Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2019 (štvrtok) o 16,00 hod v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Program:
1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“).
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Schválenie programu rokovania OcZ.
4. Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.
5. Informácia starostu k jednoduchým pozemkovým úpravám Zastudená - Lazy.
6. Interpelácie poslancov OcZ.
7. Správa nezávislého audítora za rok 2018.
8. Konsolidovaná výročná správa za rok 2018.
9. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Habovka na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022 bez programovej štruktúry.
10. Návrh rozpočtu na rok 2020a viacročného rozpočtu na roky 2021 - 2022 bez programovej štruktúry.
11. Návrh VZN č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odvoz komunálneho odpadu.
12. Komunálny plán sociálnych služieb.
13. Rôzne.
14. Žiadosti (org. Starej cesty, OZ FS Bučník)
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver zasadnutia OcZ.
S úctou JUDr. Alojz Lajčin starosta

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 06. 12. 2019 o 20:08 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus