Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Pozvánka na Valné zhromaždenie vlastníkov lesa

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka Vás pozýva na Valné zhromaždenie vlastníkov lesa, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 16.6.2019 o 14.00 hodine v sále kultúrneho domu v Habovke. Prezentácia účastníkov bude od 12.30 hod.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Voľba mandátovej komisie
4. Zapisovateľ
5. Overovateľ zápisnice
6. Návrh na schválenie zmluvy a stanov o spoločenstve /zverejnené na stránke obce Habovka/
7. Odvolanie členov dozornej rady
8. Voľba novej dozornej rady a náhradníkov
9. Voľba člena výboru
10. Správa o činností v roku 2018
11. Správa o finančnom hospodárení za rok 2018
12. Návrh na schválenie účtovnej uzávierky za rok 2018
13. Správa dozornej rady za rok 2018
14. Návrh finančného plánu na rok 2019
15. Návrh hospodárskeho plánu a ostatných prác v roku 2019
16. Návrh na vyplatenie podielov urbáru a výnosov z nájmu súkromných lesných pozemkov
17. Splnomocnenie výboru na sponzorské dary
18. Návrh na odmenu za účasť na Valnom zhromaždení
19. Návrh na uznesenie
20. Diskusia
21. Záver

Vaša účasť je potrebná. Za účasť na Valnom zhromaždení je odmena 10 €
Termín uzávierky prihlášok do výboru a dozornej rady bude dňa 14.6.2019.

Pozvánka na Valné zhromaždenie vlastníkov lesa
ZMLUVA o pozemkovom spoločenstve

Viac informácií na http://urbar.habovka.sk

Zdroj: webmaster, pridané/zmenené dňa 09. 06. 2019 o 15:43 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus