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 23.05.2018 92.94 EUR prevodný príkaz
0.00 EUR
0012018Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka ozvučenie programu ku dňu matiek 23.05.2018 80.00 EUR prevodný príkaz
8209014940Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 23.05.2018 70.60 EUR prevodný príkaz
012018Jozef Jašák, 02947 Oravská Polhora 85 realizácia obkladov a dlažieb budova TJ 10.05.2018 4739.78 EUR prevodný príkaz
20180299SPN plus, s.r.o., Aleja Slobody 15, 02601 Dolný Kubín materiál budova TJ Blatná 10.05.2018 715.92 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 05-2018 10.05.2018 693.00 EUR prevodný príkaz
0.00 EUR
418040006Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín material budova TJ 10.05.2018 399.44 EUR prevodný príkaz
20180462FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra odpadove nadoby 10.05.2018 396.00 EUR prevodný príkaz
1856004422TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín kancelarsky nabytok 10.05.2018 308.92 EUR prevodný príkaz
52018163Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva na úpravu ciest 10.05.2018 195.65 EUR prevodný príkaz
162018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 04-2018 10.05.2018 191.90 EUR prevodný príkaz
20180039Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín členské rok 2018 10.05.2018 33.19 EUR prevodný príkaz
204280017Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 042018 10.05.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
8208045823Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 10.05.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
8206043809Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 27.04.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
18031JMG Kúpelne, s.r.o., Nemocničná 1, 02601 Dolný Kubín materiál budova TJ Blatná 23.04.2018 3307.42 EUR prevodný príkaz
50804061ORAVING s.r.o Dolný Kubín, M.R.Štefánika 1833,026 01 Dolný Kubín materiál budova TJ Blatná 23.04.2018 195.43 EUR prevodný príkaz
4590955919Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.04.2018 48.43 EUR prevodný príkaz
2018440764Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 032018 19.04.2018 1015.61 EUR prevodný príkaz
2018440802Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz veľkoobjemového odpadu 19.04.2018 923.45 EUR prevodný príkaz
20181406Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovné odevy - projekt UPSVaR - reštart 19.04.2018 251.52 EUR prevodný príkaz
180001353o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 oprava verejného osvetlenia a obecného rozhlasu 19.04.2018 186.01 EUR prevodný príkaz
4590949448Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.04.2018 106.75 EUR prevodný príkaz
8207012897Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.04.2018 67.10 EUR prevodný príkaz
20180114BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina elektronická schránka - urad pre verejné obstarávanie 19.04.2018 60.00 EUR prevodný príkaz
180032413o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet poplatok 04-06-2018 19.04.2018 39.84 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 042018 18.04.2018 693.00 EUR prevodný príkaz
20180029Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz veľkoobjemového kontajnera 06.04.2018 287.00 EUR prevodný príkaz
52018067Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš posypovy material - zimna udrzba 06.04.2018 131.04 EUR prevodný príkaz
418086eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 01.04.2018-30.06.2018 06.04.2018 72.00 EUR prevodný príkaz
180100120Business and Management Consulting, s.r.o., Slowackého 5494/5A, 82104 Bratislava 2 odborný seminár - kataster nehnuteľností 06.04.2018 70.00 EUR prevodný príkaz
1560004578Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava osvedčovacie knihy - podpisy, listiny 06.04.2018 31.07 EUR prevodný príkaz
204180234Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 032018 06.04.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
92018012Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš preprava štrku na zimnú údržbu 06.04.2018 27.72 EUR prevodný príkaz
4590942876Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.03.2018 60.12 EUR prevodný príkaz
318Ing. Magdaléna Kaššáková, Hlavná 371 Zuberec projektová dokumentácia Modernizácia a oprava hasičskej zbrojnice 27.03.2018 1500.00 EUR prevodný príkaz
201806Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 dotácia na školské pomôcky z ÚPSVaR pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 27.03.2018 99.60 EUR prevodný príkaz
180001173o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 antivírový program - Antivir ESET Security Pack 4 zariadenia 27.03.2018 67.00 EUR prevodný príkaz
2018097Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec dotácia na školské pomôcky z ÚPSVaR pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 27.03.2018 49.80 EUR prevodný príkaz
180001143o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 dotácia na školské pomôcky z ÚPSVaR pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 27.03.2018 49.80 EUR prevodný príkaz
8204062240Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 27.03.2018 20.06 EUR prevodný príkaz
215180339SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany nájom za pozemky 2018 27.03.2018 10.00 EUR prevodný príkaz
2018440469Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 022018 20.03.2018 1050.26 EUR prevodný príkaz
20180935Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovné pomôcky - projekt UPSVaR - reštart 20.03.2018 251.52 EUR prevodný príkaz
2018002ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vyhotovenie geometrického plánu 20.03.2018 347.00 EUR prevodný príkaz
180000493o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelarsky papier 20.03.2018 188.64 EUR prevodný príkaz
180000933o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 20.03.2018 177.83 EUR prevodný príkaz
82018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 02-2018 20.03.2018 150.87 EUR prevodný príkaz
4590936482Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.03.2018 149.20 EUR prevodný príkaz
418020004Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba budov 20.03.2018 117.75 EUR prevodný príkaz
05918Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 20.03.2018 92.94 EUR prevodný príkaz
820522761Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.03.2018 68.42 EUR prevodný príkaz
180114Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín dopravné značky 20.03.2018 35.34 EUR prevodný príkaz
180000943o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelarsky papier 20.03.2018 35.16 EUR prevodný príkaz
2181107469SOZA Bratislava, autorské práva k hudobným dielam - reprodukcia hudby v miestnom rozhlase 20.03.2018 20.40 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 032018 07.03.2018 693.00 EUR prevodný príkaz
22018Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zimná údržba komunikácií 07.03.2018 627.00 EUR prevodný príkaz
4590929528Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonne hmoty 07.03.2018 58.95 EUR prevodný príkaz
204180125Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 022018 07.03.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
180000243o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejného osvetlenia a vešanie vianočnej výzdoby 28.02.2018 421.55 EUR prevodný príkaz
180000253o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby a výpočtová technika 28.02.2018 254.88 EUR prevodný príkaz
1180021TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava licencia programov dane a odpady, evidencia obyvateľstva 22.02.2018 420.00 EUR prevodný príkaz
1880189KASTNER software s.r.o., Trebízského 508, 798 41 Kostelec na Hané licencia programu danove, uctovne a mzdove tlaciva 22.02.2018 99.60 EUR prevodný príkaz
5917042277Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina ročný prístup na verejnú správu SR poradenstvo 22.02.2018 96.00 EUR prevodný príkaz
2018020Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín preložka plynovodu v obci Habovka - vypracovanie dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 149/2017 22.02.2018 84.00 EUR prevodný príkaz
1800342PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo školenie prvej pomoci 22.02.2018 24.00 EUR prevodný príkaz
2018440226Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 012018 19.02.2018 1121.00 EUR prevodný príkaz
FO/18004HK Altis, Oravská Priehrada 200, 02901 Námestovo využívanie ľadovej plochy - žiaci ZŠ - korčuliarsky 19.02.2018 400.00 EUR prevodný príkaz
2018017V-TRANS, s.r.o., Zuberec preprava žiakov korčuliarsky výcvik 19.02.2018 380.10 EUR prevodný príkaz
42018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 01-2018 19.02.2018 224.77 EUR prevodný príkaz
18000005Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec náhradné diely 19.02.2018 148.52 EUR prevodný príkaz
4590922592Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.02.2018 92.96 EUR prevodný príkaz
8203046618Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.02.2018 71.57 EUR prevodný príkaz
8202089060Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.02.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 022018 14.02.2018 693.00 EUR prevodný príkaz
12018Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zimná údržba komunikácií 14.02.2018 330.00 EUR prevodný príkaz
FV2018/011Zdeno Škerda, 02732 Zuberec vodoinštalačný materiál - údržba budov 14.02.2018 250.73 EUR prevodný príkaz
18001NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná montážne práce knižnica - batérie a WC 14.02.2018 192.00 EUR prevodný príkaz
2018002MM+M s.r.o. Trstená, Trstená novoročné stretnutie dôchodcov - občerstvenie 14.02.2018 154.00 EUR prevodný príkaz
52018013Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrk na zimnú údržbu 14.02.2018 117.84 EUR prevodný príkaz
418010003Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba budov 14.02.2018 95.89 EUR prevodný príkaz
22018Jarolím Matys, Hrady 435, 02732 Zuberec elektroinštalačný materiál 14.02.2018 94.00 EUR prevodný príkaz
204180021Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 012018 14.02.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
92018003Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš doprava strkodrvy 14.02.2018 25.20 EUR prevodný príkaz
9180191TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava nastavenie programu Dane a Odpady 14.02.2018 24.00 EUR prevodný príkaz
20180430Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovné pomôcky - projekt UPSVaR - reštart 12.02.2018 251.52 EUR prevodný príkaz
3218801965DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky zamestnanci 09.02.2018 2266.78 EUR prevodný príkaz
2020180001Compact-Gas, s.r.o., Ul. Republiky 8, 01001 Žilina preložka plynovodu v obci Habovka - čiastočná úhrada 26.01.2018 36000.00 EUR prevodný príkaz
20180102STAVROZ, s.r.o., K. Sidora 93, 03401 Ružomberok vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na akciu Dostavba objektu vybavenosti futbalového ihriska 26.01.2018 180.00 EUR prevodný príkaz
4590917029Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 26.01.2018 103.65 EUR prevodný príkaz
180000183o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 výmena svietidiel v obecnej knižnici 26.01.2018 36.00 EUR prevodný príkaz
20180140Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovné odevy - projekt UPSVaR - reštart 24.01.2018 251.52 EUR prevodný príkaz
9180054444Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektricka energia - kultúrny dom nedoplatok rok 2017 22.01.2018 330.99 EUR prevodný príkaz
9180054349Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektricka energia - obecný úrad nedoplatok rok 2017 22.01.2018 89.13 EUR prevodný príkaz
0022018Marián Vrabček LIGHT and SOUND, Oravická 416, 02712 Liesek ozvučenie kulturneho podujatia 01.01.2018 19.01.2018 400.00 EUR prevodný príkaz
180000503o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 nájom optického vlákna I. polrok 2018 19.01.2018 216.00 EUR prevodný príkaz
180000493o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet poplatok 01-03-2018 19.01.2018 39.84 EUR prevodný príkaz
9180054021Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektricka energia - verejné osvetlenie preplatok rok 2017 19.01.2018 -593.62 EUR prevodný príkaz
9180054341Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektricka energia - dom smútku preplatok rok 2017 19.01.2018 -6.18 EUR prevodný príkaz
9180054028Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektricka energia - požiarna zbrojnica preplatok rok 2017 19.01.2018 -1.76 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 012018 10.01.2018 693.00 EUR prevodný príkaz
418015eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 01.01.2018-31.03.2018 10.01.2018 91.10 EUR prevodný príkaz
617065Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie č. 185/2, 02744 Tvrdošín výdavky na spoločný stavebný úrad 2017 05.02.2018 333.11 EUR prevodný príkaz
5041701937Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca doplatok 2017 26.01.2018 7.45 EUR prevodný príkaz
6170142TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programov 26.01.2018 16.80 EUR prevodný príkaz
02218Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 26.01.2018 371.76 EUR prevodný príkaz
417120018Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba 19.01.2018 27.21 EUR prevodný príkaz
2017443177Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 122017 19.01.2018 1134.00 EUR prevodný príkaz
1620171029Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín pretláčanie kanalizácie pri škole 19.01.2018 254.16 EUR prevodný príkaz
8201083926Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.01.2018 74.86 EUR prevodný príkaz
4590911071Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 10.01.2018 100.25 EUR prevodný príkaz
52017474Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš posypovy material 10.01.2018 188.88 EUR prevodný príkaz
8200132956Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 10.01.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
204171011Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 122017 10.01.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
17VF50Ing. Peter Maretta - MARETTA projekt, Jána Ťatliaka 1782/1, 02601 Dolný Kubín Projekt pre územné konanie - Cyklochodník Habovka 03.01.2018 6000.00 EUR prevodný príkaz
11/2017Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zimná údržba komunikácií 03.01.2018 1067.00 EUR prevodný príkaz
27101Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 overenie rozpočtu 2016 29.12.2017 350.00 EUR prevodný príkaz
2754Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit účtovnej závierky za rok 2016 28.12.2017 1000.00 EUR prevodný príkaz
FV2017/168Zdeno Škerda, 02732 Zuberec vodoinštalačný materiál 28.12.2017 111.77 EUR prevodný príkaz
OPS/1471/2017Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov 28.12.2017 51.34 EUR prevodný príkaz
4590904418Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.12.2017 83.29 EUR prevodný príkaz
201701Peter Leginus Habovka, 02732 Habovka č. 230 inštalácia a nastavenie ekonomickej agendy 28.12.2017 330.00 EUR prevodný príkaz
32/2017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 12-2017 22.12.2017 209.06 EUR prevodný príkaz
170005453o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelárske potreby 22.12.2017 169.49 EUR prevodný príkaz
17100062Jana Jandurová, reprezentačné - koncoročné zasadnutie OcZ 22.12.2017 173.00 EUR prevodný príkaz
1750416CCOP Jednota Námestovo, Hviezdoslavova 1/11,029 01 Námestovo knihy - obecná knižnica - nákup z dotácie - Fond na podporu umenia 21.12.2017 1058.11 EUR prevodný príkaz
052017Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase rok 2017 28.12.2017 200.00 EUR prevodný príkaz
170101708Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo noviny Habovčan 21.12.2017 854.40 EUR prevodný príkaz
417208eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 01.10.2017-31.12.2017 21.12.2017 72.00 EUR prevodný príkaz
1020170155JOSU, s.r.o., Borová 469, 02732 Zuberec preprava štrku na zimnú údržbu 21.12.2017 30.00 EUR prevodný príkaz
17VF00030Tulipánik s.r.o., Severná 812/10, 02601 Dolný Kubín plavecký výcvik žiaci ZŠ 15.12.2017 625.00 EUR prevodný príkaz
17000067Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec údržba motorových vozidiel 14.12.2017 316.38 EUR prevodný príkaz
20171364FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra nákup odpadových kontajnerov 14.12.2017 1109.34 EUR prevodný príkaz
204170918Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 112017 14.12.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
0105717047Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.12.2017 73.52 EUR prevodný príkaz
170005173o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 tlačiareň HP LJ Pro MFP M426dw 14.12.2017 360.00 EUR prevodný príkaz
2017442958Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 112017 14.12.2017 840.27 EUR prevodný príkaz
29/2017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 11-2017 14.12.2017 251.36 EUR prevodný príkaz
4590898027Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.12.2017 46.87 EUR prevodný príkaz
10/2017Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zimná údržba komunikácií 14.12.2017 374.00 EUR prevodný príkaz
1711185Archívna a registratúrna spoločnosť s.r.o., 013 61 Kotešová 230 vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov, ich bezpečná likvidácia a odovzdanie záznamov so znakom hodnoty 14.12.2017 888.00 EUR prevodný príkaz
20171790IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice vianočná výzdoba 12 ks + príslušenstvo 14.12.2017 1158.89 EUR prevodný príkaz
201804354Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava MY Oravské noviny 14.12.2017 35.00 EUR prevodný príkaz
417110010Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba 14.12.2017 95.46 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 122017 14.12.2017 693.00 EUR prevodný príkaz
20170034Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia za program Orfeus - pre cintoríny 14.12.2017 70.00 EUR prevodný príkaz
7104770301Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.12.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
20170166Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená vývoz kontajnera a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu 24.11.2017 393.76 EUR prevodný príkaz
2017442696Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 102017 24.11.2017 1042.52 EUR prevodný príkaz
2017064Ing. Ján Urban - stavebná a obchodná činnosť, Andreja Pavču 279, 02732 Habovka oprava zatekania komína v základnej škole 24.11.2017 240.00 EUR prevodný príkaz
20170006Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka úprava cesty - ulica Blatná pred asfaltovaním 24.11.2017 125.00 EUR prevodný príkaz
7170409221Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava nájomné za pozemky 24.11.2017 15.00 EUR prevodný príkaz
10201703Združenie miest a obcí Horná Orava, Malá strana 76/2, 02801 Zábiedovo školenie programu WinCITY Registratúra 24.11.2017 36.00 EUR prevodný príkaz
1756012571TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín nábytok kancelária 15.11.2017 348.94 EUR prevodný príkaz
17100043Jana Jandurová, slávnostný obed s príležitosti mesiaca úcty k starším 30.10.2017 628.80 EUR prevodný príkaz
2017300Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec dotácia na školské pomôcky z ÚPSVaR pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 30.10.2017 49.80 EUR prevodný príkaz
201707Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 dotácia na školské pomôcky z ÚPSVaR pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 30.10.2017 166.00 EUR prevodný príkaz
20170147Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz veľkoobjemového kontajnera od cintorína 25.10.2017 277.88 EUR prevodný príkaz
170056833o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet poplatok 10-12-2017 25.10.2017 39.84 EUR prevodný príkaz
4590878602Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.10.2017 136.54 EUR prevodný príkaz
4590872269Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.10.2017 135.86 EUR prevodný príkaz
2101931887Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 25.10.2017 66.97 EUR prevodný príkaz
5590026163IVES Košice, služby technickej podpory a licenčné poplatky k programom 25.10.2017 240.44 EUR prevodný príkaz
201710_65LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8,82109 Bratislava verejné obstarávanie k zákazke - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 25.10.2017 2100.00 EUR prevodný príkaz
232017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 09-2017 25.10.2017 207.02 EUR prevodný príkaz
2017442430Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 092017 25.10.2017 943.00 EUR prevodný príkaz
032017Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka ozvučenie programu - Mesiac úcty k starším 25.10.2017 100.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 102017 19.10.2017 693.00 EUR prevodný príkaz
1020170116JOSU, s.r.o., Borová 469, 02732 Zuberec zemné práce - protipovodňové opatrenia Kobylí potok 06.10.2017 483.60 EUR prevodný príkaz
2017007NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná výmena rúr a ventilov - MŠ Habovka 06.10.2017 1180.00 EUR prevodný príkaz
17100033Jana Jandurová, pracovné stretnutie obecných zastupiteľstiev Habovka a Zuberec 06.10.2017 230.00 EUR prevodný príkaz
19.99Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 06.10.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
8370111114Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 predplatné časopisu ROPO obcí 06.10.2017 98.00 EUR prevodný príkaz
417090002Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - obecná knižnica 06.10.2017 52.99 EUR prevodný príkaz
9170441TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava inštalácia pečate a podpisu do programu - Evidencia obyvateľstva 06.10.2017 18.00 EUR prevodný príkaz
2017441947Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 082017 29.09.2017 1379.43 EUR prevodný príkaz
204170642Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 082017 29.09.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
52572639Poradca s.r.o., Pri Celuozke 40, 010 01 Žilina predplatné aktualizácii zákonov 29.09.2017 27.60 EUR prevodný príkaz
2177135052WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., registrácia domény habovka.sk 29.09.2017 14.28 EUR prevodný príkaz
20170004Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka vykladanie materiálu - plynovod Zástudená 29.09.2017 62.50 EUR prevodný príkaz
170617Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín dopravné značenie - dopravné zrkadlo 29.09.2017 381.60 EUR prevodný príkaz
4590865840Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 29.09.2017 50.70 EUR prevodný príkaz
4590859581Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 29.09.2017 53.65 EUR prevodný príkaz
17000005Pavol Hajdučiak, 02732 Habovka 277 rekonštrukcia studničky pri Kaplnke Márie Magdalény 28.09.2017 2250.00 EUR prevodný príkaz
170032843o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 nájom optického vlákna II. polrok 2017 19.09.2017 216.00 EUR prevodný príkaz
9799978190Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.09.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
2017015ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná zameranie pozdĺžnych, priečnych profilov a vypracovanie nájomných zmlúv pre projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka 19.09.2017 1147.00 EUR prevodný príkaz
2017065Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - preložka plynovodu Zástudená a detský športový areál Stodolisko 19.09.2017 720.00 EUR prevodný príkaz
21701798PLASTKOVO s.r.o. Nižná, lavička cintorín pri hlavnom kríži 19.09.2017 199.92 EUR prevodný príkaz
362017KaProSolutions s.r.o., Janka Kráľa 712/8, 02801 Trstená vypracovanie výpočtov a úprav pre energetický audit - projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka " 14.09.2017 600.00 EUR prevodný príkaz
4590859581Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.09.2017 53.65 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 092017 14.09.2017 693.00 EUR prevodný príkaz
84143386Poradca s.r.o., Pri Celuozke 40, 010 01 Žilina odborná literatúra 14.09.2017 29.40 EUR prevodný príkaz
3217806494DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 14.09.2017 1499.38 EUR prevodný príkaz
3419553263Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.09.2017 68.66 EUR prevodný príkaz
2017010ROHÁČE, spol. s r.o., Borová 445, 02732 Zuberec úprava svahu a rigolu Stodolisko 13.09.2017 943.20 EUR prevodný príkaz
2017010BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec stavebné práce - Rozšírenie kapacity MŠ Habovka 05.09.2017 23760.00 EUR prevodný príkaz
84143386Poradca s.r.o., Pri Celuozke 40, 010 01 Žilina odborná literatúra 24.08.2017 29.40 EUR prevodný príkaz
172085PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo materiál DHZ Habovka 24.08.2017 2447.60 EUR prevodný príkaz
3220171259Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 81108 Bratislava knihy pre prvákov - Smieško z 1.A 24.08.2017 81.99 EUR prevodný príkaz
17000052Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava hasičského vozidla 24.08.2017 178.94 EUR prevodný príkaz
7170000120MALIEB, s.r.o., V.Žingora 11 229/32B, 03601 Martin ubytovanie a strava pre hostí z družobného mesta Hustopeče 24.08.2017 154.00 EUR prevodný príkaz
204170554Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 072017 24.08.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
4590853038Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 24.08.2017 129.27 EUR prevodný príkaz
2017441823 Technické služby Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 072017 15.08.2017 1534.42 EUR prevodný príkaz
1700040Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 náhradné diely kosačky 15.08.2017 99.80 EUR prevodný príkaz
20170077TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina licencia softvéru TENDERnet od 01.08.2017-31.07.2018 15.08.2017 250.00 EUR prevodný príkaz
3418588232Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 15.08.2017 65.58 EUR prevodný príkaz
4590846922Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 15.08.2017 77.74 EUR prevodný príkaz
202017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 07-2017 15.08.2017 17.82 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 082017 15.08.2017 693.00 EUR prevodný príkaz
2798990822Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 15.08.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
139130643TOI TOI & DIXI, s.r.o. , Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04 prenájom toaletnej kabíny - Habovský Kardan 15.08.2017 200.00 EUR prevodný príkaz
417070008MURKON, s.r.o. materiál údržba - rozvoj obce lavička cez Studenú 15.08.2017 181.19 EUR prevodný príkaz
1703735600Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina predplatné Finančný spravodajca ročník 2018 15.08.2017 26.40 EUR prevodný príkaz
17/07/T002MURKON, s.r.o., Štefánikova 229/37, 02901 Námestovo pokládka lavičky cez vodu 15.08.2017 200.00 EUR prevodný príkaz
170109328MOcar - Ľudovít Moravec, Družstevná 8, 94501 Komárno 1 autonabíjačka - DHZ Habovka 14.08.2017 98.40 EUR hotovosť
204170483Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 062017 15.08.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
42017005Peter Plešo, Smrekova 2543/8, 03608 Martin Pamätník padlých v 1. a 2. svetovej vojne-obnova písma na pamätnej tabuli 28.07.2017 1875.00 EUR prevodný príkaz
17000002Pavol Hajdučiak, 02732 Habovka 277 zhotovenie lavičky cez potok Studená zo železnej konštrukcie 28.07.2017 2400.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn - ročné vyúčtovanie preplatok 27.07.2017 -535.64 EUR prevodný príkaz
FV20170084TATRAWEST s.r.o., Pribiské 413, 02732 Zuberec ubytovanie a stravovanie letný tábor deti s podporou ŽSK 27.07.2017 700.00 EUR prevodný príkaz
170105506Remab s.r.o., Vladina 664, 027 44 Tvrdošín materiál DHZ Habovka 25.07.2017 274.37 EUR prevodný príkaz
4590840118Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.07.2017 146.22 EUR prevodný príkaz
3417620183Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.07.2017 67.44 EUR prevodný príkaz
2017441535Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 20.07.2017 999.55 EUR prevodný príkaz
170032833o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet poplatok 07-09-2017 20.07.2017 39.84 EUR prevodný príkaz
17Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 06-2017 20.07.2017 288.88 EUR prevodný príkaz
2017048Slavomír Šuriňák - Stavebniny Josu, Hrady 247 materiál údržba - rozvoj obce 20.07.2017 810.95 EUR prevodný príkaz
5917021690Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina predplatné - práca, mzdy a odmeňovanie 20.07.2017 62.45 EUR prevodný príkaz
7798002818Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.07.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
4590833988Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.07.2017 97.87 EUR prevodný príkaz
2017013ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vypracovanie JPÚ Habovka návrh nového usporiadania pozemkov 20.07.2017 2000.00 EUR prevodný príkaz
417060004 K-sten Oľga Kolejáková, Miestneho priemyslu 294 029 01 Námestovo materiál údržba - rozvoj obce 20.07.2017 72.49 EUR prevodný príkaz
170002703o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelárske potreby 20.07.2017 64.86 EUR prevodný príkaz
20170052Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín členský príspevok na rok 2017 20.07.2017 33.19 EUR prevodný príkaz
417140eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 01.07.2017-30.09.2017 20.07.2017 72.00 EUR prevodný príkaz
1700074GAVIS, s.r.o., 02741 Oravský Podzámok 60 vypracovanie žiadosti o NFP - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Habovke 20.07.2017 348.00 EUR prevodný príkaz
2017/098TELETANDEM GM, s.r.o., Zádubnie 93, 01003 Žilina prekládka telekominikačných vedení Habovka - Zástudená 14.07.2017 21297.95 EUR prevodný príkaz
17000005Jozef Žuffa, Mieru 260, 02743 Nižná výroba a osadenie prepážok do železnej skrine - matrika 11.07.2017 140.00 EUR prevodný príkaz
0082017Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55 Dolný Kubín príprava a realizácia programu Vidiečanova Habovka 22.06.2017 500.00 EUR prevodný príkaz
4590827801Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 22.06.2017 121.49 EUR prevodný príkaz
21/06/2017Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor - chodník od COOP Jednota po pamätník padlých 22.06.2017 620.00 EUR prevodný príkaz
02062017Firma Handlowo-Uslugowa Dariusz Kania, os. Pardalowka 2/23, 34-500 Zakopane omietky - budova TJ Blatná 19.06.2017 3000.00 EUR prevodný príkaz
3416641193Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.06.2017 68.03 EUR prevodný príkaz
17000005EUROBARY, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 12 Trstená reprezentačné - zasadnutie ZMOHO 19.06.2017 420.00 EUR prevodný príkaz
17000029Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava a náhradné diely osobný automobil 19.06.2017 498.12 EUR prevodný príkaz
1700025Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 náhradné diely kosačky 19.06.2017 292.09 EUR prevodný príkaz
23/2017Daxnerová, s.r.o., Štvrť L. Novomeského 1235/23, 97701 Brezno monitorovacia správa kanalizácia 19.06.2017 250.00 EUR prevodný príkaz
2017441286Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 19.06.2017 1066.33 EUR prevodný príkaz
5517006360Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody - preplatok 02.06.2017 -183.53 EUR prevodný príkaz
2679800524Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 právo pre ropo a obce 19.06.2017 43.40 EUR prevodný príkaz
20170006ROHÁČE, spol. s r.o., Borová 445, 02732 Zuberec stavebné práce - chodník od COOP Jednota po pamätník padlých 12.06.2017 53519.92 EUR prevodný príkaz
1017048Ján Čuporák - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, Zámostie 160, 02742 Podbiel doprava - folklorny súbor Mesto Hustopeče 12.06.2017 550.00 EUR prevodný príkaz
20170091BELLIMPEX s.r.o., Kossúthova 6, 94301 Štúrovo merač rýchlosti 12.06.2017 1999.50 EUR prevodný príkaz
15/2017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 05-2017 12.06.2017 317.88 EUR prevodný príkaz
20170014Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 01401 Bytča dodanie a montáž fitnes zariadení - grant Nadácia Kia Motors 08.06.2017 5000.00 EUR prevodný príkaz
170125Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 propagačné materiály obce Habovka 08.06.2017 699.60 EUR prevodný príkaz
14/2017František Taraj, Pod Grúňom 254/12, 02732 Habovka zimná údržba obce a čistenie 08.06.2017 120.00 EUR prevodný príkaz
9797020947Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 08.06.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 08.06.2017 724.00 EUR prevodný príkaz
4590821631Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 08.06.2017 137.27 EUR prevodný príkaz
204170378Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 08.06.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
2177117152WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., doména habovka.sk 26.05.2017 79.62 EUR prevodný príkaz
31/2017V-TRANS, s.r.o., Zuberec doprava - dôchodci družobné mesto HUSTOPEČE 23.05.2017 737.00 EUR prevodný príkaz
52017086Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš granulovaná drva - fit ihrisko 23.05.2017 243.91 EUR prevodný príkaz
2017026MEGABET s.r.o., č.d.1916, 02801 Trstená betón - fit ihrisko 23.05.2017 239.40 EUR prevodný príkaz
4590815156Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.05.2017 48.84 EUR prevodný príkaz
08717Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 sluzby BOZP 23.05.2017 92.94 EUR prevodný príkaz
204170289Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 23.05.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
2017441036Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 04-2017 19.05.2017 877.62 EUR prevodný príkaz
122017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 04-2017 19.05.2017 272.08 EUR prevodný príkaz
2017008ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vypracovanie JPÚ Habovka návrh nového usporiadania 19.05.2017 2000.00 EUR prevodný príkaz
3415665870Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.05.2017 67.87 EUR prevodný príkaz
17VF00016FIJA, s.r.o., Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín oprava verejného rozhlasu a prenájom montážnej plošiny 19.05.2017 75.60 EUR prevodný príkaz
0117Ľubomír Milan, Severná 807/120, 02601 Dolný Kubín projekčné práce - preložka STL PLYNOVODU 19.05.2017 840.00 EUR prevodný príkaz
4590809115Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.05.2017 57.48 EUR prevodný príkaz
2017440971Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz veľkoobjemového kontajnera 19.05.2017 528.30 EUR prevodný príkaz
2017440972Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz veľkoobjemového kontajnera 19.05.2017 1294.92 EUR prevodný príkaz
0796045135Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.05.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
417040007Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 19.05.2017 77.80 EUR prevodný príkaz
204170219Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 19.05.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 17.05.2017 724.00 EUR prevodný príkaz
3217802949DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 09.05.2017 2266.78 EUR prevodný príkaz
112517/126Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. školenie Elektronická schránka 13.04.2017 45.00 EUR prevodný príkaz
170001753o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 školské potreby HN 28.04.2017 49.80 EUR prevodný príkaz
2017015Ing. Ján Urban - Drogéria, školské potreby HN 28.04.2017 33.20 EUR prevodný príkaz
2017145Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské potreby HN 28.04.2017 83.00 EUR prevodný príkaz
201701Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 školské potreby HN 28.04.2017 132.80 EUR prevodný príkaz
20171448Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín papierové filtračné vrecká 28.04.2017 9.30 EUR prevodný príkaz
4590799124Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.04.2017 76.00 EUR prevodný príkaz
2017440759Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 28.04.2017 861.42 EUR prevodný príkaz
1170022TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava licencia programov Topset - Zmluva č.A/564/12/2008 28.04.2017 420.00 EUR prevodný príkaz
M2094993Gear4music Limited, Kettlestring Lane, Clifton Moor, York, YO30 4xF, UK Deluxe 4/4 Cello - folklórny súbor mládež 18.04.2017 482.50 EUR prevodný príkaz
3414693118Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.04.2017 72.28 EUR prevodný príkaz
20170022Detské ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44, 96701 hlavná ročná kontrola detských ihrísk 13.04.2017 140.00 EUR prevodný príkaz
7/2017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 13.04.2017 318.89 EUR prevodný príkaz
2017002AE-Systems, s.r.o., Družstevná 646/6, 03853 Turany projektová dokumentácia Výmena osvetlenia budovy za LED v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 13.04.2017 660.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 13.04.2017 724.00 EUR prevodný príkaz
3080794013Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 13.04.2017 142.59 EUR prevodný príkaz
0.00 EUR
0795068955Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.04.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
417079eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 13.04.2017 72.00 EUR prevodný príkaz
1700012Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 náhradné diely 13.04.2017 30.38 EUR prevodný príkaz
201704_19LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8,82109 Bratislava verejné obstarávanie na zhotoviteľa projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 13.04.2017 2100.00 EUR prevodný príkaz
170016543o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet poplatok 04-06-2017 13.04.2017 39.84 EUR prevodný príkaz
2017005ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vyhotovenie GP v k.u. Habovka - porealizačné zameranie chodníka 13.04.2017 914.00 EUR prevodný príkaz
03041701SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externý manažment projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 13.04.2017 4560.00 EUR prevodný príkaz
4/2017Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485/41, 028 01 Trstená projekt zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 13.04.2017 2250.00 EUR prevodný príkaz
20170598Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín brúsny kotúč 23.03.2017 11.02 EUR prevodný príkaz
417020010Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba 23.03.2017 106.62 EUR prevodný príkaz
170001343o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejného rozhlasu a osvetlenia 23.03.2017 117.00 EUR prevodný príkaz
170001323o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelársky papier 23.03.2017 193.38 EUR prevodný príkaz
170001333o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 23.03.2017 613.39 EUR prevodný príkaz
204170132Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 23.03.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
4590787029Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.03.2017 129.88 EUR prevodný príkaz
2017031P - PAKET s.r.o. Podbiel, parkety obecný úrad 21.03.2017 332.30 EUR prevodný príkaz
05417Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 sluzby BOZP 21.03.2017 92.94 EUR prevodný príkaz
1560003458Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava matrika tlačivá 20.03.2017 32.76 EUR prevodný príkaz
9500012365Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina publikacia konsolidovana VS - spojena 20.03.2017 9.00 EUR prevodný príkaz
215170294SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany nájom za pozemky 20.03.2017 10.00 EUR prevodný príkaz
1700017GAVIS, s.r.o., 02741 Oravský Podzámok 60 vypracovanie dokumentácie - zlepšenie technického vybavenia jazykových učební 20.03.2017 700.00 EUR prevodný príkaz
2017440441Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 23.05.2017 1026.94 EUR prevodný príkaz
4/2017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 02-2017 13.03.2017 234.47 EUR prevodný príkaz
3413720190Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.03.2017 71.15 EUR prevodný príkaz
2171107803SOZA Bratislava, autorské práva - hudba Obecný rozhlas poplatok 13.03.2017 20.40 EUR prevodný príkaz
5/2017JJEnergy, s.r.o., 01361 Kotešová 443 energetický audit pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka" 13.03.2017 1000.00 EUR prevodný príkaz
4/2017Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485/41, 028 01 Trstená projekt zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 10.03.2017 2250.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 10.03.2017 724.00 EUR prevodný príkaz
4590780765Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 10.03.2017 155.01 EUR prevodný príkaz
2794097808Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 10.03.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
2017440184Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 22.02.2017 1440.06 EUR prevodný príkaz
012017Pavol Mikuš, Habovka 44, 02732 stavebné práce - montáž sadrokartonu a zateplenie podkrovie OcU 22.02.2017 890.00 EUR prevodný príkaz
2017001ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vyhotovenie kúpnej zmluvy ku GP č.50096788-27/2016 14.02.2017 80.00 EUR prevodný príkaz
3412747150Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.02.2017 90.58 EUR prevodný príkaz
2017002MM+M s.r.o. Trstená, Trstená novoročné posedenie dôchodcov občerstvenie 14.02.2017 147.00 EUR prevodný príkaz
4590769002Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.02.2017 132.60 EUR prevodný príkaz
204170041Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 14.02.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
12017Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 01-2017 09.02.2017 265.87 EUR prevodný príkaz
8793135033Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 08.02.2017 20.40 EUR prevodný príkaz
1700003FIJA, s.r.o., Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín oprava verejného osvetlenia a prenájom montážnej plošiny 08.02.2017 79.20 EUR prevodný príkaz
170000553o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 výmena kamery 08.02.2017 54.00 EUR prevodný príkaz
170038Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, 02732 Zuberec zimná údržba obce 08.02.2017 240.00 EUR prevodný príkaz
170000273o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 počítačová zostava, MS office pre podnikateľov 08.02.2017 843.48 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 08.02.2017 724.00 EUR prevodný príkaz
0.00 EUR
042017František Taraj, Pod Grúňom 254/12, 02732 Habovka práce - zimná údržba 08.02.2017 760.00 EUR prevodný príkaz
2017001EuroCAN, s.r.o., Školská 617/18, 059 21 Svit oprava kopírovacieho stroja 08.02.2017 275.20 EUR prevodný príkaz
52017001Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš posypový materiál - zimná údržba 23.01.2017 136.49 EUR prevodný príkaz
4590763479Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.01.2017 70.96 EUR prevodný príkaz
20170030FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra kontajnery na separovaný odpad 23.01.2017 1025.28 EUR prevodný príkaz
191724267CÍGLER SOFTWARE, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava AVG antivirový program licencia 19.01.2017 29.64 EUR prevodný príkaz
170000093o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 oprava verejného rozhlasu a osvetlenia 19.01.2017 198.00 EUR prevodný príkaz
2017005Jozef Šuriňák - JOSU, preprava posypového materiálu 19.01.2017 31.20 EUR prevodný príkaz
1735100092Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava inzerát v My naša Orava 19.01.2017 50.40 EUR prevodný príkaz
170006653o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 prenájom optického vlákna 12.01.2017 216.00 EUR prevodný príkaz
170006643o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet poplatok 01-03-2017 12.01.2017 39.84 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 10.01.2017 724.00 EUR prevodný príkaz
417012eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 09.01.2017 72.00 EUR prevodný príkaz
3217800100DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 03.01.2017 2266.78 EUR prevodný príkaz
616102Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie č. 185/2, 02744 Tvrdošín výdavky spoločný stavebný úrad Tvrdošín 23.01.2017 597.49 EUR prevodný príkaz
204160719Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 23.01.2017 29.00 EUR prevodný príkaz
5041602894Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina finančný spravodajca 2016 19.01.2017 13.67 EUR prevodný príkaz
2016443279Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 19.01.2017 879.64 EUR prevodný príkaz
02217Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 19.01.2017 92.94 EUR prevodný príkaz
3411775059Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.01.2017 78.00 EUR prevodný príkaz
6160658TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programu dane a odpady 19.01.2017 16.80 EUR prevodný príkaz
4590758045Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 09.01.2017 61.10 EUR prevodný príkaz
9792177929Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 09.01.2017 19.99 EUR prevodný príkaz
20/2016František Taraj, Pod Grúňom 254/12, 02732 Habovka práce - zimná údržba 09.01.2017 1120.00 EUR prevodný príkaz
OPS/1473/2016Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina poplatok za vedenie účtu cenných papierov 09.01.2017 51.34 EUR prevodný príkaz
416120006Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 09.01.2017 88.33 EUR prevodný príkaz
36Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 reprezentačné - zasadnutie OcZ 09.01.2017 70.00 EUR prevodný príkaz
201607ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vypracovanie podkladov JPU - všeobecné zásady funkčného usporiadania územia 30.12.2016 3000.00 EUR prevodný príkaz
4590751901Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.12.2016 139.46 EUR prevodný príkaz
201606ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vyhotovenie GP v k.u. Habovka 22.12.2016 227.00 EUR prevodný príkaz
201605ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná polohopis a výškopis - ulica Blatná 22.12.2016 855.00 EUR prevodný príkaz
35Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 22.12.2016 235.60 EUR prevodný príkaz
019/2016M-TEKO s.r.o. Zuberec, oprava pouličného osvetlenia 21.12.2016 30.00 EUR prevodný príkaz
2016443055Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 19.12.2016 807.06 EUR prevodný príkaz
5916048705Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina ročný prístup - verejná správa zákony 19.12.2016 96.00 EUR prevodný príkaz
204160644Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 19.12.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
16000045Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného auta Opel 19.12.2016 306.72 EUR prevodný príkaz
160057Mgr. Martin Drobňák - Drobi History , Hudcovce 105, 06745 kalendáriky 2017 obec Habovka 16.12.2016 37.50 EUR prevodný príkaz
20160008Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka zemné práce a úprava okolia budovy TJ Blatná 16.12.2016 1028.12 EUR prevodný príkaz
160061143o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelárske potreby + externé disky na zálohovanie dát 16.12.2016 533.30 EUR prevodný príkaz
5/2016Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka práce - zimná údržba 16.12.2016 75.00 EUR prevodný príkaz
7610804323Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 15.12.2016 81.73 EUR prevodný príkaz
2655Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit individualnej UZ 15.12.2016 900.00 EUR prevodný príkaz
2656Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit konsolidovanej UZ 15.12.2016 450.00 EUR prevodný príkaz
160061053o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 prenájom optického vlákna 15.12.2016 216.00 EUR prevodný príkaz
6791233795Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 15.12.2016 10.60 EUR prevodný príkaz
201706481Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava My oravské noviny predplatné 2017 15.12.2016 30.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 15.12.2016 724.00 EUR prevodný príkaz
4590746177Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 15.12.2016 49.82 EUR prevodný príkaz
16VF00025Mgr. Markéta Kotlínová, 02601 Dolný Kubín, Severná 812/10 plavecký výcvik žiaco ZŠ Habovka 15.12.2016 360.00 EUR prevodný príkaz
20160007Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka Zemné práce a dovoz štrkodrvy pre TJ Habovka 15.12.2016 400.00 EUR prevodný príkaz
34Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 15.12.2016 303.92 EUR prevodný príkaz
13/2016Martin Bebej, Andreja Bažíka 23 výkopové práce pri prípojek vody do budovy TJ 15.12.2016 230.00 EUR prevodný príkaz
160061043o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet poplatok 07-12-2016 15.12.2016 79.68 EUR prevodný príkaz
062016Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka servisné práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 12.12.2016 400.00 EUR prevodný príkaz
201601Peter Leginus Habovka, 02732 Habovka č. 230 dátové služby 12.12.2016 200.00 EUR prevodný príkaz
1630500152IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmanyho 12, 81106 Bratislava osobný automobil Octavia Combi Style 1,6 TDI 81 kW 6-stup. mech. 4x4 08.12.2016 24999.60 EUR prevodný príkaz
201617Ing. ľubomír Frátrik, Sitnianska 6595/3 Banská Bystrica projekt - prekládka telekom. vedenia 09.12.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
004/2016Ing. Magdaléna Kaššáková, Hlavná 371 Zuberec projektová dokumentácia a zakreslenie skutočného stavu domu smútku 02.12.2016 400.00 EUR prevodný príkaz
160055803o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 prehrávač a rekordér verejný rozhlas 05.12.2016 270.80 EUR prevodný príkaz
20160036Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia programu Orfeus 05.12.2016 70.00 EUR prevodný príkaz
2016024Miroslav Filek EIFiM, Záhradná 281, 027 32 Zuberec elektromontážne práce na verejnom osvetlení 05.12.2016 144.46 EUR prevodný príkaz
0162016M-TEKO s.r.o. Zuberec, oprava vianočného osvetlenia 05.12.2016 153.00 EUR prevodný príkaz
3216805285DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 30.11.2016 397.18 EUR prevodný príkaz
20161180FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra odpadove nadoby 28.11.2016 506.40 EUR prevodný príkaz
4590740271Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 24.11.2016 99.75 EUR prevodný príkaz
16500433CCOP Jednota Námestovo, Hviezdoslavova 1/11,029 01 Námestovo knihy do knižnice 24.11.2016 241.20 EUR prevodný príkaz
204160572Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 24.11.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
2016442779Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 24.11.2016 1085.19 EUR prevodný príkaz
84123833Poradca s.r.o., Pri Celuozke 40, 010 01 Žilina predplatné Poradca 2017 doplatok 24.11.2016 24.90 EUR prevodný príkaz
160054533o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejného osvetlenia 29.11.2016 36.00 EUR prevodný príkaz
20160139Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz veľkoobjemového kontajnera 29.11.2016 399.31 EUR prevodný príkaz
160054443o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 28.11.2016 277.67 EUR prevodný príkaz
16000036Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného auta 28.11.2016 209.39 EUR prevodný príkaz
31Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 10.11.2016 256.15 EUR prevodný príkaz
7609837132Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 24.11.2016 89.86 EUR prevodný príkaz
4/2016Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zemné práce 08.11.2016 187.50 EUR prevodný príkaz
2016024ARLANDA, s.r.o., Nižná aktualizácia RPS - JPÚ Habovka 08.11.2016 420.00 EUR prevodný príkaz
201600626Slovenská národná knižnica, poplatok knižnica - servis knižnice 10.11.2016 66.39 EUR prevodný príkaz
4590734521Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 29.11.2016 86.61 EUR prevodný príkaz
2790298508Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 08.11.2016 23.86 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 08.11.2016 724.00 EUR prevodný príkaz
20160086MAPEX Group, s.r.o. , Radová 347 Zuberec 027 32 občerstvenie - deň dôchodcov 03.11.2016 303.54 EUR prevodný príkaz
416100014Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 08.11.2016 62.73 EUR prevodný príkaz
5590023364IVES Košice, technická podpora programu IVES 08.11.2016 240.44 EUR prevodný príkaz
10160319Peter Bažík APB, Roháčska 483, 02732 Zuberec cistiace a hygienické potreby 11.11.2016 61.61 EUR prevodný príkaz
160054013o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 školské potreby HN 08.11.2016 33.20 EUR prevodný príkaz
201614Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 nákup škol. pomôcok - HN 08.11.2016 99.60 EUR prevodný príkaz
2016310Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec nákup škol. pomôcok - HN 08.11.2016 116.20 EUR prevodný príkaz
7160405914Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava nájom za pozemky 08.11.2016 15.00 EUR prevodný príkaz
84123833Poradca s.r.o., Pri Celuozke 40, 010 01 Žilina predplatné Poradca 2017 08.11.2016 24.90 EUR prevodný príkaz
2016078STAR EU a.s. Brtislava, Vlčkova 51 81104 Bratislava projekt - Obnova verejného osvetlenia - externý manažment 31.10.2016 4200.00 EUR prevodný príkaz
4590728630Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 31.10.2016 46.98 EUR prevodný príkaz
201601Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená spracovanie kúpnej zmluvy 31.10.2016 300.00 EUR prevodný príkaz
16000032Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného auta 31.10.2016 451.90 EUR prevodný príkaz
204160500Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 31.10.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
2016442484Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 31.10.2016 982.72 EUR prevodný príkaz
16000005Dušan Hajdučiak, Stodolisko 123/52, Habovka výroba a montáž skrinky na kľúče 10.10.2016 106.00 EUR prevodný príkaz
7608874523Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.10.2016 107.16 EUR prevodný príkaz
25Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 11.10.2016 190.65 EUR prevodný príkaz
2016020NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná výmena plynových kotlov v kotolni OcU 07.10.2016 8987.00 EUR prevodný príkaz
416201eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 07.10.2016 72.00 EUR prevodný príkaz
4590722915Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 07.10.2016 149.56 EUR prevodný príkaz
7789364709Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 07.10.2016 23.52 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 07.10.2016 724.00 EUR prevodný príkaz
2016086Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš asfaltovanie plochy ped domom smútku a chodníka cintorín 10.10.2016 20169.43 EUR prevodný príkaz
161433Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín dopravné značenie - parkovisko COOP Jednota 07.10.2016 770.76 EUR prevodný príkaz
2016018NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná montáž nového rozvodu kanalizácie - WC kultúrny dom 07.10.2016 342.00 EUR prevodný príkaz
126/2016Peter Kováčik - Život a zdravie, Nálepkova 48, 97701 Brezno knihy do knižnice 07.10.2016 54.00 EUR prevodný príkaz
20161020URBAN PROJEKCIA, s.r.o., A.Sládkoviča 1795/16, 026 01 Dolný Kubín projekt stavby 07.10.2016 1176.00 EUR prevodný príkaz
2016035V-TRANS, s.r.o., Zuberec doprava - dôchodci 07.10.2016 341.88 EUR prevodný príkaz
52016171Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš granulovaná drva 07.10.2016 404.20 EUR prevodný príkaz
21601699PLASTKOVO s.r.o. Nižná, lavičky 2 ks 07.10.2016 399.84 EUR prevodný príkaz
1216090022Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 07.10.2016 29.41 EUR prevodný príkaz
4590717081Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 07.10.2016 111.24 EUR prevodný príkaz
2016442142Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 07.10.2016 1643.63 EUR prevodný príkaz
2167120374WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., doména stránky www.habovka.sk 31.10.2016 14.76 EUR prevodný príkaz
204160435Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 10.10.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
204160363Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 10.10.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
204160301Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 10.10.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
20P160040JC Trade Brigde International, s.r.o. Bratislava, Hrobáková 26 85102 Bratislava refundácia nákladov web stránka projekt PL-SK 07.10.2016 7.91 EUR prevodný príkaz
512016Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - rekonštrukcia kotolne a výmena kotlov OU 20.09.2016 250.00 EUR prevodný príkaz
20160010Agneša Pilarčíková, Stodolisko 120/46 Habovka ubytovanie hosti z druzobneho mesta Hustopece 14.09.2016 323.00 EUR prevodný príkaz
1620160732Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín vodovodná prípojka a projektová dokunentácia budova TJ 14.09.2016 165.35 EUR prevodný príkaz
7607914535Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.09.2016 109.52 EUR prevodný príkaz
16000027Peter Šveláň, Andreja Bažíka 491 elektroinštalačné práce budova TJ 20.09.2016 1176.53 EUR prevodný príkaz
4590711420Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.09.2016 29.76 EUR prevodný príkaz
7788432151Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.09.2016 25.99 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 14.09.2016 724.00 EUR prevodný príkaz
416080015Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 14.09.2016 89.05 EUR prevodný príkaz
3160072OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104 Spracovanie VZN o odpadoch podľa zákona 79/2015 31.08.2016 150.00 EUR prevodný príkaz
20160796FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra odpadové nádoby 31.08.2016 506.40 EUR prevodný príkaz
2016021ARLANDA, s.r.o., Nižná geodetické práce 31.08.2016 228.00 EUR prevodný príkaz
26612099PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo zásahový odev hasiči - DHZ 30.08.2016 1529.72 EUR prevodný príkaz
4590705665Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 31.08.2016 80.84 EUR prevodný príkaz
2016441904Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 19.08.2016 1168.41 EUR prevodný príkaz
20160004ROHÁČE, spol. s r.o., Borová 445, 02732 Zuberec stavebné práce - rekonštrukcia chodníka pre peších od COOP Jednota po pamätník padlých 10.08.2016 28185.94 EUR prevodný príkaz
7606955074Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 15.08.2016 90.26 EUR prevodný príkaz
4590700144Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 15.08.2016 71.46 EUR prevodný príkaz
1932016,1942016Ing. Eugen Dedinský, Štúrova 437, 027 43 Nižná znalecký posudok 05.08.2016 220.00 EUR prevodný príkaz
2016033Data System Soft BB, spol. s r.o., Baničova 520/8, 949 11 Nitra udržiavací poplatok Mzdy a personalistika 19.08.2016 106.00 EUR prevodný príkaz
4787501990Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 15.08.2016 20.22 EUR prevodný príkaz
FV1600029Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 pracovné odevy 15.08.2016 150.30 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 15.08.2016 724.00 EUR prevodný príkaz
160040333o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 05.08.2016 211.90 EUR prevodný príkaz
1603130000Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina finančný spravodajca 2017 05.08.2016 26.40 EUR prevodný príkaz
139104742TOI TOI & DIXI, s.r.o. , Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04 nájom toaletných kabín - Habovský kardan 27.07.2016 200.00 EUR prevodný príkaz
35/2016Viera Lipjancová - VaŠo, Župčany 275 Prešov matrika svadobné obaly 28.07.2016 33.50 EUR prevodný príkaz
2016011BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec rekonštrukcia pam§tníkov padlých v Habovke 27.07.2016 3000.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn preplatok 04.08.2016 -366.04 EUR prevodný príkaz
21Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 stravovanie letný tábor deti 19.07.2016 429.00 EUR prevodný príkaz
2016026V-TRANS, s.r.o., Zuberec preprava letný tábor deti 22.07.2016 204.00 EUR prevodný príkaz
16000013Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného auta 15.07.2016 936.88 EUR prevodný príkaz
16000012Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného auta 15.07.2016 337.55 EUR prevodný príkaz
201608Ing. Jozef Jančo - REZOSTAV, oprava živičného krytu 27.07.2016 645.18 EUR prevodný príkaz
ZAK0037272Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 účtovníctvo ROPO obcí 27.07.2016 79.80 EUR prevodný príkaz
160035753o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava obecného rozhlasu 19.07.2016 18.00 EUR prevodný príkaz
4590694179Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.07.2016 73.30 EUR prevodný príkaz
2016441614Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 27.07.2016 927.29 EUR prevodný príkaz
2016800211Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok separovaný zber odpadu 27.07.2016 614.81 EUR prevodný príkaz
20Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 13.07.2016 350.00 EUR prevodný príkaz
092/16Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 13.07.2016 92.94 EUR prevodný príkaz
11/07/2016Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor - stavba chodníka 15.07.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
7605998498Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.07.2016 82.12 EUR prevodný príkaz
16VF00114BMcomp, s.r.o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín príslušenstvo k telefonu 13.07.2016 46.98 EUR prevodný príkaz
2016016NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná montáž vody v dome smútku + materiál 19.07.2016 186.48 EUR prevodný príkaz
4590688622Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 13.07.2016 135.25 EUR prevodný príkaz
201602381Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín náradie - DHZ 13.07.2016 361.49 EUR prevodný príkaz
4786573905Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.07.2016 20.38 EUR prevodný príkaz
416139eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 13.07.2016 72.00 EUR prevodný príkaz
416060007Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 13.07.2016 53.90 EUR prevodný príkaz
201601444Maquita s.r.o., Soľná 738/36 Nitrianske Pravno reflexné vesty pre MŠ 13.07.2016 75.37 EUR prevodný príkaz
201605Ing. Jozef Jančo - REZOSTAV, oprava živičného krytu 13.07.2016 826.82 EUR prevodný príkaz
2016019ARLANDA, s.r.o., Nižná geodetické práce 27.07.2016 200.00 EUR prevodný príkaz
160031643o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava osvetlenia v sále, rozhlasu a VO 29.06.2016 72.61 EUR prevodný príkaz
1600012STAVPOČ s.r.o., Vojenské 812, 02901 Námestovo stavba - Chodník pre peších z ulice Blatná po parkovisko COOP Jednota 28.06.2016 81057.96 EUR prevodný príkaz
20160056MAPEX Group, s.r.o. , Radová 347 Zuberec 027 32 reprezentačné 30.06.2016 67.98 EUR prevodný príkaz
2016052STAR EU a.s. Brtislava, Vlčkova 51 81104 Bratislava vypracovanie monitorovacej správy 21.06.2016 300.00 EUR prevodný príkaz
4590683011Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.06.2016 65.40 EUR prevodný príkaz
201606Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení 21.06.2016 132.00 EUR prevodný príkaz
16000009EUROBARY, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 12 Trstená občerstvenie účastníkov VIHA 2016 16.06.2016 200.00 EUR prevodný príkaz
01062016Normal, a.s., 027 42 Oravský Biely POtok 123 reprezentačné - zasadnutie OcZ 20.06.2016 40.00 EUR prevodný príkaz
0082016Oravské kultúrne stredisko Dolný Kubín, Bysterecká 1263/55 Dolný Kubín príprava a realizácia programu VIHA 23.06.2016 900.00 EUR prevodný príkaz
2016441323Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 21.06.2016 1040.33 EUR prevodný príkaz
2016800173Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok separovaný zber odpadu 21.06.2016 614.81 EUR prevodný príkaz
160029553o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet poplatok 23.06.2016 79.68 EUR prevodný príkaz
160029243o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 prenájom optického vlákna 23.06.2016 216.00 EUR prevodný príkaz
12Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 13.06.2016 372.90 EUR prevodný príkaz
7605035955Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 23.06.2016 79.04 EUR prevodný príkaz
4590676843Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.06.2016 121.32 EUR prevodný príkaz
16400002Dana Urbanová, Andreja Bažíka 53, 02732 Zuberec deň detí - občerstvenie 03.06.2016 98.40 EUR prevodný príkaz
5785641648Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.06.2016 19.99 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 20.06.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
416050017Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 21.06.2016 134.40 EUR prevodný príkaz
204160236Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 21.06.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
204160126Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 01.06.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
3216802128DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 30.05.2016 2116.00 EUR prevodný príkaz
FV1600012Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 krovinorez s príslušenstvom 27.05.2016 838.79 EUR prevodný príkaz
14081676OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A Bratislava školenie ohľadom zákaziek 23.05.2016 98.00 EUR prevodný príkaz
5516006178Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody - preplatok 27.05.2016 -120.31 EUR prevodný príkaz
4590671588Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 31.05.2016 83.37 EUR prevodný príkaz
2016011NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná oprava a údržba zariadení v budove OU a dome smútku 23.05.2016 310.80 EUR prevodný príkaz
0.00 EUR
28/2016Jaroslav Stas - STAS JAROSLAV , 309 Liesek 027 12 preprava FS Bučník - HUstopeše CR 31.05.2016 467.80 EUR prevodný príkaz
07916Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 31.05.2016 92.94 EUR prevodný príkaz
2016800151Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok separovaný zber odpadu 05.08.2016 614.81 EUR prevodný príkaz
2016440988Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 05.08.2016 932.94 EUR prevodný príkaz
9Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 11.05.2016 342.31 EUR prevodný príkaz
7604083817Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 23.05.2016 89.33 EUR prevodný príkaz
4590665620Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 10.05.2016 53.42 EUR prevodný príkaz
9784715643Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 10.05.2016 19.99 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemny plyn 10.05.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
416040005Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba - rozvoj obce 10.05.2016 128.74 EUR prevodný príkaz
0.00 EUR
204160179Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 10.05.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
2016007MM+M s.r.o. Trstená, Trstená občerstvenie divadelníkov Zakamenné 05.05.2016 120.00 EUR prevodný príkaz
9000222403SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b Bratislava 82511 vytýčenie plynových sietí 10.05.2016 113.64 EUR prevodný príkaz
160021103o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava ozvučenia dom smutku 10.05.2016 55.00 EUR prevodný príkaz
4590656488Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 10.05.2016 58.32 EUR prevodný príkaz
2016800097Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok separovaný zber odpadu 10.05.2016 614.81 EUR prevodný príkaz
2016440694Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 10.05.2014 755.16 EUR prevodný príkaz
7Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 10.05.2016 238.44 EUR prevodný príkaz
12416Laser Art SK s.r.o., Štefániková 264/30, Námestovo pamätné predmety 15.04.2016 144.00 EUR prevodný príkaz
1656004235TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín kancelársky nábytok 15.04.2016 676.39 EUR prevodný príkaz
20160001Agneša Pilarčíková, Stodolisko 120/46 Habovka ubytovanie pre hostí z družobného mesta Hustopeče 14.04.2016 128.00 EUR prevodný príkaz
160017683o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelársky papier 14.04.2016 140.64 EUR prevodný príkaz
160017673o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 14.04.2016 228.44 EUR prevodný príkaz
16000003EUROBARY, s.r.o., Nám. M.R.Štefánika 12 Trstená občerstvenie pre hostí z družobného mesta HUSTOPEČE 14.04.2016 143.30 EUR prevodný príkaz
7603128772Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.04.2016 79.55 EUR prevodný príkaz
20160008Mgr. Natália Pilarčíková, POd Grúňom 256/14 Habovka preklad do ruského jazyka 07.04.2016 200.00 EUR prevodný príkaz
2016011ARLANDA, s.r.o., Nižná geodetické práce 07.04.2016 200.00 EUR prevodný príkaz
212016Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - Chodník pre peších 07.04.2016 1200.00 EUR prevodný príkaz
4590650639Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava telefonne poplatky 07.04.2016 40.20 EUR prevodný príkaz
6783787943Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 07.04.2016 20.26 EUR prevodný príkaz
2016006MM+M s.r.o. Trstená, Trstená schodza hasicov - obcerstvenie 07.04.2016 30.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 07.04.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
2016033STAR EU a.s. Brtislava, Vlčkova 51 81104 Bratislava spracovanie dokumentácie a žiadosti o NFP 07.04.20216 1000.00 EUR prevodný príkaz
2016003BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec rekonštrukcia WC za javiskom KD v Habovke 01.04.2016 4785.59 EUR prevodný príkaz
160015443o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 antivir AVG OEM - antivirovy program 01.04.2016 15.50 EUR prevodný príkaz
416008063WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., doména stránky www.habovka.sk 14.04.2016 79.62 EUR prevodný príkaz
832016Ing. Eugen Dedinský, Štúrova 437, 027 43 Nižná znalecký posudok 01.04.2016 110.00 EUR prevodný príkaz
6280408KASTNER software s.r.o., Trebízského 508, 798 41 Kostelec na Hané licencia programu - tlačivá 01.04.2016 42.00 EUR prevodný príkaz
20161006URBAN PROJEKCIA, s.r.o., A.Sládkoviča 1795/16, 026 01 Dolný Kubín vyjadrenie sa ku existencii telekomunikačných zariadení 06.04.2016 13.90 EUR prevodný príkaz
1116000070OSMONT Elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica oddeľovače napájania svietidiel VO 14.04.2016 476.74 EUR prevodný príkaz
416080eGov System spol. s.r.o., sms info - poplatok 07.04.2016 120.00 EUR prevodný príkaz
2016112Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské potreby HN 07.04.2016 99.60 EUR prevodný príkaz
201603Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 školské potreby HN 07.04.2016 116.20 EUR prevodný príkaz
160014673o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 školské potreby HN 07.04.2016 49.80 EUR prevodný príkaz
2016015Ing. Ján Urban - Drogéria, školské potreby HN 07.04.2016 33.20 EUR prevodný príkaz
215160261SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany nájom za užívanie pozemkov 07.04.2016 10.00 EUR prevodný príkaz
10315Marek Michtalík - SPREM, Sídlisko Západ 1053/51 Trstená bezpečné priechody pre chodcov - obec Habovka 04.04.2016 4869.00 EUR prevodný príkaz
20315Marek Michtalík - SPREM, Sídlisko Západ 1053/51 Trstená bezpečný priechod pre chodcov - obec Habovka 04.04.2016 1489.00 EUR prevodný príkaz
2161108069SOZA Bratislava, autorské práva - hudba Obecný rozhlas poplatok 07.04.2016 20.40 EUR prevodný príkaz
044/16Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 01.04.2016 92.94 EUR prevodný príkaz
2016800077Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok separovaný zber odpadu 07.04.2016 614.81 EUR prevodný príkaz
2016001NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná montáž 6 ks WC v priestoroch KD 01.04.2016 342.00 EUR prevodný príkaz
9782858430Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 01.04.2016 19.99 EUR prevodný príkaz
4590645729Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 22.03.2016 123.80 EUR prevodný príkaz
2016440423Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 16.03.2016 1257.11 EUR prevodný príkaz
152016Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - Bezpečné priechody pre chodcov 16.03.2016 250.00 EUR prevodný príkaz
7602172478Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.03.2016 76.87 EUR prevodný príkaz
2160065TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava licencia programu Registratura 16.03.2016 139.20 EUR prevodný príkaz
3Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 16.03.2016 233.93 EUR prevodný príkaz
2016005MM+M s.r.o. Trstená, Trstená volebná komisia - stravovanie 16.03.2016 117.60 EUR prevodný príkaz
4590640493Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 16.03.2016 60.39 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE Gas Slovensko zemný plyn 16.03.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
1160020TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava licencia programov Topset - Zmluva č.A/564/12/2008 16.03.2016 306.00 EUR prevodný príkaz
204160068Geodeticca s.r.o. Košice, služby - mapa webgis 16.03.2016 29.00 EUR prevodný príkaz
416020010Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba 03.03.2016 26.61 EUR prevodný príkaz
04/2016Ján Leginus, Pod Brehom 25/10 Habovka zimná údržba ciest 03.03.2016 425.00 EUR prevodný príkaz
201600006Marián Gembala M.A.G., Lesná 1105/1, 028 01 Trstená vypracovanie podkladov - výkaz výmer a rozpočet Telocvičňa Habovka 03.03.2016 250.00 EUR prevodný príkaz
160100035Visions, s.r.o. Trnava, zmluvná odplata - Obnova verejného osvetlenia 16.03.2016 540.00 EUR prevodný príkaz
OF/2016/481RVC Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin Účtovné súvzťažnosti - publikácia 03.03.2016 29.50 EUR prevodný príkaz
4590635055Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 03.03.2016 36.27 EUR prevodný príkaz
7601217403Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 11.03.2016 76.52 EUR prevodný príkaz
2016800041Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok separovaný zber odpadu 18.02.2016 614.81 EUR prevodný príkaz
4141207734Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina zaistenie pracoviska - montáž VO Habovka 15.02.2016 444.23 EUR prevodný príkaz
2016440184Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 15.02.2016 1081.78 EUR prevodný príkaz
6160114TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programu dane a odpady 15.02.2016 4.20 EUR prevodný príkaz
160008283o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 09.02.2016 202.10 EUR prevodný príkaz
02/2016Ján Leginus, Pod Brehom 25/10 Habovka zimná údržba ciest 09.02.2016 289.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 09.02.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
5041503574Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina finančný spravodajca 2016 09.02.2016 12.46 EUR prevodný príkaz
20P160010J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava propagácia obce na stránke tourist chanel 09.02.2016 19.80 EUR prevodný príkaz
9781939154Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 09.02.2016 20.26 EUR prevodný príkaz
53698278Poradca s.r.o., Pri Celuozke 40, 010 01 Žilina publikácia - úplné znenie zákonov 2016 09.02.2016 27.60 EUR prevodný príkaz
160008293o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelársky papier 09.02.2016 35.16 EUR prevodný príkaz
4590624109Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 09.02.2016 46.16 EUR prevodný príkaz
1635100083Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava inzerát v My naša Orava 09.02.2016 50.40 EUR prevodný príkaz
4590628937Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 09.02.2016 50.79 EUR prevodný príkaz
2016002MM+M s.r.o. Trstená, Trstená novoročné posedenie dôchodcov občerstvenie 09.02.2016 143.10 EUR prevodný príkaz
VF0102016Lukáš Kubala Krivá, Ilieš 208, 027 55 Krivá oprava kúrenia obecný úrad 09.02.2016 155.28 EUR prevodný príkaz
7600263523Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 15.01.2016 77.10 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemny plyn 15.01.2016 700.00 EUR prevodný príkaz
5021500658Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina ročný prístup - verejná správa zákony 15.01.2016 84.00 EUR prevodný príkaz
3016900166DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 04.01.2016 2956.78 EUR prevodný príkaz
201521ARLANDA, s.r.o., Nižná úvodné podklady - jednoduché pozemkové úpravy 31.12.2015 2500.00 EUR prevodný príkaz
OPS28822015Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina poplatok za účet - cenné papiere 30.12.2015 45.65 EUR prevodný príkaz
2540Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit konsolidovanej účtovnej závierky 2014 30.12.2015 450.00 EUR prevodný príkaz
VF2252015Lukáš Kubala Krivá, Ilieš 208, 027 55 Krivá oprava elektroniky 28.12.2015 77.28 EUR prevodný príkaz
4590614419Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.12.2015 98.57 EUR prevodný príkaz
15432Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec propagačný materiál 28.12.2015 150.40 EUR prevodný príkaz
150101557Tlačiareň Kubík Rabčice, 02945 Rabčice 355 Habovčan, kalendáre 2016 28.12.2015 564.00 EUR prevodný príkaz
2015025NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná materiál záchody Kultúrny dom 28.12.2015 832.92 EUR prevodný príkaz
015460 K-sten Oľga Kolejáková, Miestneho priemyslu 294 029 01 Námestovo výroba propagačného materiálu 22.12.2015 406.00 EUR prevodný príkaz
201520ARLANDA, s.r.o., Nižná vyhotovenie kúpnych zmlúv 22.12.2015 520.00 EUR prevodný príkaz
340Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava HN 21.12.2015 348.67 EUR prevodný príkaz
1063ČaS ENERGO PLUS, s.r.o., Oremburská 10 Banská Bystrica 974 04 svetelnotechnické meranie - obnova verejného osvetlenia v obci Habovka 18.12.2015 3217.80 EUR prevodný príkaz
1115005663IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica obnova verejného osvetlenia v obci Habovka 18.12.2015 84372.78 EUR prevodný príkaz
014/2015M-TEKO s.r.o. Zuberec, oprava pouličného osvetlenia 17.12.2015 35.00 EUR prevodný príkaz
1560002075Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava tlačivá matrika 17.12.2015 43.07 EUR prevodný príkaz
415418eGov System spol. s.r.o., služby SMS info 17.12.2015 72.00 EUR prevodný príkaz
7510872237Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 17.12.2015 80.21 EUR prevodný príkaz
SK00112291National Pen, P.O.Box 165, 80090 Bratislava propagačné materiály a kancelárske potreby 17.12.2015 101.99 EUR prevodný príkaz
2015800410Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz separovaného odpadu 17.12.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
2015442995Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 17.12.2015 978.26 EUR prevodný príkaz
337Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava HN 10.12.2015 432.44 EUR prevodný príkaz
8780109773Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 09.12.2015 19.99 EUR prevodný príkaz
204150064Geodeticca s.r.o. Košice, služby WEBGIS 09.12.2015 29.00 EUR prevodný príkaz
41500225Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál 09.12.2015 37.30 EUR prevodný príkaz
150050643o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet 09.12.2015 39.84 EUR prevodný príkaz
4590608835Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 09.12.2015 49.11 EUR prevodný príkaz
182/15Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 09.12.2015 92.94 EUR prevodný príkaz
150267Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce, 02742 Oravský Biely Potok hranoly 09.12.2015 288.00 EUR prevodný príkaz
3059042062DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 09.12.2015 452.98 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za zemný plyn 09.12.2015 700.00 EUR prevodný príkaz
2528Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit účtovnej závierky 09.12.2015 900.00 EUR prevodný príkaz
200150625Geodeticca s.r.o. Košice, digitálna ortofotomapa 09.12.2015 1199.00 EUR prevodný príkaz
7150409825Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava nájom za pozemok 01.12.2015 15.00 EUR prevodný príkaz
10150029Mgr. Katarína Hrubošová, 02744 Tvrdošín, M. R. Štefánika 17 kurz prvej pomoci 01.12.2015 20.00 EUR prevodný príkaz
92015152Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš doprava strku 01.12.2015 21.84 EUR prevodný príkaz
50213092Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava MY Oravske noviny 01.12.2015 30.00 EUR prevodný príkaz
4590603542Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonne hmoty 01.12.2015 47.47 EUR prevodný príkaz
20150099Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia pre cintorínske poplatky 01.12.2015 70.00 EUR prevodný príkaz
162/15Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 01.12.2015 92.94 EUR prevodný príkaz
52015234Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš granulovaná drva 01.12.2015 173.45 EUR prevodný príkaz
20150125MAPEX Group, s.r.o. , Radová 347 Zuberec 027 32 50 rokov MŠ Habovka - občerstvenie 01.12.2015 200.00 EUR prevodný príkaz
2015442551Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz kontajnera 01.12.2015 327.91 EUR prevodný príkaz
1500014Mgr. Markéta Kotlínová, 02601 Dolný Kubín, Severná 812/10 plavecký výcvik ZŠ Habovka 01.12.2015 392.00 EUR prevodný príkaz
2015800358Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz separovaného odpadu 01.12.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
2015442699Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 01.12.2015 797.26 EUR prevodný príkaz
67792200960Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.11.2015 20.76 EUR prevodný príkaz
4590598309Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.11.2015 73.39 EUR prevodný príkaz
7509908532Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.11.2015 75.26 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 12.11.2015 700.00 EUR prevodný príkaz
20153826Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovný odev 02.11.2015 113.30 EUR prevodný príkaz
20150113MAPEX Group, s.r.o. , Radová 347 Zuberec 027 32 posedenie dôchodcov - október - mesiac úcty k starším 02.11.2015 132.07 EUR prevodný príkaz
331Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 posedenie dôchodcov - október - mesiac úcty k starším 02.11.2015 384.00 EUR prevodný príkaz
4590592907Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.10.2015 43.30 EUR prevodný príkaz
201500728Slovenská národná knižnica, servisné poplatky knižnica na rok 2015 27.10.2015 66.39 EUR prevodný príkaz
201515ARLANDA, s.r.o., Nižná geometrický plán 27.10.2015 764.00 EUR prevodný príkaz
150039423o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 prenájom optického vlákna 21.10.2015 144.00 EUR prevodný príkaz
8778221539Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.10.2015 19.99 EUR prevodný príkaz
15002Mgr. art. Stanislav Bažík B7, účinkovanie na civilnom sobáši 20.10.2015 60.00 EUR prevodný príkaz
150045763o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejného osvetlenia 19.10.2015 63.00 EUR prevodný príkaz
4590587741Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.10.2015 68.98 EUR prevodný príkaz
15100003Jana Jandurová, reprezentačné 20.10.2015 72.00 EUR prevodný príkaz
7508944859Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.10.2015 92.89 EUR prevodný príkaz
32/2015V-TRANS, s.r.o., Zuberec prepravné výlet dôchodci 20.10.2015 140.00 EUR prevodný príkaz
5570020643IVES Košice, údržba softvéru 20.10.2015 168.74 EUR prevodný príkaz
139078610TOI TOI & DIXI, s.r.o. , Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04 prenájom sanitárnej techniky 20.10.2015 180.00 EUR prevodný príkaz
330Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava HN 09-2015 20.10.2015 347.31 EUR prevodný príkaz
15281Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec propagačné materiály a kancelárske potreby 20.10.2015 558.20 EUR prevodný príkaz
2015800324Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz separovaného odpadu 20.10.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice zemný plyn 20.10.2015 700.00 EUR prevodný príkaz
2015442401Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 20.10.2015 896.74 EUR prevodný príkaz
2015086Dušan Lizák, 03601 Martin, Nešporova 5792/22 rekonštrukcia strechy kultúrneho domu 20.10.2015 2920.80 EUR prevodný príkaz
200150515Geodeticca s.r.o. Košice, služby WEBGIS 29.09.2015 29.00 EUR prevodný príkaz
FV150195 STARM s.r.o. , Pekná cesta 15 Bratislava 831 01 reflexné pásky 29.09.2015 121.20 EUR prevodný príkaz
26/2015Jaroslav Stas - STAS JAROSLAV , 309 Liesek 027 12 doprava FS Bučník - Hustopeče 29.09.2015 451.60 EUR prevodný príkaz
3059033749DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 29.09.2015 1274.38 EUR prevodný príkaz
6611517676Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 vyjadrenie k položeniu kábla 29.09.2015 13.90 EUR prevodný príkaz
1500001OK Min Plus, s.r.o., Záhradná 288, 02732 Zuberec žalúzie - dodávka a montáž 29.09.2015 165.60 EUR prevodný príkaz
150040933o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet 21.09.2015 39.84 EUR prevodný príkaz
4590582600Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 21.09.2015 59.05 EUR prevodný príkaz
2015800304Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Realizácia separovaného zberu 21.09.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
121/15Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 Služby BOZP a OPP 21.09.2015 92.94 EUR prevodný príkaz
41500161Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál 21.09.2015 181.64 EUR prevodný príkaz
2015442107Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Kontajnery 21.09.2015 1450.10 EUR prevodný príkaz
7507977075Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 21.09.2015 74.21 EUR prevodný príkaz
15500328CCOP Jednota Námestovo, Hviezdoslavova 1/11,029 01 Námestovo Nákup kníh 21.09.2015 299.80 EUR prevodný príkaz
2015042Data System Soft BB, spol. s r.o., Baničova 520/8, 949 11 Nitra údržba SW 21.09.2015 106.00 EUR prevodný príkaz
4590577577Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 21.09.2015 75.45 EUR prevodný príkaz
1777278762Slovak Telekom, a.s. Bratislava Telefónne služby 21.09.2015 19.00 EUR prevodný príkaz
200150432Geodeticca s.r.o. Košice, služby WebGIS 04.09.2015 29.00 EUR prevodný príkaz
150037443o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Podpora info-kanála Info3 región 2015 03.09.2015 450.00 EUR prevodný príkaz
415019972WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., registrácia habovka.sk 03.09.2015 14.76 EUR prevodný príkaz
41500146Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál 03.09.2015 158.93 EUR prevodný príkaz
20150249Kotly Lokca s.r.o., Zvodnica 27.08.2015 124.20 EUR prevodný príkaz
150100183Visions, s.r.o. Trnava, Služby VO 27.08.2015 540.00 EUR prevodný príkaz
4590572576Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 27.8.2015 78.92 EUR prevodný príkaz
2015441830Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok kontajnery 27.08.2015 1208.86 EUR prevodný príkaz
2015800270Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Realizácia separovaného zberu 27.08.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
201508Ing. Jozef Jančo - REZOSTAV, Stavebné práce 27.08.2015 383.76 EUR prevodný príkaz
200150351Geodeticca s.r.o. Košice, služby WebGIS 27.08.2015 42.42 EUR prevodný príkaz
200150346Geodeticca s.r.o. Košice, služby WebGIS 27.08.2015 149.00 EUR prevodný príkaz
3/2015Z.Š. s M.Š. Habovka, Prenájom priestorov 20.08.2015 115.00 EUR prevodný príkaz
2015036Ing. Ján Urban - Drogéria, Predaj tovaru 20.08.2015 88.98 EUR prevodný príkaz
442015334Hornooravská NsP Trstená, Sanitné vozidlo Podroháčská a Kardan 20.08.2015 34.50 EUR prevodný príkaz
84099354Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Periodik "Poradca 2016" 20.08.2015 24.90 EUR prevodný príkaz
7507009075Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 20.08.2015 73.22 EUR prevodný príkaz
4590567712Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 12.08.2015 115.34 EUR prevodný príkaz
326Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 Strava detí Tábor 12.08.2015 442.20 EUR prevodný príkaz
6/2015Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka Zemné práce 12.08.2015 37.50 EUR prevodný príkaz
415158eGov System spol. s.r.o., služby SMS - info 12.08.2015 48.00 EUR prevodný príkaz
8350101425Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 časopis Účtovníctvo Ropo a obcí 12.08.2015 75.00 EUR prevodný príkaz
4487020154RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice Zemný plyn 12.08.2015 700.00 EUR prevodný príkaz
4776328005Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 12.08.2015 19.99 EUR prevodný príkaz
41500116Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál 12.08.2015 73.48 EUR prevodný príkaz
323Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 Strava detí HN 12.08.2015 15.84 EUR prevodný príkaz
15001Mgr. art. Stanislav Bažík B7, Civilný sobáš 12.08.2015 40.00 EUR prevodný príkaz
915003932Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 Zákon o obecnom zriadení - komentár 06.08.2015 47.71 EUR prevodný príkaz
24/15Galen s.r.o., Spracovanie svetelno-technickej štúdie 06.08.2015 1902.00 EUR prevodný príkaz
201525223o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Pracovné náradie 06.08.2015 283.20 EUR prevodný príkaz
4590563136Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 06.08.2015 66.44 EUR prevodný príkaz
320Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 Strava detí 06.08.2015 400.90 EUR prevodný príkaz
2015060STAR EU a.s. Brtislava, Vlčkova 51 81104 Bratislava Projekt "Obnova verejného osvetlenia" 06.08.2015 1080.00 EUR prevodný príkaz
5915036379Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca 2016 07.08.2015 26.40 EUR prevodný príkaz
84099354Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina predplatné poradca 2016 06.08.2015 24.90 EUR prevodný príkaz
4200045089RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice Za plyn 06.08.2015 870.92 EUR prevodný príkaz
20/2015V-TRANS, s.r.o., Zuberec Doprava detí Zuberec - Veľké Borové 27.07.2015 60.00 EUR prevodný príkaz
19/2015V-TRANS, s.r.o., Zuberec Doprava detí Zuberec - Oravská Lesná 06.08.2015 192.00 EUR prevodný príkaz
2015008URBAN PROJEKCIA, s.r.o., A.Sládkoviča 1795/16, 026 01 Dolný Kubín projekt pre stavebné povolenie a realizáciu 20.07.2015 995.00 EUR prevodný príkaz
2015800220Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Separovaný zber 17.07.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
103/15Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 Služby BOZP a OPP 17.07.2015 92.94 EUR prevodný príkaz
2015441535Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Vývoz odpadu 17.07.2015 1126.20 EUR prevodný príkaz
2015120Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu 17.07.2015 329.48 EUR prevodný príkaz
201507Ing. Jozef Jančo - REZOSTAV, Zemné práce 14.07.2015 1138.80 EUR prevodný príkaz
7506039114Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 13.07.2015 80.68 EUR prevodný príkaz
21501195PLASTKOVO s.r.o. Nižná, Kanalizačný poklop 10.07.2015 100.80 EUR prevodný príkaz
76/2015SOŠ LESNÍCKA Tvrdošín, Úprava okolia 10.07.2015 120.00 EUR prevodný príkaz
6775374869Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 10.07.2015 20.59 EUR prevodný príkaz
41500097Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál 10.07.2015 59.70 EUR prevodný príkaz
4590557319Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 03.07.2015 107.29 EUR prevodný príkaz
201504Ing. Jozef Jančo - REZOSTAV, Oprava chodníka pre peších 30.06.2015 1139.94 EUR prevodný príkaz
2015441264Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Odvoz PDO 25.06.2015 830.31 EUR prevodný príkaz
315Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 Strava detí HN 25.06.2015 378.61 EUR prevodný príkaz
2015050STAR EU a.s. Brtislava, Vlčkova 51 81104 Bratislava Projekt Kanalizácia Habovka - Zuberec 25.06.2015 300.00 EUR prevodný príkaz
4590552842Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 25.06.2015 89.90 EUR prevodný príkaz
317Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 Obed Vidiečanová Habovka 25.06.2015 85.80 EUR prevodný príkaz
208150049J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava Web stránka projektu Habovka PL - SK 25.06.2015 7.91 EUR prevodný príkaz
4590543134Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 22.06.2015 43.07 EUR prevodný príkaz
2015042P - PAKET s.r.o. Podbiel, Údržba parkiet 16.06.2015 1015.20 EUR prevodný príkaz
150026813o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Projektor 16.06.2015 669.00 EUR prevodný príkaz
2015800175Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Separovaný zber 16.06.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
150026843o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 16.06.2015 176.90 EUR prevodný príkaz
150138IMPULZ MEDIA - dopravné označenie, Značenie + materiál 16.06.2015 130.68 EUR prevodný príkaz
7505064165Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne poplatky 16.06.2015 84.66 EUR prevodný príkaz
2015006MM+M s.r.o. Trstená, Trstená Obedy pre hasičov 16.06.2015 65.00 EUR prevodný príkaz
1500026MK ŠPORT - Marian Klimčík, Nižná, Športové veci 16.06.2015 35.00 EUR prevodný príkaz
3258001184DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 Stravné lístky 09.06.2015 2536.78 EUR prevodný príkaz
21500975PLASTKOVO s.r.o. Nižná, Lavičky bez operadla 09.06.2015 988.98 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice Za plyn 09.06.2015 682.00 EUR prevodný príkaz
150100592Tlačiareň Kubík Rabčice, 02945 Rabčice 355 Papier noviny Habovčan 09.06.2015 420.00 EUR prevodný príkaz
41500069Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál 09.06.2015 79.97 EUR prevodný príkaz
4590548055Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 09.06.2015 78.15 EUR prevodný príkaz
150025533o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Internet 09.06.2015 39.84 EUR prevodný príkaz
150026713o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Internet 09.06.2015 25.00 EUR prevodný príkaz
415012957WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., Úhrada YEGON doména 03.06.2015 87.59 EUR prevodný príkaz
5515005780Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín Preplatok 28.05.2015 0.00 EUR prevodný príkaz
2015440963Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Odvoz PDO 19.05.2015 834.11 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice Za plyn 19.05.2015 682.00 EUR prevodný príkaz
2015800153Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Separovaný zber 19.05.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
150022873o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 NTB TOSHIBA SATELITE PRO 19.05.2015 547.00 EUR prevodný príkaz
314Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 Strava detí HN 19.05.2015 384.93 EUR prevodný príkaz
41500057Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál 19.05.2015 105.97 EUR prevodný príkaz
061/15Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 Služby BOZP a OPP 19.05.2015 92.94 EUR prevodný príkaz
15-2015Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba miestnych komunikácií 19.05.2015 84.00 EUR prevodný príkaz
7504092681Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 19.05.2015 73.37 EUR prevodný príkaz
415085eGov System spol. s.r.o., SMS - INFO 19.05.2015 72.00 EUR prevodný príkaz
10201503obec Zábiedovo, Internetový prístup 19.05.2015 66.00 EUR prevodný príkaz
4590538413Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 19.05.2015 23.98 EUR prevodný príkaz
3773471042Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 19.05.2015 19.99 EUR prevodný príkaz
VF0142015REVOP, s.r.o. Krivá, Revízie plyn 27.04.2015 432.00 EUR prevodný príkaz
082015V-TRANS, s.r.o., Zuberec Doprava detí - plavecký výcvik 27.04.2015 408.00 EUR prevodný príkaz
150021783o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 27.04.2015 66.71 EUR prevodný príkaz
4590529482Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 Pohonné hmoty 27.04.2015 52.48 EUR prevodný príkaz
215110972SOZA Bratislava, Autorské práva SOZA 27.04.2015 20.40 EUR prevodný príkaz
2015440690Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Odvoz PDO 16.04.2015 1139.67 EUR prevodný príkaz
2015800122Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Realizácia separovaného zberu 16.04.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
310Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 Strava detí 16.04.2015 381.92 EUR prevodný príkaz
04215Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 Služby BOZP a OPP 16.04.2015 185.88 EUR prevodný príkaz
2015038Jozef Šuriňák - JOSU, Motorová nafta 16.04.2015 54.00 EUR prevodný príkaz
4590519844Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 16.04.2015 50.08 EUR prevodný príkaz
4467035844RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice Zemný plyn 14.04.2015 682.00 EUR prevodný príkaz
2015800073Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Realizácia separovaného zberu 14.04.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
95/2015Agencja BTB Tomasz Wicik, Zamkowa 20, 38-500 Sanok, Poland Prekladateľské služby 14.04.2015 289.67 EUR prevodný príkaz
003/2015M-TEKO s.r.o. Zuberec, Oprava vianočného osvetlenia 14.04.2015 224.30 EUR prevodný príkaz
11-2015Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba miestnych komunikácií 14.04.2015 219.44 EUR prevodný príkaz
4590524278Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 14.04.2015 199.47 EUR prevodný príkaz
7503122169Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne poplatky 14.04.2015 76.68 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 Paušálny poplatok 14.04.2015 47.76 EUR prevodný príkaz
150014283o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Internet 14.04.2015 39.84 EUR prevodný príkaz
41500034Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál 14.04.2015 39.20 EUR prevodný príkaz
5772407668Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telefónne služby 14.04.2015 19.99 EUR prevodný príkaz
215150249SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany nájom za pozemky 14.04.2015 10.00 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 31.03.2015 51.71 EUR prevodný príkaz
082015Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba 13.03.2015 955.50 EUR prevodný príkaz
2015440424Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 13.03.2015 913.60 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za zemný plyn 13.03.2015 682.00 EUR prevodný príkaz
272015Ing. Eugen Dedinský, Štúrova 437, 027 43 Nižná znalecký posudok 13.03.2015 600.00 EUR prevodný príkaz
1500121630 média Habovka, 02732 Habovka 266 oprava rozhlasov a osvetlenia 13.03.2015 349.68 EUR prevodný príkaz
32015Ing. Darina Kalabusová, 038 02 Dolný Kalník 28 znalecký posudok 13.03.2015 281.52 EUR prevodný príkaz
432015Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 13.03.2015 245.11 EUR prevodný príkaz
7502154523Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.03.2015 74.32 EUR prevodný príkaz
22015Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zemné práce 13.03.2015 162.50 EUR prevodný príkaz
7502154523Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.03.2015 74.32 EUR prevodný príkaz
6771452589Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 13.03.2015 18.11 EUR prevodný príkaz
392015Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 pracovná porada obedy 13.03.2015 9.88 EUR prevodný príkaz
1580254KASTNER software s.r.o., Trebízského 508, 798 41 Kostelec na Hané licencia programu k učt. tlačivám 26.02.2015 70.80 EUR prevodný príkaz
2015440256Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 24.02.2015 946.00 EUR prevodný príkaz
2015003Miroslav Filek EIFiM, Záhradná 281, 027 32 Zuberec revízia el. zariadenia 24.02.2015 413.00 EUR prevodný príkaz
352015Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 24.02.2015 318.92 EUR prevodný príkaz
150058TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programov 24.02.2015 293.00 EUR prevodný príkaz
92015008Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš zimná údržba 24.02.2015 216.00 EUR prevodný príkaz
150058TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programov 24.02.2015 293.00 EUR prevodný príkaz
92015008Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš zimná údržba 24.02.2015 216.00 EUR prevodný príkaz
4590510223Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 24.02.2015 45.53 EUR prevodný príkaz
2015800037Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok separovaný odpad 17.02.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
20150160FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra kontajnery 17.02.2015 506.40 EUR prevodný príkaz
7501186805Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 17.02.2015 94.00 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 17.02.2015 51.71 EUR prevodný príkaz
12015Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 strava referendum 17.02.2015 49.00 EUR prevodný príkaz
310281ZMOS Bratislava, Bezručova 9, 0811 09 Bratislava seminár EKS 17.02.2015 12.00 EUR prevodný príkaz
3212830500Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - verejné osvetlenie 16.02.2015 3868.00 EUR prevodný príkaz
3212832500Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - kultúrny dom 16.02.2015 2037.00 EUR prevodný príkaz
3301827600Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - obecný úrad 16.02.2015 318.00 EUR prevodný príkaz
3212831500Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - požiarna zbrojnica 16.02.2015 51.00 EUR prevodný príkaz
134900194648Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - dom smútku 16.02.2015 31.00 EUR prevodný príkaz
052015Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba miestnych komunikácií 11.02.2015 714.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za zemný plyn 11.02.2015 682.00 EUR prevodný príkaz
4590506012Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.02.2015 120.19 EUR prevodný príkaz
4770478669Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 11.02.2015 31.93 EUR prevodný príkaz
41500002Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál 11.02.2015 15.66 EUR prevodný príkaz
2015156RVC Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin publikácia miestna samospráva 11.02.2015 11.10 EUR prevodný príkaz
2015001MM+M s.r.o. Trstená, Trstená občerstvenie, obecná zabíjačka 06.02.2015 250.00 EUR prevodný príkaz
2015004EuroCAN, s.r.o., Školská 617/18, 059 21 Svit oprava kopírky 02.02.2015 269.80 EUR prevodný príkaz
15010017DECODOM, spol. s r.o., Pilska 7, 955 13 Topoľčany AVIA A31K/5 požiarne vozidlo 26.01.2015 998.00 EUR prevodný príkaz
1500067430 média Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 22.01.2015 179.30 EUR prevodný príkaz
1500067330 média Habovka, 02732 Habovka 266 kancelársky papier 22.01.2015 175.80 EUR prevodný príkaz
4590502018Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 22.01.2015 45.99 EUR prevodný príkaz
2015001NOVAPLYN spol. s.r.o., Družstevná 510, 027 43 Nižná oprava plynovej vzt v KD 22.01.2015 39.24 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 16.01.2015 682.00 EUR prevodný príkaz
150006Peter Grilus - JOPY Krivá, 027 55 Krivá 263 kancelárske potreby 16.01.2015 113.93 EUR prevodný príkaz
7500217325Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.01.2015 104.15 EUR prevodný príkaz
5914007757Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina verejná správa 16.01.2015 76.00 EUR prevodný príkaz
20150102Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 Licencia programu orfeus 16.01.2015 70.00 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 16.01.2015 3.95 EUR prevodný príkaz
3059002038DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 12.01.2015 2536.78 EUR prevodný príkaz
614102Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie č. 185/2, 02744 Tvrdošín výdavky na spoločný stavebný úrad 02.02.2015 921.53 EUR prevodný príkaz
2014443222Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 22.01.2015 2123.71 EUR prevodný príkaz
2014800479Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu 22.01.2015 614.81 EUR prevodný príkaz
5041403405Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina finančný spravodajca 2014 doplatok 22.01.2015 48.86 EUR prevodný príkaz
9150540127Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - kultúrny dom 27.01.2015 -243.52 EUR prevodný príkaz
9150540126Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - požiarna zbrojnica 27.01.2015 -75.56 EUR prevodný príkaz
9150540125Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - dom smútku 28.01.2015 3.68 EUR prevodný príkaz
9150540128Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - obecný úrad 28.01.2015 78.14 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 16.01.2015 47.76 EUR prevodný príkaz
9150483818Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia - verejné osvetlenie 26.01.2015 1898.14 EUR prevodný príkaz
332014Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba miestnych komunikácií 16.01.2015 199.50 EUR prevodný príkaz
2769524320Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.01.2015 44.70 EUR prevodný príkaz
4590496926Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.01.2015 52.29 EUR prevodný príkaz
2014018Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín spracovanie žiadosti 02.01.2015 400.00 EUR prevodný príkaz
140100756Tlačiareň Kubík Rabčice, 02945 Rabčice 355 noviny Habovčan + kalendár 02.01.2015 480.00 EUR prevodný príkaz
0082014Michal Tekeľ Zuberec, Nižné Brehy 15, 027 32 Habovka oprava okrasného vianočného osvetlenia 02.01.2015 90.79 EUR prevodný príkaz
301Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 reprezentačné - strava OcZ 02.01.2015 90.00 EUR prevodný príkaz
2014443030Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 02.01.2015 86.58 EUR prevodný príkaz
2014442964Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 02.01.2015 692.20 EUR prevodný príkaz
10140489Peter Jurík - LISA, prezentácia obce 02.01.2015 27.88 EUR prevodný príkaz
2014800447Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu 19.12.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
201419Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená spracovanie kúpnych zmlúv 19.12.2014 430.00 EUR prevodný príkaz
201406Peter Leginus Habovka, 02732 Habovka č. 230 spracovaniw videozáznamov 19.12.2014 360.00 EUR prevodný príkaz
300Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 19.12.2014 281.40 EUR prevodný príkaz
201413ARLANDA, s.r.o., Nižná geometrický plán 19.12.2014 247.00 EUR prevodný príkaz
14000053Martin Ťapaják, Družstevná 707, 027 32 Zuberec oprava auta - opel 25.12.2014 202.00 EUR prevodný príkaz
52014261Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva zimná údržba 19.12.2014 171.60 EUR prevodný príkaz
7411363533Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.12.2014 103.19 EUR prevodný príkaz
5703511INPROST s.r.o.Bratislava, Smrečianska 29, 81105 Bratislava obecné noviny 19.12.2014 67.60 EUR prevodný príkaz
1435122948Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava inzercia noviny 19.12.2014 60.00 EUR prevodný príkaz
4590487943Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.12.2014 57.61 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 19.12.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
6768575912Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.12.2014 41.47 EUR prevodný príkaz
141509TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programov 19.12.2014 21.00 EUR prevodný príkaz
20140154Zdeno Škerda, 02732 Zuberec vodoinštalačný a kúrenársky tovar 19.12.2014 18.02 EUR prevodný príkaz
201440076J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava doména pekný kraj 19.12.2014 16.17 EUR prevodný príkaz
92014170Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš doprava štrkodrvy 19.12.2014 14.40 EUR prevodný príkaz
201416ARLANDA, s.r.o., Nižná polohopis a výškopis rekonštrukcia chodníkov 15.12.2014 950.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 15.12.2014 685.00 EUR prevodný príkaz
297Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 15.12.2014 356.44 EUR prevodný príkaz
2014144Jozef Čecho, Kamenická 850/4, 029 01 Námestovo oprava motorovej píly 15.12.2014 190.00 EUR prevodný príkaz
140049893o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelárske potreby 15.12.2014 111.80 EUR prevodný príkaz
72014Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 strava voľby 15.12.2014 58.80 EUR prevodný príkaz
140048823o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet 15.12.2014 39.84 EUR prevodný príkaz
440203Jozef Garbiar Liesek, Stavebný materiál 15.12.2014 25.04 EUR prevodný príkaz
201503891Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava MY oravské noviny 15.12.2014 25.00 EUR prevodný príkaz
7140405463Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava nájom pozemkov 15.12.2014 15.00 EUR prevodný príkaz
3049039567DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 11.12.2014 343.98 EUR prevodný príkaz
04014Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka ozvučenie hasičskej slávnosti 27.11.2014 80.00 EUR prevodný príkaz
822014Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie 27.11.2014 260.00 EUR prevodný príkaz
102014Jana Gibasová, Oravský Biely Potok výroba kremešov - dôchodci posedenie 27.11.2014 60.00 EUR prevodný príkaz
4590483558Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.11.2014 58.58 EUR prevodný príkaz
14285Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec pozvánky a plagát - otvorenie hasičskej zbrojnice 27.11.2014 44.00 EUR prevodný príkaz
14284Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec suveníry Podroháčska časovka 19.12.2014 311.70 EUR prevodný príkaz
46928901MM+M s.r.o. Trstená, Trstená otvorenie Hasičskej zbrojnice - strava 27.11.2014 630.00 EUR prevodný príkaz
14914Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 27.11.2014 92.94 EUR prevodný príkaz
1620140771Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín rozbor pitnej vody 27.11.2014 88.99 EUR prevodný príkaz
2014800391Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu 27.11.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
2014442729Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 27.11.2014 786.57 EUR prevodný príkaz
2532014Agencja BTB Tomasz Wicik, Zamkowa 20, 38-500 Sanok, Poland preklad z PL do SK 27.11.2014 75.77 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 19.11.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
20142207FLORIAN s.r.o., Martin diplomy, gombíky, štítky - hasiči 19.11.2014 58.06 EUR prevodný príkaz
140100526Tlačiareň Kubík Rabčice, 02945 Rabčice 355 noviny Habovčan 19.11.2014 273.00 EUR prevodný príkaz
7410397648Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.11.2014 126.90 EUR prevodný príkaz
20140448Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz odpadu kontajner 19.11.2014 303.94 EUR prevodný príkaz
294aŠkolská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 19.11.2014 386.04 EUR prevodný príkaz
294Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 reprezentačné - strava OcZ 19.11.2014 45.00 EUR prevodný príkaz
293Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava - posedenie dôchodci 19.11.2014 384.00 EUR prevodný príkaz
2014033MURTEC s.r.o., Radničné nám. 1, 821 05 Bratislava rádiostanica MOTOROLA 19.12.2014 1378.18 EUR prevodný príkaz
20142189FLORIAN s.r.o., Martin školenie základnej odbornej prípravy členov hasičskej jednotky 19.11.2014 199.50 EUR prevodný príkaz
14001117Ing. Vladimír Petriska - BORTEX, monterková súprava, šiltovka DHZ Habovka 19.11.2014 1009.34 EUR prevodný príkaz
14001116Ing. Vladimír Petriska - BORTEX, požiarnicka uniforma, čiapka, kravata 19.11.2014 950.40 EUR prevodný príkaz
0642014JK - REZOSTAV, s.r.o., Dolný Kubín oprava miestnych komunikácií 27.11.2014 9374.57 EUR prevodný príkaz
20142151FLORIAN s.r.o., Martin hasičské darčekové predmety 31.10.2014 124.62 EUR prevodný príkaz
2010542014JK - REZOSTAV, s.r.o., Dolný Kubín položenie živičného krytu 31.10.2014 9838.75 EUR prevodný príkaz
5590017518IVES Košice, aktualizácia programov 31.10.2014 168.74 EUR prevodný príkaz
292014V-TRANS, s.r.o., Zuberec autobusová doprava - dôchodci Poľsko 22.10.2014 180.00 EUR prevodný príkaz
20140154RABČAN-GROUP, s.r.o., hasiaci práškový prístroj - 3ks 22.10.2014 61.20 EUR prevodný príkaz
14002Mgr. art. Stanislav Bažík B7, účinkovanie na civilnom sobáši 22.10.2014 60.00 EUR prevodný príkaz
14001Mgr. art. Stanislav Bažík B7, účinkovanie na civilnom sobáši 22.10.2014 80.00 EUR prevodný príkaz
7408463727Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 18.09.2014 170.88 EUR prevodný príkaz
14008J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava externý manažment projektu spoločná prevencia PL-SK 07.11.2014 3404.00 EUR prevodný príkaz
2014032MURTEC s.r.o., Radničné nám. 1, 821 05 Bratislava špeciálne hasičské vozidlo 07.11.2014 170206.80 EUR prevodný príkaz
4590478924Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.11.2014 118.29 EUR prevodný príkaz
1767626908Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.11.2014 55.20 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 19.11.2014 682.00 EUR prevodný príkaz
102014Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zemné práce úprava miestnych komunikácií 19.11.2014 87.50 EUR prevodný príkaz
2014028URBAN PROJEKCIA, s.r.o., A.Sládkoviča 1795/16, 026 01 Dolný Kubín stavebný dozor - Prístavba PZ 07.11.2014 1053.00 EUR prevodný príkaz
2014061Data System Soft BB, spol. s r.o., Baničova 520/8, 949 11 Nitra udržiavací poplatok programu Mzdy a personalistika 31.10.2014 106.00 EUR prevodný príkaz
84074523Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina predplatné časopisu Poradca 31.10.2014 24.90 EUR prevodný príkaz
4590474632Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 31.10.2014 110.09 EUR prevodný príkaz
2014800351Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu 22.10.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
7409431675Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 22.10.2014 108.90 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 22.10.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
2014442368Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 17.10.2014 1057.11 EUR prevodný príkaz
6766682144Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 17.10.2014 53.60 EUR prevodný príkaz
2014002KOSTA s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín verejné obstarávanie 31.10.2014 1797.00 EUR prevodný príkaz
4590469621Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 17.10.2014 123.37 EUR prevodný príkaz
52014171Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva-oprava miestnych komunikácií 17.10.2014 19.80 EUR prevodný príkaz
292Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 17.10.2014 262.66 EUR prevodný príkaz
440164Jozef Garbiar Liesek, materiál - oprava kríža a domčeka na cintoríne 17.10.2014 66.88 EUR prevodný príkaz
84074523Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina predplatné časopisu Poradca 17.10.2014 24.90 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 17.10.2014 682.00 EUR prevodný príkaz
214102038Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 registrácia domény Habovka 17.10.2014 21.60 EUR prevodný príkaz
09449Edmund Šiška - Autobusová doprava, Radová 328, 027 32 Zuberec autobusová doprava - dôchodci Trenčín 17.10.2014 509.20 EUR prevodný príkaz
10/2014Marián Pilarčík, Pod Brehom 21/6, 027 32 Habovka dovoz štrkodrvy 17.10.2014 108.00 EUR prevodný príkaz
9410400136Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená vypracovanie žiadosti o príspevok recyklačného fondu 30.09.2014 53.85 EUR prevodný príkaz
11514Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 30.09.2014 371.76 EUR prevodný príkaz
14006J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava propagačný materiál spoločná prevencia PL-SK 30.09.2014 1007.02 EUR prevodný príkaz
14007JC Trade Brigde International, s.r.o. Bratislava, Hrobáková 26 85102 Bratislava služby externého manažmentu 30.09.2014 3700.00 EUR prevodný príkaz
662014Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie oprava miestnych komunikácií 24.09.2014 210.00 EUR prevodný príkaz
4590465454Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 24.09.2014 63.36 EUR prevodný príkaz
2014800329Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 08/2014 24.09.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
2014800312Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 08/2014 24.09.2014 123.65 EUR prevodný príkaz
2014031BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec stavebné práce - 24.09.2014 10776.36 EUR prevodný príkaz
7408463727Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 18.09.2014 170.88 EUR prevodný príkaz
2014442067Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 08/2014 18.09.2014 1056.84 EUR prevodný príkaz
8340141960Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 predplatné časopisu účtovníctvo ROPO 18.09.2014 72.00 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 11.09.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
1765738568Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 11.09.2014 42.90 EUR prevodný príkaz
4590460854Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.09.2014 116.26 EUR prevodný príkaz
140037633o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 za internet 11.09.2014 39.84 EUR prevodný príkaz
52014138Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva-oprava miestnych komunikácií 11.09.2014 28.80 EUR prevodný príkaz
14500326CCOP Jednota Námestovo, Hviezdoslavova 1/11,029 01 Námestovo knihy 11.09.2014 80.27 EUR prevodný príkaz
4474173239RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 11.09.2014 682.00 EUR prevodný príkaz
2014029BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec stavebné práce - "Prístavba požiarnej zbrojnice" 05.09.2014 36402.19 EUR prevodný príkaz
440132Jozef Garbiar Liesek, materiál - oprava kríža a domčeka na cintoríne 11.09.2014 230.63 EUR prevodný príkaz
186/2014Agencja BTB Tomasz Wicik, Zamkowa 20, 38-500 Sanok, Poland prekladateľské služby 12.09.2014 145.14 EUR prevodný príkaz
52014122Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva-oprava miestnych komunikácií 11.09.2014 216.18 EUR prevodný príkaz
4590456597Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.08.2014 120.42 EUR prevodný príkaz
2014800297Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 07/2014 25.08.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
52014107Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva-oprava miestnych komunikácií 21.08.2014 351.00 EUR prevodný príkaz
2014441669Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 07/2014 21.08.2014 1113.23 EUR prevodný príkaz
7407493758Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 21.08.2014 138.28 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 21.08.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
2014097Slavomír Šuriňák - Stavebniny Josu, Hrady 247 stavebný materiál - oprava miestnych komunikácií 21.08.2014 144.98 EUR prevodný príkaz
1405409700Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina preddavok - finančný spravodajca ročník 2015 21.08.2014 19.98 EUR prevodný príkaz
09439Edmund Šiška - Autobusová doprava, Radová 328, 027 32 Zuberec autobusová doprava FS Bučník - Malatiná 21.08.2014 147.40 EUR prevodný príkaz
2014018URBAN PROJEKCIA, s.r.o., A.Sládkoviča 1795/16, 026 01 Dolný Kubín stavebný dozor - Prístavba PZ 13.08.2014 2847.00 EUR prevodný príkaz
140033843o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 prekládka kábla rozhlasu 11.08.2014 44.04 EUR prevodný príkaz
290Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 11.08.2014 16.83 EUR prevodný príkaz
3080449106Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.08.2014 64.03 EUR prevodný príkaz
2423Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audítorské služby 11.08.2014 1100.00 EUR prevodný príkaz
5764761958Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 11.08.2014 57.07 EUR prevodný príkaz
2014019MSC s.r.o. Tvrdošín, Farská 86/34, 027 44 Tvrdošín toner do kopírovacieho stroja 11.08.2014 51.60 EUR prevodný príkaz
20140011Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín spracovanie žiadosti o poskytnutie podpory - Zateplenie KD 11.08.2014 200.00 EUR prevodný príkaz
14VF053TetraStav, s.r.o., Štiavnička 245, 034 01 Ružomberok 1 dovoz lomového kameňa - povodne 11.08.2014 399.84 EUR prevodný príkaz
20142565Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín náhradné diely krovinorez 11.08.2014 42.86 EUR prevodný príkaz
440108Jozef Garbiar Liesek, za materiál 05.08.2014 197.48 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 05.08.2014 682.00 EUR prevodný príkaz
2014024BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec stavebné práce - "Prístavba požiarnej zbrojnice" 05.08.2014 57951.41 EUR prevodný príkaz
156/2014Agencja BTB Tomasz Wicik, Zamkowa 20, 38-500 Sanok, Poland prekladateľské služby 31.07.2014 66.42 EUR prevodný príkaz
14004J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava propagačný materiál spoločná prevencia PL-SK 31.07.2014 43.50 EUR prevodný príkaz
14003J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava externý manažment projektu spoločná prevencia PL-SK 31.07.2014 3396.00 EUR prevodný príkaz
14002J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava informačné tabule, nálepky, plagáty, vlajky 31.07.2014 1498.00 EUR prevodný príkaz
14001J.C. Trade Bridge International, s.r.o., Hrobákova 26, 85102 Bratislava výroba a registrácia web stránky PL-SK.eu 31.07.2014 600.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn - preplatok 01.08.2014 -1429.27 EUR prevodný príkaz
3049023162DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 25.07.2014 3136.78 EUR prevodný príkaz
2014020BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec stavebné práce - "Prístavba požiarnej zbrojnice" 15.07.2014 40590.02 EUR prevodný príkaz
4590448148Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 31.07.2014 62.83 EUR prevodný príkaz
20140009Marián Gembala M.A.G., Lesná 1105/1, 028 01 Trstená rozpočty, výkazy, výmer KD a oporný múr 24.07.2014 60.00 EUR prevodný príkaz
14000035Martin Ťapaják, Družstevná 707, 027 32 Zuberec oprava osobného auta 24.07.2014 151.50 EUR prevodný príkaz
2014091Peter Grilus - JOPY Krivá, 027 55 Krivá 263 náhradné diely krovinorez 18.07.2014 74.48 EUR prevodný príkaz
140136Peter Grilus - JOPY Krivá, 027 55 Krivá 263 kancelárske potreby 18.07.2014 73.62 EUR prevodný príkaz
2014800249Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 06/2014 18.07.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
7406523022Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 18.07.2014 140.86 EUR prevodný príkaz
140033613o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelárske potreby 18.07.2014 269.00 EUR prevodný príkaz
1010010412Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 18.07.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
2014059Slavomír Šuriňák - Stavebniny Josu, Hrady 247 za materiál 09.07.2014 34.92 EUR prevodný príkaz
2014441503Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 09.07.2014 1092.10 EUR prevodný príkaz
6763616034Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 09.07.2014 60.55 EUR prevodný príkaz
135/2014Agencja BTB Tomasz Wicik, Zamkowa 20, 38-500 Sanok, Poland prekladateľské služby 01.07.2014 28.29 EUR prevodný príkaz
4590443183Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 09.07.2014 62.67 EUR prevodný príkaz
285Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 09.07.2014 414.88 EUR prevodný príkaz
20140618EMB Projekt s.r.o., Gercenova 2/B, 851 01 Bratislava spracovanie programu odpadového hospodárstva 30.06.2014 240.00 EUR prevodný príkaz
512014Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie oporný múr a miestne komunikácie 30.06.2014 300.00 EUR prevodný príkaz
2014021Data System Soft BB, spol. s r.o., Baničova 520/8, 949 11 Nitra inštalácia programu Team Viewer 30.06.2014 30.00 EUR prevodný príkaz
18140436R - J.A. servis, s.r.o., Bystrická cesta 177/23, 034 01 Ružomberok oprava osobného auta 30.06.2014 204.00 EUR prevodný príkaz
14181Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec tlačivá Vidiečanova Habovka 2014 30.06.2014 14.90 EUR prevodný príkaz
140026753o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 pamätníčky pre materskú školu 30.06.2014 16.92 EUR prevodný príkaz
2014018BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec stavebné práce - chodník a oporný múr Ponad komory 25.06.2014 17768.93 EUR prevodný príkaz
09429Edmund Šiška - Autobusová doprava, Radová 328, 027 32 Zuberec autobusová doprava - školský výlet 23.06.2014 163.00 EUR prevodný príkaz
1430093MAKYTA a.s., 1. mája 882/46, 020 25 Púchov plisovanie sukieň - FS Bučník 23.06.2014 189.00 EUR prevodný príkaz
4590439346Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.06.2014 60.51 EUR prevodný príkaz
2014800209Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 05/2014 23.06.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
FV1400028Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 náhradné diely kosačka 23.06.2014 52.78 EUR prevodný príkaz
282Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava Vidiečanova Habovka 23.06.2014 1500.00 EUR prevodný príkaz
20144242UNIVEL spol. s r.o., Sibírska 3, 080 01 Prešov pečiatky 23.06.2014 54.11 EUR prevodný príkaz
20140178BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina spracovanie bezpečnostného projektu 23.06.2014 200.00 EUR prevodný príkaz
7405541519Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 23.06.2014 123.66 EUR prevodný príkaz
2014441073Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 23.06.2014 741.85 EUR prevodný príkaz
5703411INPROST s.r.o.Bratislava, Smrečianska 29, 81105 Bratislava tlač a expedícia obecných novín rok 2014 11.06.2014 15.60 EUR prevodný príkaz
140025493o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 za internet 11.06.2014 39.84 EUR prevodný príkaz
6140303755Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 11.06.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
2/2014Marián Pilarčík, Pod Brehom 21/6, 027 32 Habovka navážanie lomového kameňa povodne 23.06.2014 244.80 EUR prevodný príkaz
6762605534Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 11.06.2014 35.30 EUR prevodný príkaz
279Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 11.06.2014 454.21 EUR prevodný príkaz
4590434971Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.06.2014 128.88 EUR prevodný príkaz
5/2014Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka práce rýpadlo-nakladačom - povodne 23.06.2014 400.00 EUR prevodný príkaz
52014023Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva-chodník Ponad komory 11.06.2014 125.76 EUR prevodný príkaz
52014030Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš lomový kameň - povodne 23.06.2014 2817.02 EUR prevodný príkaz
9814073ORAVA retail, s.r.o., Seberíniho 2, 821 03 Bratislava chladnička 05.06.2014 179.00 EUR prevodný príkaz
4474082250RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 05.06.2014 728.00 EUR prevodný príkaz
440053Jozef Garbiar, Školská 366, 027 12 Liesek za materiál 05.06.2014 51.96 EUR prevodný príkaz
4/2014Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zemné práce chodník Ponad komory 05.06.2014 800.00 EUR prevodný príkaz
1435109101Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava inzerát - výberové konanie riaditeľa ZŠ 05.06.2014 156.00 EUR prevodný príkaz
20140177Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená likvidácia KO - odvoz kontajnera 30.05.2014 286.44 EUR prevodný príkaz
5/2014Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 strava voľby 30.05.2014 102.30 EUR prevodný príkaz
5514066464Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín vodné, stočné 30.05.2014 4.84 EUR prevodný príkaz
2014VF135K-Ten Turzovka, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 jedálenský stôl Gastro - KD 30.05.2014 1632.18 EUR prevodný príkaz
7/2014Ing. Milan Štúr, Hraničiarov 1485/41, 028 01 Trstená projekt - zateplenie KD 27.05.2014 700.00 EUR prevodný príkaz
2014023Ing.arch. Soňa Poldaufová Urbanová, Medzihradská 1355/30, 026 01 Dolný Kubín vypracovanie armovacích výkresov požiarna zbrojnica 27.05.2014 350.00 EUR prevodný príkaz
6575082825KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Žilina, Uhoľná 1, 010 01 Žilina poistenie majetku 27.05.2014 250.74 EUR prevodný príkaz
6575083131KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Žilina, Uhoľná 1, 010 01 Žilina poistenie majetku 27.05.2014 217.15 EUR prevodný príkaz
062014Ing. arch. Pavel Kropitz, AAA-KROPITZ, Žilina, Osiková 3213/19, 010 07 Žilina urbanistická štúdia JPÚ Habovka-Zástudená 23.05.2014 999.00 EUR prevodný príkaz
052014Ing. arch. Pavel Kropitz, AAA-KROPITZ, Žilina, Osiková 3213/19, 010 07 Žilina urbanistická štúdia JPÚ Habovka-Lazy 23.05.2014 999.00 EUR prevodný príkaz
20144233UNIVEL spol. s r.o., Sibírska 3, 080 01 Prešov pečiatky 23.05.2014 75.66 EUR prevodný príkaz
3080426641Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 23.05.2014 61.93 EUR prevodný príkaz
2141109072Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 autorská odmena 28.03.2014 20.40 EUR prevodný príkaz
273Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 12.03.2014 317.04 EUR prevodný príkaz
132400033759Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia VO 14.02.2014 2894.00 EUR prevodný príkaz
2114000270IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica žiarivky, štarter 29.05.2014 128.33 EUR prevodný príkaz
06/2014Michal Tekeľ Zuberec, Nižné Brehy 15, 027 32 Habovka oprava svietidiel v sále KD 20.05.2014 60.00 EUR prevodný príkaz
2014800174Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok za vrecia na odpad 20.05.2014 150.00 EUR prevodný príkaz
2014800158Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 04/2014 20.05.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
2014800158Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená spracovanie zmlúv 20.05.2014 1000.00 EUR prevodný príkaz
2014061ELMIKO - Miloš Kovačovic, Bzince pod Javorinou 439, 916 11 reproduktor 02.05.2014 240.00 EUR prevodný príkaz
7404562656Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.05.2014 124.01 EUR prevodný príkaz
20144440965Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 16.05.2014 782.68 EUR prevodný príkaz
8Jozef Obrtáč, Vitanová 111, 02712 práca plošinou, orezávanie stromov 16.05.2014 120.00 EUR prevodný príkaz
6140242743Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 16.05.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
277Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 13.05.2014 409.68 EUR prevodný príkaz
4590426165Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 13.05.2014 63.84 EUR prevodný príkaz
9761599033Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 09.05.2014 36.22 EUR prevodný príkaz
4414050078RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 09.05.2014 728.00 EUR prevodný príkaz
2014017Ing.arch. Soňa Poldaufová Urbanová, Medzihradská 1355/30, 026 01 Dolný Kubín projekt drobnej stavby 13.05.2014 200.00 EUR prevodný príkaz
440048Jozef Garbiar Lieseok, Školská 366, 027 12 Liesek za materiál 06.05.2014 21.70 EUR prevodný príkaz
84/2014Jozef Blaha, Nábrežná č. 17, 968 01 Nová Baňa knihy 02.05.2014 24.00 EUR prevodný príkaz
4590418205Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 02.05.2014 61.26 EUR prevodný príkaz
052014Zuzana Danielčáková, Radová 406, 02732 Zuberec ovčí syr, bryndza 02.05.2014 104.00 EUR prevodný príkaz
9413400078Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená Dobropis odvoz sep. odpadu 06.05.2014 -212.19 EUR prevodný príkaz
9417400090Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená dobropis odvoz sep. odpadu 06.05.2014 -177.42 EUR prevodný príkaz
14000019Martin Ťapaják, Družstevná 707, 027 32 Zuberec oprava osobného auta 16.04.2014 194.50 EUR prevodný príkaz
2014800104Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 03/2014 16.04.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
7403567580Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.04.2014 139.40 EUR prevodný príkaz
OF/2014/551REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN, Námestie S.H.Vajanského 1, 036 01 Martin publikácia účtovné súvzťažnosti 16.04.2014 27.20 EUR prevodný príkaz
4/2014Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 strava voľby 11.04.2014 55.80 EUR prevodný príkaz
275Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 11.04.2014 477.76 EUR prevodný príkaz
201411135Národné informačné stredisko Slov. republiky, a.s., Pribinova 4, 811 09 Bratislava licencia programov 07.04.2014 132.00 EUR prevodný príkaz
6140181925Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 11.04.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
140069Peter Grilus - JOPY Krivá, 027 55 Krivá 263 kancelárske potreby 11.04.2014 73.86 EUR prevodný príkaz
5760598273Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 11.04.2014 63.32 EUR prevodný príkaz
2014440688Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 07.04.2014 1008.49 EUR prevodný príkaz
4590412438Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 07.04.2014 122.69 EUR prevodný príkaz
215140296SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany prenájom pozemkov 07.04.2014 10.00 EUR prevodný príkaz
3070007386RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 07.04.2014 728.00 EUR prevodný príkaz
140396TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programov - dane, evidencia obyvateľstva 03.04.2014 228.00 EUR prevodný príkaz
140014793o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 počítačová zostava 28.03.2014 997.40 EUR prevodný príkaz
140014803o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 počítačová zostava 28.03.2014 480.00 EUR prevodný príkaz
2014000005Helena Fekiačová Slovenské ľudové umenie, Záhradná 3, 962 12 Detva súkenné nohavice, košele 28.03.2014 1600.00 EUR prevodný príkaz
3/2014Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 strava voľby 25.03.2014 55.80 EUR prevodný príkaz
6523803723KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Žilina, Uhoľná 1, 010 01 Žilina poistenie podnikateľov 25.03.2014 113.72 EUR prevodný príkaz
4590408051Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.03.2014 68.09 EUR prevodný príkaz
20140004Ján Mušák - M -ADOS, Vasiľov 164, 02951 látky na kroje 25.03.2014 471.85 EUR prevodný príkaz
2014800084Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 02/2014 25.03.2014 614.81 EUR prevodný príkaz
1400004Mgr. Marián Klimčík - MK ŠPORT, Nová Doba 504/27, 02743 Nižná pohár 25.výr, Bučník 25.03.2014 38.00 EUR prevodný príkaz
7402572782Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 21.03.2014 122.12 EUR prevodný príkaz
9140125TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava inštalácia programu WinCity Odpady 21.03.2014 24.00 EUR prevodný príkaz
6140122343Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 12.03.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
272Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 občerstvenie akcia páračky 12.03.2014 40.00 EUR prevodný príkaz
3759604709Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.03.2014 50.48 EUR prevodný príkaz
140013073o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 za internet 14.03.2014 17.00 EUR prevodný príkaz
140012403o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 za internet 13.03.2014 39.84 EUR prevodný príkaz
4477014474RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 10.03.2014 728.00 EUR prevodný príkaz
440013Jozef Garbiar Lieseok, Školská 366, 027 12 Liesek za materiál 10.03.2014 29.51 EUR prevodný príkaz
4590403194Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 10.03.2014 61.76 EUR prevodný príkaz
2014440285Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 10.03.2014 837.12 EUR prevodný príkaz
1/2014Ján Tekeľ Habovka, Habovka č. 15 zimná údržba MK 01.03.2014 91.30 EUR prevodný príkaz
140076TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava licencia wincity odpady 01.03.2014 198.00 EUR prevodný príkaz
20147191SIMS, a.s., Nová Bošáca 78, 913 08 propagácia obce na webe 01.03.2014 118.80 EUR prevodný príkaz
94104000042Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená dobropis odvoz sep. odpadu 10/2013 13.03.2014 -207.65 EUR prevodný príkaz
2014800041Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz sep. odpadu za 01/2014 26.02.2014 350.22 EUR prevodný príkaz
27140012Daniel Zahora DAZA, Radlinského 2249/19, 026 01 Dolný Kubín spoločenské stoličky LEDA 25.02.2014 700.00 EUR prevodný príkaz
27140011Daniel Zahora DAZA, Radlinského 2249/19, 026 01 Dolný Kubín spoločenské stoličky 25.02.2014 700.00 EUR prevodný príkaz
4590398961Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.02.2014 163.31 EUR prevodný príkaz
1014004Ján Čuporák - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, Zámostie 160, 02742 Podbiel doprava ORAVAN 25.02.2014 96.60 EUR prevodný príkaz
3243510368DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky 17.02.2014 2416.78 EUR prevodný príkaz
7401445213Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 17.02.2014 150.29 EUR prevodný príkaz
P06/26140029JMB, s.r.o., Jesenského 25, 036 01 Martin služby zasadnutie Združenia miest a obcí Hornej Oravy 13.02.2014 239.90 EUR prevodný príkaz
1400094630 média Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 13.02.2014 70.10 EUR prevodný príkaz
6140062367Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 tel. poplatky 13.02.2014 51.71 EUR prevodný príkaz
9413400023Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená odvoz sep. odpadu 13.02.2014 595.45 EUR prevodný príkaz
270Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 13.02.2014 407.88 EUR prevodný príkaz
4590394646Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 13.02.2014 18.01 EUR prevodný príkaz
132400033760Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia pož. zbrojnica 14.02.2014 89.00 EUR prevodný príkaz
132400033758Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia DS 14.02.2014 29.00 EUR prevodný príkaz
13240033762Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia OcU 14.02.2014 278.00 EUR prevodný príkaz
132400033761Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia OcU-KD 14.02.2014 2148.00 EUR prevodný príkaz
4758613989Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 tel. poplatky 07.02.2014 39.82 EUR prevodný príkaz
14000007Martin Ťapaják, Družstevná 707, 027 32 Zuberec oprava osobného auta 07.02.2014 186.00 EUR prevodný príkaz
2014440189Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 07.02.2014 980.83 EUR prevodný príkaz
4424077655RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 07.02.2014 728.00 EUR prevodný príkaz
440010Jozef Garbiar Lieseok, Školská 366, 027 12 Liesek za materiál 07.02.2014 25.63 EUR prevodný príkaz
201420019Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže, Gucmanova 19/670, priečinok 7, 920 41 Leopoldov tlačivá register trestov 07.02.2014 2.78 EUR prevodný príkaz
2014/01Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená spracovanie zmlúv 07.02.2014 590.00 EUR prevodný príkaz
4003588346KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Žilina, Uhoľná 1, 010 01 Žilina poistenie majetku 07.02.2014 35.85 EUR prevodný príkaz
1435100120Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava inzerát 07.02.2014 50.40 EUR prevodný príkaz
4590390600Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.01.2014 61.73 EUR prevodný príkaz
20P140013JC Trade Brigde International, s.r.o. Bratislava, Hrobáková 26 85102 Bratislava prezentácia na stránke tourist-chanel.sk 27.01.2014 19.80 EUR prevodný príkaz
1/2014Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zemné práce 16.01.2014 125.00 EUR prevodný príkaz
6140002390Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 16.01.2014 3.95 EUR prevodný príkaz
4494015038RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 10.01.2014 728.00 EUR prevodný príkaz
2014/0108Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia programu cintorín 07.01.2014 70.00 EUR prevodný príkaz
9417300417Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená Dobropis odvoz sep. odpadu -403.00 EUR prevodný príkaz
9418300403Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená dobropis odvoz sep. odpadu -244.00 EUR
5041303550Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 14.00 EUR
613069Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie č. 185/2, 02744 Tvrdošín doplatok výdavky Spoločný stavebný úrad 27.01.2014 687.00 EUR
9140513490Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01 elektrická energia pož. zbrojnica 27.01.2014 151.00 EUR prevodný príkaz
9142832022Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01 elektrická energia OcU-KD 27.01.2014 -665.00 EUR prevodný príkaz
9140513489Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01 elektrická energia VO 27.01.2014 -1185.00 EUR prevodný príkaz
9140513488Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01 elektrická energia doplatok DS 27,01.2014 1.00 EUR prevodný príkaz
9140513492Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01 elektrická energia OcU 27.01.2014 29.00 EUR prevodný príkaz
6130671726Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 tel. poplatky 16.01.2014 47.00 EUR prevodný príkaz
131390TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava poštovné a balné 16.01.2014 8.00 EUR prevodný príkaz
2013181STAR EU a.s. Bratislava, Vlčkova 51 81104 Bratislava externý manažment kanalizácia 2980.00 EUR
2013443216Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 16.01.2014 1139.00 EUR prevodný príkaz
7400274254Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.01.2014 125.00 EUR prevodný príkaz
4590386815Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 10.01.2014 125.00 EUR prevodný príkaz
2013181STAR EU a.s. Brtislava, Vlčkova 51 81104 Bratislava externý manažment kanalizácia 2980.00 EUR
2013254ORAVING s.r.o Dolný Kubín, M.R.Štefánika 1833,026 01 Dolný Kubí stavebné práce kanalizácia 35.67 EUR
5/2013Ján Tekeľ Habovka, Habovka č. 15 zimná údržba MK 7.1.2014 703.00 EUR prevodný príkaz
9419300389Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená odvoz sep. odpadu 7.1.2014 614.00 EUR prevodný príkaz
2347Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit UZ za rok 2012 30.12.2013 1000.00 EUR prevodný príkaz
6/2013Milan Lackovič Krásna Hôrka, Krásna Hôrka 47, 02744 Tvrdošín zviazanie zbierok zákonv 130.00 EUR prevodný príkaz
4013229Jozef Garbiar Lieseok, Školská 366, 027 12 Liesek stavebný materiál 30.12.2013 44.00 EUR prevodný príkaz
003/2013KOSTA s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín verejné obstarávanie pož. zbrojnica 30.12.2013 1293.00 EUR prevodný príkaz
2013066MSC s.r.o. Tvrdošín, Farská 86/34, 027 44 Tvrdošín toner do kopírky 30.12.2013 58.00 EUR prevodný príkaz
4590382983Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 64.00 EUR prevodný príkaz
VF1982013Lukáš Kubala Krivá, Ilieš 208, 027 55 Krivá oprava plynového kotla- výmena riadiacej dosky 20.12.2013 168.00 EUR prevodný príkaz
9201312146Tlačiareň Kubík Rabčice, 02945 Rabčice 355 tlač obecných novín a kalendárov 20.12.2013 504.00 EUR prevodný príkaz
384330842Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, 827 príprava údajov pri bezpl. poskyovaní údajov 20.12.2013 9.00 EUR prevodný príkaz
1300002Asociácia podpory cestovného ruchu Slovenska, Hrobáková 26 8510 členský poplatok 20.12.2013 16.00 EUR prevodný príkaz
20P130105JC Trade Brigde International, s.r.o. Bratislava, Hrobáková 26 8 za domené pekný kraj 20.12.2013 16.00 EUR prevodný príkaz
267Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárdoša 235/50 strava deti HN 20.12.2013 306.00 EUR prevodný príkaz
269Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárdoša 235/50 za stravu 20.12.2013 60.00 EUR prevodný príkaz
610CCOP Jednota Námestovo, Hviezdoslavova 1/11,029 01 Námestovo knihy do knižnice 20.12.2013 288.00 EUR prevodný príkaz
130241Peter Grilus - JOPY Krivá, 027 55 Krivá 263 kancelárske potreby 81.00 EUR prevodný príkaz
2013532REHA spol. s.r.o. Kysucké Nové Mesto, Cesta do Rudiny 2234 Stavebný dozor kanalizácia 4600.00 EUR
201304Peter Leginus Habovka, 02 732 Habovka 230 spracovanie videozáznamov 17.12.2013 360.00 EUR prevodný príkaz
6130611980Slovanet Bratislava, Záhradnícka 151, 82108 Bratislava 2 telefonne poplatky 17.12.2013 51.00 EUR prevodný príkaz
139/13Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 17.12.2013 139.00 EUR
7313019723Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 122.00 EUR
20131683o media Habovka, 027 32 Habovka 266 externý manažment 1300.00 EUR
12/2013Michal Tekeľ Zuberec, Nižné Brehy 15, 027 32 Habovka oprava vianočných pouličných svietidiel 06.12.2013 160.00 EUR
4590378502Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 pohonné hmoty 11.02.2013 95.00 EUR prevodný príkaz
130039043o media Habovka, 027 32 Habovka 266 za internet 11.12.2013 39.00 EUR prevodný príkaz
265Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava deti HN 422.00 EUR prevodný príkaz
201403912Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava preplatné Naša Orava 06.12.2013 25.00 EUR prevodný príkaz
92013119Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš dovoz štrkodrvy 06.12.2013 12.00 EUR prevodný príkaz
52013223Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš štrkodrva-zimná údržba MK 06.12.2013 181.00 EUR prevodný príkaz
1300036133o media Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreb 29.11.2013 68.00 EUR prevodný príkaz
5/2013Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 strava voľby 06.12.2013 55.00 EUR prevodný príkaz
2013442944Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz PDO 04.12.2013 804.00 EUR prevodný príkaz
4464047436RWE GAS Slovensko s.r.o., Mlynská 31, 04291 Košice za plyn 04.12.2013 731.00 EUR prevodný príkaz
5703411INPROST s.r.o.Bratislava, Smrečianska 29, 81105 Bratislava obecné noviny 52.00 EUR prevodný príkaz
4013209Jozef Garbiar Lieseok, Školská 366, 027 12 Liesek za materiál 04.12.2013 56.00 EUR prevodný príkaz
201311_31LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8,82109 Bratislava verejné obstarávanie -kanalizácia 04.12.2013 600.00 EUR prevodný príkaz
4/2013Ján Tekeľ Habovka, Habovka č. 15 Zimná údržba miestnych komunikácií 2.12.2013 273.00 EUR prevodný príkaz
94111300361Mesto Trstená, Bernoláková 96/8,02801 Trstená odvoz sep. odpadu za 10/2013 02.12.2013 618.00 EUR prevodný príkaz
20130963o media Habovka, 02732 Habovka 266 dodávka a montáž monitorovacie kam. systému 26.11.2013 4567.00 EUR prevodný príkaz
13000137Pavol Hradský Krásna Hôrka, Breziny 278,Krásna Hôrka, 027 44 Tvrdošín oprava osobného auta 26.11.2013 171.00 EUR prevodný príkaz
4590374126Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 26.11.2013 119.00 EUR prevodný príkaz
7130405772Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislav prenájom pozemkov 22.11.2013 15.00 EUR prevodný príkaz
130035963o media Habovka, 02732 Habovka 266 Selektory 22.11.2013 67.00 EUR prevodný príkaz
1336133o media Habovka, 02732 Habovka 266 oprava a údržba VO a MR 8.11.2013 225.00 EUR prevodný príkaz
13000076Martin Ťapaják, Družstevná 707, 027 32 Zuberec Oprava motorového vozidla Opel Astra 22.11.2013 49.50 EUR prevodný príkaz
51/2013SENSIM, s.r.o., Hollého 372/33, 010 01 Žilina Vypracovanie monitorovacej správy 23.11.2013 276.00 EUR prevodný príkaz


design & code © 2012 Peter Leginus