Slovensky English Polski Deutsch

Faktúry

.: Späť na hlavnú stránku :.

č.fa.DodávateľPredmetDátum úhradySumaSpôsob platby
20/061ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Hadovská 870, 94501 Komárno šatňové skrine budova TJ Blatná Habovka 24.04.2020 2719.20 EUR prevodný príkaz
4591303416Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 24.04.2020 64.10 EUR prevodný príkaz
2020440861Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Vývoz komunálneho odpadu 03/2020 21.04.2020 1142.66 EUR prevodný príkaz
20200016Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená Odvoz a dočasné uskladnenie zmesového komunálneho odpadu 21.04.2020 599.40 EUR prevodný príkaz
2020060Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec Pracovná obuv - projekt ÚPSVaR 21.04.2020 165.98 EUR prevodný príkaz
04-2020Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba - 03/2020 21.04.2020 99.00 EUR prevodný príkaz
10200123ACCRUAL, s.r.o, Odbojárov 1958/14, 02601 Dolný Kubín Protipožiarne vybavenie 21.04.2020 359.54 EUR prevodný príkaz
FV200334PC Slovakia, s.r.o., Malý rad 129/20, 02801 Trstená Projekt ,,Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ v Habovke´´ - Technické a technologické vybavenie a softvér 14727.36 EUR prevodný príkaz
8257452274Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 21.04.2020 81.50 EUR prevodný príkaz
20200338BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina Práce - Podklady NBÚ, IT zisťovanie ISVS - podklady pre NBÚ 21.04.2020 48.00 EUR prevodný príkaz
3220808294DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 Stravné lístky - zamestnanci 08.04.2020 2566.78 EUR prevodný príkaz
4497370943innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Zemný plyn 04/2020 08.04.2020 735.80 EUR prevodný príkaz
200043Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 Rúško 1VŠ 08.04.2020 400.01 EUR prevodný príkaz
4591296933Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 08.04.2020 29.37 EUR prevodný príkaz
420086eGov System spol. s.r.o., Služby SMS-info druhý kvartál 08.04.2020 72.00 EUR prevodný príkaz
200045413o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Internet druhý kvartál 08.04.2020 39.84 EUR prevodný príkaz
8256414901Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 08.04.2020 20.50 EUR prevodný príkaz
2000327Karol Kurcin - Roháčan, Radová 389, 027 32 Zuberec Ochranné rúška 01.04.2020 720.00 EUR prevodný príkaz
10062020V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená Výroba ochranných rúšok 01.04.2020 380.00 EUR prevodný príkaz
200001163o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 01.04.2020 124.92 EUR prevodný príkaz
4200191APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec Čistiace a hygienické prostriedky 01.04.2020 115.56 EUR prevodný príkaz
200001373o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 01.04.2020 72.56 EUR prevodný príkaz
20200001Vlastníci domu 279, Andreja Pavču 279/2, 027 32 Habovka Stavebné práce na oprave prístupovej cesty v schválenej výške uznesením OZ č. 10/2020 24.03.2020 2200.00 EUR prevodný príkaz
2020440542Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Vývoz komunálneho odpadu 02/2020 24.03.2020 967.27 EUR prevodný príkaz
03-2020Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba - 02/2020 24.03.2020 594.00 EUR prevodný príkaz
1200022TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava Aktualizácia programov za rok 2020 24.03.2020 420.00 EUR prevodný príkaz
10032001SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb externého projektového manažmentu - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 24.03.2020 360.00 EUR prevodný príkaz
4591285343Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 24.03.2020 114.00 EUR prevodný príkaz
2020016BMMJ, s.r.o., Radová 360, 02732 Zuberec Pracovné pomôcky - projekt ÚPSVaR 24.03.2020 101.80 EUR prevodný príkaz
4200107APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec Čistiace a hygienické prostriedky 24.03.2020 74.36 EUR prevodný príkaz
812020Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis, Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín Elektronická príručka : ,,Ochrana prírody´´ 24.03.2020 10.00 EUR prevodný príkaz
215200277SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany Nájomné za rok 2020 za užívanie pozemkov v k.ú. Zuberec 24.03.2020 10.00 EUR prevodný príkaz
8255185980Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 10.03.2020 97.92 EUR prevodný príkaz
20200230FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra Nákup smetných odpadových nádob 09.03.2020 939.60 EUR prevodný príkaz
4487440906innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Zemný plyn 03/2020 09.03.2020 735.80 EUR prevodný príkaz
3200045OPŽP SK, s.r.o., Horná Lehota 104 Žiadosť a prevádzková dokumentácia - Zberný dvor 09.03.2020 400.00 EUR prevodný príkaz
200000983o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Montáž osvietenia a rozhlasu 09.03.2020 289.60 EUR prevodný príkaz
420020007Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Stavebný materiál 09.03.2020 90.68 EUR prevodný príkaz
4591278136Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 09.03.2020 60.48 EUR prevodný príkaz
8254144286Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 09.03.2020 19.99 EUR prevodný príkaz
4591270517Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 02.03.2020 173.52 EUR prevodný príkaz
204190700Geodeticca s.r.o. Košice, Služby WEB GIS - február 2020 02.03.2020 29.00 EUR prevodný príkaz
2000004703Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 85104 Bratislava Vydanie výpisu 24.02.2020 6.60 EUR prevodný príkaz
2020440255Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok Vývoz komunálneho odpadu 01/2020 20.02.2020 1014.78 EUR prevodný príkaz
01-2020Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka Zimná údržba - 01/2020 20.02.2020 462.00 EUR prevodný príkaz
2201105702Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 Licencia na verejné použitie hudobných diel na r. 2020 - Obecný rozhlas 20.02.2020 20.40 EUR prevodný príkaz
4440440265innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava Zemný plyn 02/2020 17.02.2020 735.80 EUR prevodný príkaz
2020015Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín Verejné obstarávanie - Územný plán obce 17.02.2020 600.00 EUR prevodný príkaz
200000613o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby 17.02.2020 170.24 EUR prevodný príkaz
190004473o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Technické pomôcky 17.02.2020 120.00 EUR prevodný príkaz
4591263783Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 17.02.2020 105.94 EUR prevodný príkaz
8252925464Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Telekomunikačné služby 17.02.2020 85.70 EUR prevodný príkaz
1/2020Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka Čistenie koryta potoka pri ihrisku 17.02.2020 75.00 EUR prevodný príkaz
1560007338Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava Tlačivá - matričný úrad, ohlasovňa 17.02.2020 73.96 EUR prevodný príkaz
8251894700Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 Poplatky za telekomunikačné služby 17.02.2020 19.99 EUR prevodný príkaz
20203001Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná Stavebný dozor na stavbe - Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v Habovke 06.02.2020 1400.00 EUR prevodný príkaz
200000393o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Kancelárske potreby, technické vybavenie 06.02.2020 978.42 EUR prevodný príkaz
2020005ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná Geodetické práce - vyznačenie vecného bremena 06.02.2020 687.00 EUR prevodný príkaz
20620013Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec Údržba vozidla - Opel Astra 06.02.2020 667.64 EUR prevodný príkaz
2020001MM+M s.r.o. Trstená, Trstená Posedenie dôchodcov - občerstvenie 06.02.2020 224.00 EUR prevodný príkaz
420010011Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín Materiál - údržba obce 06.02.2020 166.43 EUR prevodný príkaz
204190628Geodeticca s.r.o. Košice, Služby WEB GIS - január 2020 06.02.2020 29.00 EUR prevodný príkaz
FV20003Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce, 02742 Oravský Biely Potok Dlhodobý nájom pozemku 2020 06.02.2020 9.31 EUR prevodný príkaz
4591256854Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava Pohonné hmoty 29.01.2020 128.34 EUR prevodný príkaz
20620002Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec Oprava a údržba vozidla - Opel Astra 20.01.2020 967.61 EUR prevodný príkaz
20200002VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 Kancelárske potreby 20.01.2020 420.48 EUR prevodný príkaz
2020001ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná Geodetické práce 20.01.2020 340.00 EUR prevodný príkaz
200000493o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 Nájom opt. vlákna - prvý polrok 20.01.2020 216.00 EUR prevodný príkaz
20200085BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina GDPR - Servis dokumentácie 20.01.2020 180.00 EUR prevodný príkaz
420010eGov System spol. s.r.o., služby SMS-info prvý kvartál 20.01.2020 72.00 EUR prevodný príkaz
200000483o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet prvý kvartál 20.01.2020 39.84 EUR prevodný príkaz
01-1/2020JUDr. Bc. Nadežda Chovančáková, Školská 583, 02712 Liesek administratívne služby 15.01.2020 250.00 EUR prevodný príkaz
3020900878DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky zamestnanci 03.01.2020 2566.78 EUR prevodný príkaz
, Faktúry rok 2020 0.00 EUR
19119Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce, 02742 Oravský Biely Potok Dlhodobý prenájom NZ č. 26102018 31.01.2020 11.62 EUR prevodný príkaz
62020Ubytovanie Pod Roháčmi Jana Hajdučiaková, Habovka č. 277, 02732 ubytovanie a strava hostí z partnerského mesta Hustopeče pri príležitosti osláv 30. výočia FS Bučník 30.01.2020 364.00 EUR prevodný príkaz
6190212TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programov a licencie Evidencia obyvateľov, Dane a odpady, Registratúra 29.01.2020 21.00 EUR prevodný príkaz
619067Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie č. 185/2, 02744 Tvrdošín výdavky spoločný stavebný úrad rok 2019 29.01.2020 4391.05 EUR prevodný príkaz
19100098Jana Jandurová, zasadnutie OcZ - vianočná kapustnica 29.01.2020 60.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn 122019 vyúčtovanie za rok 2019 suma spolu 8011,74 - preddavky 7988,20 = nedoplatok 23,54 20.01.2020 23.54 EUR prevodný príkaz
2019443673Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 122019 20.01.2020 1178.35 EUR prevodný príkaz
9200062754Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia požiarna zbrojnica rok 2019 suma spolu 351,95 - preddavky 176,00 = nedoplatok 175,95 23.01.2020 175.95 EUR prevodný príkaz
9200051939Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie rok 2019 suma spolu 5799,11 - preddavky 5555,00 = nedoplatok 244,11 23.01.2020 244.11 EUR prevodný príkaz
9200058710Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútku rok 2019 suma spolu 86,71 - preddavky 77,00 = nedoplatok 9,71 23.01.2020 9.71 EUR prevodný príkaz
9200058895Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrny dom rok 2019 suma spolu 5532,77 - preddavky 5786,00 = preplatok -253,23 23.01.2020 -253.23 EUR prevodný príkaz
9200058901Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia obecný úrad rok 2019 suma spolu 524,87 - preddavky 517,00 = nedoplatok 7,875 23.01.2020 7.87 EUR prevodný príkaz
4545345002Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia TJ budova rok 2019 suma spolu 2115,95 - preddavky 1320,00 = nedoplatok 795,05 22.01.2020 795.05 EUR prevodný príkaz
3320Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 11-12/2019 20.01.2020 92.84 EUR prevodný príkaz
112019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba 122019 29.01.2020 462.00 EUR prevodný príkaz
201901Peter Leginus Habovka, 02732 Habovka č. 230 dátové služby 15.01.2020 300.00 EUR prevodný príkaz
4591249785Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 15.01.2020 88.78 EUR prevodný príkaz
5041902483Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina finančný spravodajca doplatok 2019 20.01.2020 32.57 EUR prevodný príkaz
8250686501Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 20.01.2020 81.53 EUR prevodný príkaz
14632019Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov 15.01.2020 51.34 EUR prevodný príkaz
72019Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka servisné práce na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase 21.01.2020 200.00 EUR prevodný príkaz
204190563Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 122019 15.01.2020 29.00 EUR prevodný príkaz
8249655193Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 15.01.2020 19.99 EUR prevodný príkaz
2019005ARLANDA, s.r.o., Nižná aktualizácia RPS, rozdeľovací plán vo forme obnovy kat. operátu novým mapovaním, čiastočná úhrada 20.01.2020 14400,00 € doplatok 20.02.2020 14.400,00 € 20.02.2020 28800.00 EUR prevodný príkaz
1019004773MiF, s.r.o., Nerudova 4039, 01841 Dubnica nad Váhom Stála tabuľa Obec Habovka - projekt Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy 20.01.2020 518.40 EUR prevodný príkaz
1900102067Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo noviny Habovčan 15.01.2020 480.00 EUR prevodný príkaz
4591242322Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 31.12.2019 162.13 EUR prevodný príkaz
92019206Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš doprava posypového materiálu 30.12.2019 19.80 EUR prevodný príkaz
2019443397Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz komunálneho odpadu 112019 30.12.2019 819.74 EUR prevodný príkaz
419120007Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 31.12.2019 56.09 EUR prevodný príkaz
1201/19QECC-REAL s.r.o., Pod Hlinisko 7304/48, 03403 Ružomberok vypracovanie energetického certifikátu AB 18.12.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
2953Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit IUZ a KUZ, overenie súladu VS a KUZ 15.01.2020 1620.00 EUR prevodný príkaz
20191867IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice vianočná výzdoba - osvetlenie 15.01.2020 1201.13 EUR prevodný príkaz
8248461907Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.12.2019 86.78 EUR prevodný príkaz
12019Anna Jurinová, 02732 Habovka Pod Úbočou 77 kvety - deň učiteľov, deň matiek, deň - posedenie dôchodcov - jubilanti 31.12.2019 341.92 EUR prevodný príkaz
52019612Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš posypový materiál zimná údržba 30.12.2019 150.96 EUR prevodný príkaz
8247427499Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.12.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
4591235083Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 17.12.2019 106.24 EUR prevodný príkaz
2019128Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie pre projekt "Zriadenie obecnej knižnice a čitárne". 30.12.2019 660.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 122019 17.12.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
3121901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 15.01.2020 480.00 EUR prevodný príkaz
3291820896DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 05.12.2019 626.38 EUR prevodný príkaz
419110010Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 31.12.2019 200.51 EUR prevodný príkaz
2019161Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia - cuntorínsky program 2020 31.12.2019 70.00 EUR prevodný príkaz
2019127Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie pre projekt 15.01.2020 1920.00 EUR prevodný príkaz
1560006675Centrum polygrafických služieb MV SR, Sklabinská 1, P.O.Box 11, 83005 Bratislava tlačivá a osvedčovacie knihy matrika 30.12.2019 28.73 EUR prevodný príkaz
190004613o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 31.12.2019 104.50 EUR prevodný príkaz
4591227921Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 28.11.2019 107.65 EUR prevodný príkaz
20190610Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B 974 09 Banská Bystrica odborný výklad 28.11.2019 35.00 EUR prevodný príkaz
8246251790Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 28.11.2019 81.50 EUR prevodný príkaz
7190405905Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava prenájom pozemkov rok 2020 28.11.2019 15.00 EUR prevodný príkaz
8300203563Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 predplatné účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2020 31.12.2019 89.00 EUR prevodný príkaz
2019443052Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 102019 28.11.2019 862.48 EUR prevodný príkaz
19619Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 09-10/2019 28.11.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
07111901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 28.11.2019 480.00 EUR prevodný príkaz
1903430PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo kurz nositeľov autonómnej dýchacej techniky - dobrovoľní hasiči 3 osoby 19.11.2019 41.70 EUR prevodný príkaz
1910003DRS Tech, s.r.o., Pribinova 558/23, 96001 Zvolen 1 stavebné práce projekt " Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v Habovke" celková suma 105446.60, uhradené vlastné zdroje 5446,60 dňa 12.11.2019, dotácia z enviromentálneho fondu 100000,00 20.12.2019 20.12.2019 105446.60 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 112019 15.11.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
4591220689Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 19.11.2019 60.81 EUR prevodný príkaz
319495APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec čistiace prostriedky a hygienické prostriedky 19.11.2019 209.48 EUR prevodný príkaz
419100017Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 19.11.2019 53.19 EUR prevodný príkaz
419100018Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál na lavičku - ulica Pod Úbočou 19.11.2019 64.10 EUR prevodný príkaz
55/2019PEnixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín verejné obstarávanie - energetický certifikát pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka". 19.11.2019 288.00 EUR prevodný príkaz
8245227394Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 19.11.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
20190210Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor na stavbe 11.12.2019 1360.00 EUR prevodný príkaz
1202019118Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce 11.12.2019 38540.38 EUR prevodný príkaz
042019Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka ozvučenie programu pri príležitosti mesiaca úcty k starším 31.10.2019 100.00 EUR prevodný príkaz
19100074Jana Jandurová, obedy na stretnutí z príležitosti mesiaca úcty k starším 31.10.2019 1080.00 EUR prevodný príkaz
190004013o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 školské pomocky pre sociálne znevýhodnené deti - dotacia UPSVaR 24.10.2019 33.20 EUR prevodný príkaz
2019252Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské pomocky pre sociálne znevýhodnené deti - dotacia UPSVaR 24.10.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
190058Zdenka Littvová, Hlavná 512, 02732 Zuberec školské pomocky pre sociálne znevýhodnené deti - dotacia UPSVaR 24.10.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
21901999CBA VEREX s.r.o., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš posedenie dôchodcov z príležitosti mesiaca úcty k starším - pohostenie 25.10.2019 469.73 EUR prevodný príkaz
2019442755Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 092019 25.10.2019 1362.32 EUR prevodný príkaz
5590031672IVES Košice, aktualizácia programu Winibeu - účtovníctvo a WinPam ročný poplatok 25.10.2019 240.44 EUR prevodný príkaz
4591213192Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.10.2019 181.48 EUR prevodný príkaz
190113Ing. František Mrázik - AGROPOL, Žiharec 786, 92583 reklamné predmety 25.10.2019 999.60 EUR prevodný príkaz
20190250K.L.I.B.O.S., s.r.o., Ulica Jána Vojtaššáka 1035/26,02956 Zákamenné reprezentačné predmety 25.10.2019 300.00 EUR prevodný príkaz
08101901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnostiadministratívnej budovy" 25.10.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
20190101VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 grafická práca tlač a návrhy 25.10.2019 161.99 EUR prevodný príkaz
8244019547Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.10.2019 80.58 EUR prevodný príkaz
4591205978Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.10.2019 92.56 EUR prevodný príkaz
20190004Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka zemné práce a odvoz prebytočnej zeminy 10.10.2019 237.50 EUR prevodný príkaz
20190005Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka porez guľatiny na lavičku cez potok Blatná na ul. Pod Úbočou 14.10.2019 70.00 EUR prevodný príkaz
190102513o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet 10-12/2019 14.10.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
20190104JUDr. Dušan Serek, Nová Doba 489/15, 02743 Nižná právne služby v zmysle zmluvy o poskytnutí právnej služby zo dňa 01.10.2019 14.10.2019 168.00 EUR prevodný príkaz
19000054Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného automobilu Opel 14.10.2019 148.54 EUR prevodný príkaz
419238eGov System spol. s.r.o., sms info 4.Q 14.10.2019 72.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 102019 14.10.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
9/2019Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka práce rýpadlo-nakladačom pri čistení koryta potoka pri TJ budove 14.10.2019 125.00 EUR prevodný príkaz
8243002056Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 14.10.2019 20.98 EUR prevodný príkaz
2019083V-TRANS, s.r.o., Zuberec autobusová doprava dôchodcov - Habovka - Jablonka a späť 14.10.2019 136.75 EUR prevodný príkaz
0335434KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, 94901 Nitra kancelárska výpočtová technika - skartovačka 14.10.2019 592.92 EUR prevodný príkaz
419090006Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál na lavičku - ulica Pod Úbočou 14.10.2019 112.29 EUR prevodný príkaz
3291816813DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 08.10.2019 1427.08 EUR prevodný príkaz
08-2019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka materiál a montáž dočasného pútača realizácie stavby "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka" 03.10.2019 99.00 EUR prevodný príkaz
204190364Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 092019 14.10.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2197134447WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., poplatok za doménu habovka.sk za obdobie od 30.10.2019 do 29.10.2020 03.10.2019 14.28 EUR prevodný príkaz
20192409Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor - Zberný dvor Habovka 15.01.2020 1900.00 EUR prevodný príkaz
4591198731Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 03.10.2019 118.76 EUR prevodný príkaz
01872019JP-JUNIOR s.r.o., Na Straník 565/3, 01301 Teplička nad Váhom dodanie a montáž interiérových svetiel podľa objednávky 24/2019 03.10.2019 1013.09 EUR prevodný príkaz
166/2019Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 07-08/2019 03.10.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
190793Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín realizácia dopravného značenia parkovisko pri cintoríne 03.10.2019 738.00 EUR prevodný príkaz
2019442440Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 082019 27.09.2019 1149.08 EUR prevodný príkaz
900140J.P.V.K.SROS spol. s r.o., M.R.Štefánika 2266, 02601 Dolný Kubín stavebné práce - rozšírenie vodovodu pri ČOV Habovka 14.10.2019 2161.69 EUR prevodný príkaz
20190037Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín členské na rok 2019 03.10.2019 33.19 EUR prevodný príkaz
20190026Agentúra pre regionálny rozvoj SEVER, Hviezdoslavovo námestie 1, 026 01 Dolný Kubín vypracovanie dokumentu Komunnitný plán sociálnych služieb obce Habovka na obdobie rokov 2018-2025 03.10.2019 275.00 EUR prevodný príkaz
FV90901/19B.D.B. s.r.o., Budatínska 63/19, 05106 Bratislava stavebné práce projekt " Zberný dvor Habovka" celková suma 136196.48, uhradené vlastné zdroje 6809,83 dňa 27.09.2019, dotácia z enviromentálneho fondu 129386,65 dňa 04.11.2019 04.11.2019 136196.48 EUR prevodný príkaz
4591191656Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.09.2019 58.43 EUR prevodný príkaz
20193108Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor na stavbe 24.10.2019 5440.00 EUR prevodný príkaz
1202019102Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce 24.10.2019 88708.26 EUR prevodný príkaz
190003393o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 kancelárske potreby 20.09.2019 280.60 EUR prevodný príkaz
08-2/2019JUDr. Bc. Nadežda Chovančáková, Školská 583, 02712 Liesek administratívne služby pri príprave obecných novín 20.09.2019 200.00 EUR prevodný príkaz
09091901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 20.09.2019 720.00 EUR prevodný príkaz
8241842417Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.09.2019 80.29 EUR prevodný príkaz
3291814773DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 09.09.2019 413.98 EUR prevodný príkaz
042019Eduard Pilarčík, Pod Brehom 22/7, 02732 Habovka ťažba a približovanie dreva - lavička cez potok Blatná na ulici Pod Úbočou 17.09.2019 49.50 EUR prevodný príkaz
8240826731Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 17.09.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
20190414Spoločnosť HILARION s.r.o., Nová 311, 03203 Liptovský Ján záclony kultúrny dom - pranie a čistenie 20.09.2019 48.00 EUR prevodný príkaz
190684Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec výroba 5 ks tabuliek - zákaz vysýpania smetí 20.09.2019 30.00 EUR prevodný príkaz
19010101312Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo Habovské noviny 20.09.2019 480.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 092019 17.09.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
19000058Peter Klimek, Stodolisko 306/53, 02732 Habovka zapožičanie stanu a stolov Deň rodiny 20.09.2019 200.00 EUR prevodný príkaz
419080009Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 20.09.2019 86.69 EUR prevodný príkaz
082019Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená poskytnutie poradenstva ohľadom nehnuteľností v katastrálnom území Habovka 20.09.2019 120.00 EUR prevodný príkaz
19000001Lenka Kováľová, Blatná 46/25, 02732 Habovka vence a kahance k pamätníkom a hrobom padlých partizánov 04.09.2019 90.20 EUR prevodný príkaz
052019Vladimír Jurina, Pod Úbočou 77/11, 02732 Habovka výroba a osadenie informačných tabúľ, kvetináčov, sadenie kvetín a drevín - dotácia ŽSK 04.09.2019 1200.00 EUR prevodný príkaz
20190020ROHÁČE, spol. s r.o., Borová 445, 02732 Zuberec stavebné práce - parkovisko pri cintoríne 04.09.2019 29978.29 EUR prevodný príkaz
204190297Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 082019 04.09.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
701190927Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, 02732 Zuberec pečivo - strava letný tábor - dotácia ŽSK 03.09.2019 31.30 EUR prevodný príkaz
700190288Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec, Družstevná 414, 02732 Zuberec ubytovanie letný tábor - dotácia ŽSK 02.09.2019 810.00 EUR prevodný príkaz
042019Vladimír Klimek, Pod Grúňom 408/26, 02732 Habovka stolárske práce 27.08.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
2019004ARLANDA, s.r.o., Nižná plán prechodu na nové usporiadanie a rozdelenie parciel CKN hranicou obvodu JPÚ 20.09.2019 7080.00 EUR prevodný príkaz
8238677760Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefónne poplatky 23.08.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
4591184361Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 22.08.2019 118.06 EUR prevodný príkaz
2019442098Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 072019 22.08.2019 1566.48 EUR prevodný príkaz
20190007PROFIL INVEST s.r.o., Staničná 1250, 09301 Vranov nad Topľou dodávka a montáž oplotenia cintorína 22.08.2019 5993.63 EUR prevodný príkaz
20191508Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo projekčné práce pri stavebných úpravách jednotlivých častí administratívnej budovy v obci Habovka 22.08.2019 5415.00 EUR prevodný príkaz
20191208Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo vypracovanie bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy pre realizácie projektu 22.08.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
20190076VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 grafické práce a pvc nálepky 22.08.2019 127.44 EUR prevodný príkaz
2019001Eduard Kakus, Zákamenné č. 267, 02956 stavebný dozor na stavbe: "Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka" 13.08.2019 1320.00 EUR prevodný príkaz
19400015ORAVCI s.r.o., Blatná 287/87 stavebné práce s materiálom na oprave havarijného stavu ZŠ s MŠ Habovka 12.08.2019 45840.43 EUR prevodný príkaz
8239688794Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.08.2019 80.57 EUR prevodný príkaz
2019028BMMJ, s.r.o., Radová 360, 02732 Zuberec pracovné pomôcky - projekt ÚPSVaR 12.08.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
05081901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 12.08.2019 720.00 EUR prevodný príkaz
3081176708Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.08.2019 182.56 EUR prevodný príkaz
1202019077Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce 25.09.2019 554841.94 EUR prevodný príkaz
20193107Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebný dozor na stavbe 25.09.2019 6800.00 EUR prevodný príkaz
204190231Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 072019 12.08.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
419070021Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 12.08.2019 54.62 EUR prevodný príkaz
20190521TENDERnet s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, 01001 Žilina licencia softvéru TENDERnet 12.08.2019 249.60 EUR prevodný príkaz
1902366PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo pracovné pomôcky DHZ Habovka (dotácia od DPO SR 3000,00) 12.08.2019 3152.79 EUR prevodný príkaz
307000386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 082019 12.08.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
900120J.P.V.K.SROS spol. s r.o. stavebné práce - rozšírenie vodovodu pri ČOV Habovka 07.08.2019 34497.90 EUR prevodný príkaz
139191741TOI TOI & DIXI, s.r.o. , Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04 toaletná kabína 6 ks - Habovský kardan 12.08.2019 360.00 EUR prevodný príkaz
319315APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec čistiace prostriedky 12.08.2019 110.99 EUR prevodný príkaz
20190375Marián Ondrík, Liesek 509, 02712 Fe rúry 12.08.2019 110.40 EUR prevodný príkaz
8236544536Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 25.07.2019 20.34 EUR prevodný príkaz
190002743o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 Počítač PC LYNX Office - ekonomický úsek 26.07.2019 608.00 EUR prevodný príkaz
190002733o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava osvetlenia a oprava rozhlasu + nájom plošiny s obsluhou 26.07.2019 69.00 EUR prevodný príkaz
190067703o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet 07-09/2019 26.07.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
190067713o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 nájom optického vlákna 2.polrok 2019 26.07.2019 216.00 EUR prevodný príkaz
4591170002Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 25.07.2019 132.09 EUR prevodný príkaz
2119000484IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Svietidlo LED 10 W 25.07.2019 60.55 EUR prevodný príkaz
201902990Miroslav Filek EIFiM, Záhradná 281, 027 32 Zuberec pracovné pomôcky pre aktivačnú činnosť - dotacia UPSVaR 24.07.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
8237554599Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 24.07.2019 80.44 EUR prevodný príkaz
13319Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 05-06/2019 25.07.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
190545Peter Bebej CYKLO Bej, Radová 315, 027 32 Zuberec kancelárske potreby - plagáty, pečiatky, evidenčné štítky knižnica, informačné tabuľky k projektom 25.07.2019 850.94 EUR prevodný príkaz
2019008ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vypracovanie GP 36/2019 25.07.2019 274.00 EUR prevodný príkaz
2019441752Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 062019 16.07.2019 929.98 EUR prevodný príkaz
1900020619Slovenská komora exekútorov, Ul. Šustekova č. 49, 85104 Bratislava vydanie výpisu z registra exekúcií 12.07.2019 6.60 EUR prevodný príkaz
FV1900027Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 náhradné diely kosačky 16.07.2019 175.89 EUR prevodný príkaz
1900025Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava osobného automobilu Opel 16.07.2019 623.96 EUR prevodný príkaz
190513Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín biela farba na dopravné značenie 16.07.2019 108.00 EUR prevodný príkaz
08071901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 16.07.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
10/19TWINS FIN, s.r.o., J.Smreka 16, 84108 Bratislava spracovanie žiadosti o dotáciu na hasičskú zbrojnicu 16.07.2019 500.00 EUR prevodný príkaz
4591162265Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 16.07.2019 145.32 EUR prevodný príkaz
2019065Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - jednoduché pozemkové úpravy 16.07.2019 504.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 072019 16.07.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
419060012Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 16.07.2019 46.69 EUR prevodný príkaz
1900173BMcomp, s.r.o., Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín oprava kancelárskej a výpočtovej techniky 16.07.2019 200.00 EUR prevodný príkaz
419167eGov System spol. s.r.o., sms info 3.Q 16.07.2019 72.00 EUR prevodný príkaz
20190055VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 vankúšiky s potlačou a grafická úprava - uvítanie detí do života 16.07.2019 75.60 EUR prevodný príkaz
190100124JK TRANS sK, s.r.o., Beňova Lehota 25, 02601 Dolný Kubín preprava Habovka - Hustopeče v dňoch 21.06.2019-22.06.2019 - FS Bučník 16.07.2019 615.00 EUR prevodný príkaz
204190158Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 062019 - 100% zľava 0.00 EUR
20192706Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo vypracovanie bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy pre projekt protipovodňovej ochrany 16.07.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
8235435331Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 21.06.2019 84.00 EUR prevodný príkaz
4591155595Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 21.06.2019 162.90 EUR prevodný príkaz
9/2019Ing. Žaneta Mažgútová, Hlinská 2582/17, 01001 Žilina vypracovanie rozpočtu pre Modernizáciu a opravu hasičskej zbrojnice obce Habovka 21.06.2019 150.00 EUR prevodný príkaz
20190054Detské ihriská SK s.r.o., Horná Ves 44, 96701 hlavná ročná kontrola detských ihrísk 21.06.2019 120.00 EUR prevodný príkaz
2019441455Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 052019 19.06.2019 879.27 EUR prevodný príkaz
19000014Dušan Hajdučiak, Stodolisko 123/52, Habovka stolárske práce pri obklade stien v sále asministratívnej budovy obce Habovka 19.06.2019 519.60 EUR prevodný príkaz
19100041Jana Jandurová, Stodolisko 298/76, 02732 Habovka zasadnutie ZMOHO (združenie miest a oobcí Hornej Oravy) - obed a občerstvenie 14.06.2019 300.00 EUR prevodný príkaz
10061901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 12.06.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
201902276Miloš Jurči - REMESLO MJ, Medvedzie 127/2-53, 027 44 Tvrdošín pracovný odev - projekt ÚPSVaR 12.06.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
4591148057Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.06.2019 115.27 EUR prevodný príkaz
20190016Daxnerová, s.r.o., Štvrť L. Novomeského 1235/23, 97701 Brezno príprava následnej monitorovacej správy č. 5 - projekt Kanalizácia obcí Habovka - Zuberec 12.06.2019 250.00 EUR prevodný príkaz
20190060Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz veľkoobjemového kontajnera od cintorína 12.06.2019 316.58 EUR prevodný príkaz
1202019036Unistav Teplička, s.r.o., Fatranská 1326/124, 01301 Teplička nad Váhom stavebné práce - montáž a dodávka vchodových dverí 2 ks 07.06.2019 5851.20 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 062019 07.06.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
204190087Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 052019 07.06.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2019006ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná vyhotovenie GP č. 18,20,22,25/2019 na oddelenie pozemkov a zmena druhu pozemkov 07.06.2019 2108.00 EUR prevodný príkaz
8234434642Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 07.06.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
2019008MM+M s.r.o. Trstená, Trstená strava členovia komisie voľby do Európskeho parlamentu 29.05.2019 76.30 EUR prevodný príkaz
319191APBSK, s.r.o., Roháčska 97, 02732 Zuberec čistiace prostriedky 29.05.2019 122.44 EUR prevodný príkaz
5519006919Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody + stočné obecný úrad a kultúrny dom - celková 351.19 Eur, zaplatené zálohy 540.00 Eur = preplatok 188.81 Eur 04.06.2019 -188.81 EUR prevodný príkaz
5519007224Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín spotreba vody cintorín 29.05.2019 8.70 EUR prevodný príkaz
29190030Ing. Tomáš Ďuriš, Račice 241, 97222 Nitrica spracovanie POH 29.05.2019 230.00 EUR prevodný príkaz
20019149Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec pracovná odev dvojdielna - projekt ÚPSVaR 31.05.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
823333191Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 30.05.2019 81.06 EUR prevodný príkaz
4591140944Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 22.05.2019 162.35 EUR prevodný príkaz
FV1900016Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 oprava motorovej píly a nožnice motorové Stihl 60cmm 22.05.2019 310.60 EUR prevodný príkaz
823333191Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky fa 81.06 Eur a storno fa -81.06 22.05.2019 0.00 EUR prevodný príkaz
19000019Ing. Jozef Zúbek, Záhradná 279, Zuberec oprava a údržba mot. vozidiel 21.05.2019 810.72 EUR prevodný príkaz
1901442PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 20.05.2019 50.00 EUR prevodný príkaz
10419Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 03-04/2019 20.05.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
2019441135Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 042019 20.05.2019 1076.17 EUR prevodný príkaz
20190040VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 kancelárske potreby 20.05.2019 172.20 EUR prevodný príkaz
4591133364Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 20.05.2019 120.57 EUR prevodný príkaz
2197116314WEB GLOBE - YEGON, s.r.o., prevádzka habovka.sk 20.05.2019 79.62 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 052019 20.05.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
1901414PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo základná odborná príprava členov hasičských jednotiek 20.05.2019 100.00 EUR prevodný príkaz
204190012Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 042019 20.05.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
1935104988Petit Press a.s. Bratislava, Lazaretská 12 81464Bratislava inzerát - výberové konanie 20.05.2019 156.00 EUR prevodný príkaz
8232340746Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.05.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
419040006Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 20.05.2019 409.26 EUR prevodný príkaz
1900500755IMPA Dolný Kubín, s.r.o., Kuzmanyho 12, 81106 Bratislava oprava vozidla - spoluúčasť 20.05.2019 168.50 EUR prevodný príkaz
2019124Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec pracovná odev dvojdielna - projekt ÚPSVaR 02.05.2019 106.42 EUR prevodný príkaz
1900044STAVORAVA s.r.o., Jasenovská 828, 02957 Oravská Lesná projekčné práce - architektonická štúdia a projektová dokumentácia na stavebné povolenie pre projekt: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu vybavenosti športového areálu v obci Habovka 02.05.2019 3624.00 EUR prevodný príkaz
4591123317Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 02.05.2019 115.65 EUR prevodný príkaz
190001513o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejneho osvetlenia a výmena svietidiel 02.05.2019 72.60 EUR prevodný príkaz
2019440831Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 032019 02.05.2019 903.77 EUR prevodný príkaz
8Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava hmotná núdza ZŠ a obedy zadarmo MŠ - dotácia UPSVaR 02.05.2019 502.80 EUR prevodný príkaz
19400004ORAVCI s.r.o., Blatná 287/87 stavebné práce s materiálom na oprave havarijného stavu ZŠ s MŠ Habovka 22.03.2019 60000.00 EUR prevodný príkaz
20191604Ing. Ján Laššák, Kamenická 849/2, 02901 Námestovo Spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii domu smútku v obci Habovka 18.04.2019 4050.00 EUR prevodný príkaz
20190794Disig, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava Mandátny certifikát QEsi - 3 roky - 1 ks / 105.60, mandátny certifikát - 3 roky/105.60 17.04.2019 211.20 EUR prevodný príkaz
20190379BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina práce - registračná služba u zákazníka - mandátny certifikát, TOKEN - integrácia do NASES 17.04.2019 223.20 EUR prevodný príkaz
190001523o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelársky papier XEROX 17.04.2019 175.20 EUR prevodný príkaz
190001503o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby + monitor Philips 246V5 24 17.04.2019 224.58 EUR prevodný príkaz
04041901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externé riadenie projektu Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 12.04.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
190034943o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet 04-06/2019 12.04.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
8231246893Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.04.2019 80.44 EUR prevodný príkaz
20190115Štátna ochrana prírody, Tajovského 28B 974 09 Banská Bystrica vypracovanie potvrdenia pre projekt: 12.04.2019 70.00 EUR prevodný príkaz
4591115190Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.04.2019 110.41 EUR prevodný príkaz
419090eGov System spol. s.r.o., sms info 2.Q 12.04.2019 84.91 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 042019 12.04.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
8230253848Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.04.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
419030018Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 12.04.2019 79.95 EUR prevodný príkaz
2019005MM+M s.r.o. Trstená, Trstená stravovanie členov komisie prezidentské voľby I. a II. kolo - dotácia 04.04.2019 130.80 EUR prevodný príkaz
VFA1900452R-COMP, s.r.o., E.Bohúňa 9, 03401 Ružomberok multifunkčný kopírovací stroj s príslušenstvom a montážou - MFP Xerox VersaLink C7000, aktiv.kit, reg.kit 04.04.2019 2181.36 EUR prevodný príkaz
2019111Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 02.04.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
201901Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 02.04.2019 49.80 EUR prevodný príkaz
204280957Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 032019 02.04.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
1Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava hmotná núdza ZŠ a obedy zadarmo MŠ - dotácia UPSVaR 29.03.2019 496.80 EUR prevodný príkaz
2019112Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec pracovné pomôcky pre aktivačnú činnosť - dotacia UPSVaR 29.03.2019 93.14 EUR prevodný príkaz
4591108722Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 29.03.2019 41.29 EUR prevodný príkaz
190001283o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 29.03.2019 33.20 EUR prevodný príkaz
0672019Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 01-02/2019 20.03.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
19050004ARCHsight, s.r.o., Konská 85/289, 03204 Liptovský Ondrej vypracovanie dokumentácie: Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo - Zberný dvor Habovka 20.03.2019 650.00 EUR prevodný príkaz
2019440515Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 022019 20.03.2019 995.73 EUR prevodný príkaz
8229175485Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.03.2019 80.78 EUR prevodný príkaz
215190302SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod, Nábrežie I.Krasku 3, 921 80 Piešťany prenájom pozemkov rok 2019 20.03.2019 10.00 EUR prevodný príkaz
042019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba komunikácií 022019 20.03.2019 363.00 EUR prevodný príkaz
2019015Ing. Ľuboslava Šafrová - TEMAKO, Medvedzie 153/36-29, 027 44 Tvrdošín verejné obstarávanie - Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka 20.03.2019 600.00 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 032019 07.03.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
419020011Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál - údržba obce 07.03.2019 45.59 EUR prevodný príkaz
07031901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava Poskytnutie konzultačných a poradenských služieb externého projektového manažmentu v zmysle bodu 3.1.1. Zmluvy o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb zo dňa 21.12.2018 pre projekt s názvom : Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 07.03.2019 240.00 EUR prevodný príkaz
3081101146Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 07.03.2019 171.11 EUR prevodný príkaz
8228191832Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 07.03.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
204280884Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 022019 07.03.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2191106353SOZA Bratislava, Rastislavova 3, 82108 Bratislava 2 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 01.03.2019 20.40 EUR prevodný príkaz
19020216CBS spol, s.r.o., Kynceľová 54, Kynceľová 974 01, Slovensko kniha Čarovná Orava - 120 ks 01.03.2019 1980.00 EUR prevodný príkaz
4591094967Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 01.03.2019 97.99 EUR prevodný príkaz
1019000558MiF, s.r.o., Nerudova 4039, 01841 Dubnica nad Váhom vyhotovenie dočasného pútača Obec Habovka - projekt zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka 20.02.2019 1014.00 EUR prevodný príkaz
542019Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava v hmotnej núdzi pre školákov 012019 20.02.2019 242.40 EUR prevodný príkaz
532019Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava pre MŠ (obedy zadarmo dotácia) 012019 20.02.2019 326.40 EUR prevodný príkaz
190000783o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 20.02.2019 442.22 EUR prevodný príkaz
190000793o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 demontáž vianočného osvetlenia 20.02.2019 108.00 EUR prevodný príkaz
204280789Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 012019 20.02.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
2019440225Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 012019 20.02.2019 998.00 EUR prevodný príkaz
2019001MM+M s.r.o. Trstená, Trstená občerstvenie na posedení dôchodcov dňa 13.02.2019 20.02.2019 174.80 EUR prevodný príkaz
12019Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 250.00 EUR prevodný príkaz
012019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 1188.00 EUR prevodný príkaz
20190002Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 887.50 EUR prevodný príkaz
2019002BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec dopravné výkony pri záchranných prácach (odpratávaní snehu ) počas mimoriadnej situácie v dňoch 16.01.-18.01.2019 20.02.2019 809.40 EUR prevodný príkaz
8227124741Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.02.2019 80.02 EUR prevodný príkaz
8226151321Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 12.02.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
1190022TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava systémová podpora a licenčná zmluva programov ročný poplatok 12.02.2019 420.00 EUR prevodný príkaz
20190011VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 výroba pečiatok a samolepiek - kancelárske potreby 12.02.2019 294.36 EUR prevodný príkaz
07021901SYNERGIES, s.r.o., Pribišova 15, 84105 Bratislava externý manažment projektu "Zníženie energetickej náročnostiadministratívnej budovy" 12.02.2019 960.00 EUR prevodný príkaz
4591088203Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.02.2019 118.14 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 022019 12.02.2019 726.20 EUR prevodný príkaz
032019Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba komunikácií 012019 12.02.2019 2761.00 EUR prevodný príkaz
209000314CBA VEREX s.r.o., Priemyselná 4606, 03101 Liptovský Mikuláš oblátky horalka - maškarný ples ZŠ 12.02.2019 50.18 EUR prevodný príkaz
20190288BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina práca GDPR konzultácie, preškolenie 12.02.2019 56.02 EUR prevodný príkaz
191002Výskumný ústav vodného hospodárstva , Nábr. arm.gen.L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava - St.Mesto primárne posúdenie infraštrukturálneho projektu "Projekt protipovodňovej ochrany obce Habovka" 12.02.2019 210.00 EUR prevodný príkaz
4591080648Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 12.02.2019 130.87 EUR prevodný príkaz
19050002ARCHsight, s.r.o., Konská 85/289, 03204 Liptovský Ondrej dotlač projektovej dokumentácie stavby Zberný dvor Habovka 30.01.2019 80.00 EUR prevodný príkaz
2019001BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec dopravné výkony pri zimnej udržbe chodníkov pre peších a cintorína 30.01.2019 387.60 EUR prevodný príkaz
9190016TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programu Wincity EO, Dane a odpady Registratúra 30.01.2019 72.00 EUR prevodný príkaz
20190001Mayex s.r.o., Blatná 423, 02732 Habovka zimná údržba chodníkov pre peších a cintorína 24.01.2019 1550.00 EUR prevodný príkaz
5919001131Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina ročný prístup na portál verejná správa Slovenskej republiky 24.01.2019 117.00 EUR prevodný príkaz
4591080648Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 21.01.2019 130.87 EUR prevodný príkaz
8390105502Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 predplatné účtovníctvo ROPO a OBCÍ 2019 16.01.2019 87.00 EUR prevodný príkaz
190000173o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 montáž vianočného osvetlenia 16.01.2019 227.95 EUR prevodný príkaz
190000493o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 internet 01-03/2019 16.01.2019 39.84 EUR prevodný príkaz
190000503o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 nájom optického vlákna 1.polrok 2019 16.01.2019 216.00 EUR prevodný príkaz
419006eGov System spol. s.r.o., sms info 1.Q 16.01.2019 74.78 EUR prevodný príkaz
01-1/2019Mgr. Nadežda Kalisová, 02801 Zábiedovo, Hlavná 197/29 administratívne služby pri príprave obecných novín 16.01.2019 250.00 EUR prevodný príkaz
3291800492DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 stravné lístky pre zamestnancov 08.01.2019 2416.78 EUR prevodný príkaz
20190091BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 Žilina GDPR - servis dokumentácie BO 08.01.2019 180.00 EUR prevodný príkaz
FAKTÚRY ROK 2019 0.00 EUR
0.00 EUR
618057Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 02744 Tvrdošín výdavky na spoločný stavebný úrad v roku 2018 24.01.2019 1134.43 EUR prevodný príkaz
4545345001Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia budova TJ obdobie od 09.10.2018 do 31.12.2018 suma spolu 368,96 - preddavky 100,00 = nedoplatok 268,96 23.01.2019 268.96 EUR prevodný príkaz
3212831027Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia požiarna zbrojnica v dedine rok 2018 suma spolu 179,99 - preddavky 220,00 = preplatok -40,01 23.01.2019 -40.01 EUR prevodný príkaz
3301827043Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia obecný úrad rok 2018 suma spolu 531,37 - preddavky 539,00 = preplatok -7,63 23.01.2019 -7.63 EUR prevodný príkaz
3212829027Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia dom smútkurok 2018 suma spolu 69,83 - preddavky 66,00 = nedoplatok 3,83 23.01.2019 3.83 EUR prevodný príkaz
3212832017Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia kultúrny dom rok 2018 suma spolu 5932,34 - preddavky 5038,00 = nedoplatok 894,34 23.01.2019 894.00 EUR prevodný príkaz
0252019Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 22.01.2019 92.84 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemný plyn vyúčtovanie od 19.07.2018 - 31.12.2018 preplatok 22.01.2019 -965.17 EUR prevodný príkaz
3212830027Stredoslovenská energetika a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina elektrická energia verejné osvetlenie rok 2018 suma spolu 5705,57 - preddavky 5335,00 = nedoplatok 370,57 22.01.2019 370.57 EUR prevodný príkaz
2018187Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš obnova miestnych komunikacii Stodolisko - mesačná platba 21.01.2019 1496.58 EUR prevodný príkaz
20182046IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice vianocna vyzdoba 21.01.2019 1138.10 EUR prevodný príkaz
2018443494Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 122018 21.01.2019 1127.50 EUR prevodný príkaz
5041801855Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Žilina, Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina Finančný spravodajca ročník 2018 doplatok 16.01.2019 14.90 EUR prevodný príkaz
1856014068TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín stoličky 380 ks 16.01.2019 456.00 EUR prevodný príkaz
8225088437Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 16.01.2019 83.42 EUR prevodný príkaz
418120014Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín materiál údržba obce 08.01.2019 52.12 EUR prevodný príkaz
4591074217Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 08.01.2019 97.45 EUR prevodný príkaz
6180206TOPSET SOLUTIONS Stupava, Hollého 2366/25B,900 31 Stupava aktualizácia programu Wincity EO, Dane a odpady Registratúra 08.01.2019 16.80 EUR prevodný príkaz
8224121356Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 08.01.2019 19.99 EUR prevodný príkaz
204280702Geodeticca s.r.o. Košice, služby webgis 122018 08.01.2019 29.00 EUR prevodný príkaz
082018Pavol Pilarčík - DREVA, Habovka zimná údržba komunikácií 122018 08.01.2019 858.00 EUR prevodný príkaz
20180064VALEK, s.r.o., 02742 Oravský Biely Potok 153 vyhotovenie tabuliek + grafická práca 08.01.2019 41.76 EUR prevodný príkaz
14712018Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11, Žilina vedenie účtu majiteľa cenných papierov 08.01.2019 0.00 EUR prevodný príkaz
20180519TENDERnet, s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina príprava žiadosti o NFP pre projekt Wifi pre teba v obci Habovka 08.01.2019 180.00 EUR prevodný príkaz
2018443247Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 112018 27.12.2018 833.63 EUR prevodný príkaz
180102031Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo noviny Habovčan 27.12.2018 360.00 EUR prevodný príkaz
20180203Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz velkoobjemoveho kontajnera 27.12.2018 245.00 EUR prevodný príkaz
180101993Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo kalendáre 27.12.2018 1140.00 EUR prevodný príkaz
3081068546Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.12.2018 80.63 EUR prevodný príkaz
180101971Tlačiareň Kubík s.r.o., Kliňanská cesta 567, 02901 Námestovo Nákup kníh - propagačný materiál 21.12.2018 825.00 EUR prevodný príkaz
112018Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu rok 2018 21.12.2018 200.00 EUR prevodný príkaz
201803Peter Leginus Habovka, 02732 Habovka č. 230 údržba web stránky a počítačových programov OÚ rok 2018 21.12.2018 300.00 EUR prevodný príkaz
2018442623Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 092018 21.12.2018 891.40 EUR prevodný príkaz
20180092Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 01401 Bytča detské ihrisko Pod Závozom - dotácia z Úradu vlády + vlastné zdroje 21.12.2018 8388.00 EUR prevodný príkaz
20184552Marián Grígeľ, 02901 Námestovo Miestného priemyslu 1023 materiál údržba obce 21.12.2018 75.40 EUR prevodný príkaz
2854Ing. Franeková Emília Horná Lehota, Horná lehota 180, 027 41 audit a overenie IÚZ a KÚZ 21.12.2018 1350.00 EUR prevodný príkaz
452018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava v HN 122018 21.12.2018 150.30 EUR prevodný príkaz
8223046043Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 21.12.2018 84.98 EUR prevodný príkaz
412018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava v HN 112018 21.12.2018 219.35 EUR prevodný príkaz
12018Anna Jurinová, 02732 Habovka Pod Úbočou 77 kvety jubilanti a záhradkárske potreby - údržba obce 21.12.2018 428.13 EUR prevodný príkaz
1800067Ing. Roman Ťapák POŽIČOVŇA NÁRADIA, Oravský Biely Potok 246, 027 42 snežná fréza 21.12.2018 1210.90 EUR prevodný príkaz
1800067Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš obnova miestnych komunikacii Stodolisko - mesačná platba 20.12.2018 1496.58 EUR prevodný príkaz
512018Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín realizacia VO (prieskumu trhu) na zabezpecenie docasneho putaca a stalej tabule v ramci projektu : Znízenie energetickej narocnosti administratívnej budovy v obci Habovka 14.12.2018 288.00 EUR prevodný príkaz
1800046Tulipánik s.r.o., Severná 812/10, 02601 Dolný Kubín plavecký výcvik základná škola 14.12.2018 675.00 EUR prevodný príkaz
1803175PYROKOMPLEX, s.r.o., Štefánikova 264/30 Námestovo materiál hasiči 14.12.2018 46.80 EUR prevodný príkaz
20180011Branislav Drapáč BDplus , 03495 Likavka 750 údržba plastových okien administratívna budova a kultúrny dom 14.12.2018 495.00 EUR prevodný príkaz
52018567Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš posypovy material - zimna udrzba 14.12.2018 152.88 EUR prevodný príkaz
92018143Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš doprava strku na zimnu udrzbu 14.12.2018 19.80 EUR prevodný príkaz
3070007386innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 122018 14.12.2018 787.70 EUR prevodný príkaz
1218Daniel Števuliak, 02712 Vitanová 115 údržba plastových okien administratívna budova a kultúrny dom 14.12.2018 493.00 EUR prevodný príkaz
8222074427Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 14.12.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
3081060443Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.12.2018 138.02 EUR prevodný príkaz
201803Občianske združenie FS BUČNÍK, Hobovko, Stodolisko 394/143,02732 príspevok - nahratie CD 14.12.2018 300.00 EUR prevodný príkaz
2018165Pavol Halanda, 941 61 Michal nad Žitavou 279 licencia cintorínsky program 14.12.2018 70.00 EUR prevodný príkaz
2018072JUDr. Jozef Polák, Radlinského 1718 026 01 Dolný Kubín právne služby 14.12.2018 1000.00 EUR prevodný príkaz
2018187Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš obnova miestnych komunikacii Stodolisko - mesačná platba 27.11.2018 1496.58 EUR prevodný príkaz
7180405124Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36,817 15 Bratislava prenájom pozemkov 27.11.2018 15.00 EUR prevodný príkaz
3081054533Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 27.11.2018 100.13 EUR prevodný príkaz
20181784IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice vianočná výzdoba 20.11.2018 1148.70 EUR prevodný príkaz
20181424FEREX, s.r.o., Vodná 23, 949 01 Nitra kontajner na plast základná škola 20.11.2018 230.00 EUR prevodný príkaz
142018Ing. Ľudmila Dzureková, Hattalova 100, 02801 Trstená vypracovanie zmluv a navrhov na vklad 20.11.2018 250.00 EUR prevodný príkaz
2018442939Technické služby Ružomberok, Pivovarská 9 03401 Ružomberok odvoz odpadu 102018 20.11.2018 1026.47 EUR prevodný príkaz
10151121Fortuna Libri, a.s., Zadunajská cesta 8, 851 01 Bratislava Slovenská republika knihy materská škôlka 20.11.2018 55.90 EUR prevodný príkaz
183220MATRATEX manufacture s.r.o., Záhradnícka 58/A, 821 08 Bratislava matrac na polohovateľnú posteľ 20.11.2018 82.50 EUR prevodný príkaz
17418Dušan Pacura Podbiel, 027 42 Podbiel 387 služby BOZP 20.11.2018 92.84 EUR prevodný príkaz
2018012ArlandaGEO s.r.o., Závodná 288, 02743 Nižná geodeticke a meracske prace 20.11.2018 434.00 EUR prevodný príkaz
8221025560Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 20.11.2018 88.12 EUR prevodný príkaz
204280451Geodeticca s.r.o. Košice, mapovy portal webgis 092018 20.11.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
204280537Geodeticca s.r.o. Košice, mapovy portal webgis 102018 19.11.2018 29.00 EUR prevodný príkaz
8220065072Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 19.11.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
180004423o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 oprava verejneho osvetlenia 14.11.2018 98.88 EUR prevodný príkaz
3070007386 innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava zemny plyn 112018 14.11.2018 787.70 EUR prevodný príkaz
18100073Jana Jandurová, Stodolisko 298/76, 02732 Habovka mesiac ucty k starsim-posedenie dôchodcov -obed 14.11.2018 1080.00 EUR prevodný príkaz
2018010MM+M s.r.o. Trstená, Trstená stravovanie členov komisie komunálne voľby 14.11.2018 87.19 EUR prevodný príkaz
5590028957IVES Košice, licencie programov WinIbeu, WinPam 14.11.2018 240.44 EUR prevodný príkaz
92018123Cestné stavby Liptovský Mikuláš, Ulica 1. mája 724, 03101 Liptovský Mikuláš strky udrzba miestnych komunikacii 14.11.2018 86.40 EUR prevodný príkaz
18050011ARCHsight, s.r.o., Konská 85/289, 03204 Liptovský Ondrej projekt pre stavebné povolenie Zberný dvor Habovka 14.11.2018 2250.00 EUR prevodný príkaz
3081047907Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 14.11.2018 65.17 EUR prevodný príkaz
12018Marek Kurátor, Stodolisko 131/37, 02732 Habovka úprava koryta Blatná 14.11.2018 750.00 EUR prevodný príkaz
418110001Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín material - udrzba obce 14.11.2018 295.84 EUR prevodný príkaz
2018033BMU, s.r.o., Andreja Bažíka 510, 027 32 Zuberec dostavba šatní TJ 14.11.2018 1848.00 EUR prevodný príkaz
102018Jaroslav Štechuliak, 027 32 Habovka ozvučenie - posedenie dochodcov pri prilezitosti mesiaca ucty k starsim 05.11.2018 100.00 EUR prevodný príkaz
418100021Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín material - udrzba obce 05.11.2018 82.51 EUR prevodný príkaz
2018260Branislav Habo, Hlavná 371 Zuberec školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 31.10.2018 49.80 EUR prevodný príkaz
201813Vladimír Magerčák PAMSTAV, Zuberec 401 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 31.10.2018 33.20 EUR prevodný príkaz
22018Rastislav Kohár, Pod Brehom 23/5, 02732 Habovka prekrytie strechy starej marnice na cintorine 31.10.2018 585.00 EUR prevodný príkaz
180004223o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 školské pomocky pre sociálne zneváhodnené deti - dotacia UPSVaR 31.10.2018 99.60 EUR prevodný príkaz
1672018Ing. Eugen Dedinský, Štúrova 437, 027 43 Nižná znalecký posudok 29.10.2018 131.09 EUR prevodný príkaz
180901Značky s.r.o., J. Ťatliaka 1785, Dolný Kubín dopravne znacenie 29.10.2018 2333.00 EUR prevodný príkaz
20180165Trstenské technické služby - T T S, s.r.o., J. Hertela 323, 028 01 Trstená odvoz velkoobjemoveho kontajnera 29.10.2018 416.60 EUR prevodný príkaz
3081040431Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 29.10.2018 197.03 EUR prevodný príkaz
1001063o media, s.r.o., 027 32 Habovka 266 internet 10-12/2018 29.10.2018 39.84 EUR prevodný príkaz
8218062955Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 29.10.2018 19.99 EUR prevodný príkaz
1418000296OSMONT Elektromontáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica svietidlo na verejne osvetlenie 17.10.2018 282.00 EUR prevodný príkaz
20181210Ing. Jaroslav Dulovec, Jasenovská 1140, 02957 Oravská Lesná stavebny dozor - cesty Stodolisko 17.10.2018 2850.00 EUR prevodný príkaz
2018099V-TRANS, s.r.o., Zuberec doprava - dôchodci 17.10.2018 167.35 EUR prevodný príkaz
180003993o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 kancelárske potreby 17.10.2018 107.18 EUR prevodný príkaz
8219025389Slovak Telekom Bratislava, Bajkalská 28 telefonne poplatky 17.10.2018 78.40 EUR prevodný príkaz
72018Daniel Klimek, Edmunda Petra Bardoša 206/46, 02732 Habovka zemne prace 17.10.2018 125.00 EUR prevodný príkaz
180004003o media, s.r.o., Habovka, 02732 Habovka 266 oprava verejného osvetlenia 17.10.2018 45.00 EUR prevodný príkaz
1850344CCOP Jednota Námestovo, Hviezdoslavova 1/11,029 01 Námestovo knihy knižnica - dotácia Fond na podporu umenia 17.10.2018 643.30 EUR prevodný príkaz
332018Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Habovka, E.P.Bárodša 235/50 strava HN 092018 11.10.2018 216.25 EUR prevodný príkaz
3081032349Slovnaft Bratislava, Vlčie Hrdlo 82412 Bratislava pohonné hmoty 11.10.2018 124.04 EUR prevodný príkaz
201800629Slovenská národná knižnica, poplatok za kniznicny program 11.10.2018 66.39 EUR prevodný príkaz
1800030FIJA, s.r.o., Trojičné námestie 191, 02744 Tvrdošín oprava verejného osvetlenia 11.10.2018 152.06 EUR prevodný príkaz
418090016Garbiar Stavebniny s.r.o., Vojtaššáková 846, 027 44 Tvrdošín material - udrzba obce 11.10.2018 32.61 EUR prevodný príkaz
418233eGov System spol. s.r.o., sms info 3.Q