Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Program:
1. Zahájenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Habovke (ďalej len „OcZ“).
2. Voľba návrhovej, mandátovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
3. Schválenie programu rokovania OcZ.
4. Prezentácia, voľba hlavného kontrolóra a vyhlásenie výsledkov.
5. Informácie starostu od posledného zasadnutia OcZ.
6. Informácia starostu k jednoduchým pozemkovým úpravám Zastudená - Lazy.
7. Interpelácie poslancov OcZ.
8. Zberný dvor Habovka.
9. Rozšírenie vodovodnej prípojky cez potok Studená.
10. Voľba, doplnenie rady školy za zriaďovateľa.
11. Rôzne.
12. Žiadosti: (Marián Pavlov, Eduard Jandura, Ľubomír Holub, Radim Fiala, Juraj Litvák, ZŠ s MŠ, ZŠ s MŠ – kuchyňa, Mária Chorvátovičová a spol., Obyvatelia radovej výstavby, Miloš Taraj, Združenie nevidiacich).
13. Návrh na uznesenie.
14. Záver zasadnutia OcZ.
S úctou JUDr. Alojz Lajčin starosta obce

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 18. 04. 2019 o 17:26 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus