Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2019
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Aktuálne informácie

 Témy
 

Informácie z regiónu
Informácie z regiónu
(275)
Múzeum oravskej dediny
Múzeum oravskej dediny
(45)
Lyžovanie
Lyžovanie
(81)
Podroháčske folklórne slávnosti
Podroháčske folklórne slávnosti
(14)
Turistika
Turistika
(113)
Recepty z regiónu
Recepty z regiónu
(9)
Habovský kardan
Habovský kardan
(29)
ORAVA
ORAVA
(101)
Samospráva
Samospráva
(240)
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
(57)
Kultúrne podujatie v Habovke
Kultúrne podujatie v Habovke
(112)
Horská služba
Horská služba
(45)
Športové aktivity
Športové aktivity
(87)
Staré nôty mladých strún
Staré nôty mladých strún
(4)
Služby
Služby
(9)
Vidiečanova Habovka
Vidiečanova Habovka
(13)

 Posledné aktuality
 

Sv. omša na pietnom mieste na Zverovke
Turistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých na sv. omšu, ktorá bude odslúžená v nedeľu dňa 27.10.2019 na symbolickom cintoríne na Zverovke. Vyrazíme pešo z Habovky od predajne JEDNOTA v Dedine o 9:00 hod. ráno. Trasu si upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny
S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie, počas ktorého hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov, resp. k požiarom v bytovom fonde. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je vyhorenie sadzí v komínovom telese z dôvodu nezabezpečenia čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou a používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Poďakovanie


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/3, 9997/13
A)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/66, ostatná plocha o výmere 28 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Chorvatovičovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

B)
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.: 7680/68, ostatná plocha, zastavaná plocha o výmere 34 m2 ktorá bola vytvorené geometrickým plánom č.: 41962249-135/2019 z EKN parcely č. 5202/3, 9997/13 zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľke Márii CHorvatovičovej rod. Klimekovej, bytom ul. Stodolisko 92/13, 02732 Habovka, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – predaj časti obecného pozemku EKN parcely č. 5202/2
Obec Habovka zastúpená starostom JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má v k.ú. Habovka zámer predať nehnuteľný majetok Obce Habovka: novovytvorené CKN parcely č.189/13, ostatná plocha o výmere 80 m2 a č.189/14, ostatná plocha o výmere 67 m2 ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č.50096788-47/2019 z EKN parcely č. 5202/2, zapísanej v LV č.7035 a to žiadateľovi Robertovi Hrubošovi, bytom ul. Jána Jonáša 6183/13, 84107 Bratislava IV., z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Uvedené pozemky bezprostredne nadväzujú na pozemky vo vlastníctve žiadateľa, má cez ne prístup na svoju nehnuteľnosť, stará sa o ne, užíva ich, pričom tvar a umiestnenie týchto pozemkov neumožňuje ich samostatné využitie pre potreby obce.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Katastrom obce 2019
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva v nedeľu dňa 13.10.2019 na jesennú turistiku Katastrom obce. Stretneme sa o 11:00 hod. na autobusovej zastávke Pod Klinkovým vŕškom. Predpokladaná trasa: Lány - Studienky - Biedna - Habovka.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Program starostlivosti prírodnej rezervácie Medzi bormi
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti prírodnej rezervácie Medzi bormi na roky 2018 - 2047

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zber papiera a kovového šrotu
Vážení rodičia a priatelia školy, oznamujeme Vám, že v školskom roku 2019/2020 prebieha celoročný zber papiera a kovového šrotu. Celý výťažok poputuje na športové a kultúrne podujatia pre našich žiakov. Vopred vám ďakujeme. ZŠ s MŠ Habovka.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úprava cesty III/2311


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Informačné tabule s výsadbou zelene

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Moderní učitelia – moderná škola
Naša škola sa už dlhšie zapájala do výziev programu Erasmus+, čo sa jej pod vedením pani riaditeľky PaedDr. Miroslavy Mydliarovej v tomto školskom roku úspešne podarilo. Zapojili sme sa do projektu „Moderní učitelia – moderná škola“. Jeho cieľom je vyškoliť učiteľov v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií (IKT) tak, aby zmodernizovali svoje učebné postupy, metódy a formy vyučovania, a tým sa priblížili k štandardom vyučovania pomocou IKT v zahraničí a hlavne zatraktívnili samotné vyučovanie pre žiakov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Práce na projektoch pokračujú.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úprava povrchu cesty na ulici Edmunda Petra Bardoša

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

41. ročník Čisté hory 2019
Kliknutím tu si dokument zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Cyklotúra Hornou Oravou
Cykloturistický oddiel Darmošľap všetkých srdečne pozýva v nedeľu dňa 1.9.2019 na cyklotúru Hornou Oravou. Zraz o 10.00 pri Hasičárni. Trasu upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vyšlo nové číslo Habovčana
Všetkým obyvateľom Habovky bude doručené do poštových schránok. Tí, ktorí sú mimo Habovky majú možnosť si ho stiahnuť v elektronickej podobe kliknutím tu.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2019 (streda) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša pri kaplnke Anjelov Strážcov
RKFÚ Habovka a turisti z Habovky srdečne pozývajú v nedeľu 25.8.2019 o 14:00 hod. ku kaplnke Anjelov Strážcov, kde bude odslúžená sv. omša. V prípade nepriaznivého počasia budeme o náhradnom termíne informovať.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Návrh osobnosti na ocenenia Žilinského samosprávneho kraja

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

18. ročník tenisového turnaja HABOVKA OPEN 2019
Vždy ste túžili ukázať svoj talent, ale nemali ste príležitosť? Chcete ukázať, že vo Vás drieme Federer či Cibulková? Tak neváhajte a prihláste sa v dňoch 23.-24.8. 2019 na 18. ročník tenisového turnaja HABOVKA OPEN a ukážte, čo vo vás je!
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Sv. omša na Skorušine
OBEC BREZOVICA A RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V BREZOVICI, vás v nedeľu 18.08.2019 pozývajú na slávenie sv. omše pod krížom, na vrchu Skorušina. Sv. omšu o 13.00 hod. bude slúžiť miestny vdp. farár ThDr. Jaroslav Barta, PhD. Odchod spod Maňovej je o 11.00 hod. Pôjde sa pešo turistickým chodníkom na Skorušinu.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Dôrobek 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

44. ročník Podroháčskych folklórnych slávností

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úplná uzávierka cesty

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky pretekov O HABOVSKÝ KARDAN 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úspešný projekt – letný tábor "Ukáž čo dokážeš ty!"
Obec Habovka sa zapojila na základe výzvy Žilinského samosprávneho kraja do programu v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o získanie finančného príspevku pre detský letný tábor. V projekte s názvom „Ukáž čo dokážeš ty !“ bola opätovne úspešná a získala finančný príspevok vo výške 1000,- €. Letný tábor sa uskutoční od 05.08.2019 do 10.08.2019.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zber elektronického odpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 14.08.2019 sa uskutoční zber elektronického odpadu. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Žiadame občanov, ak takýto druh odpadu majú, aby ho vyložili pred dom na viditeľné a dostupné miesto.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

18. ročník súťaže podomácky vyrobených traktorov O HABOVSKÝ KARDAN 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

ORAVA ALTERNATIVE

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Škapuliarska púť do Trstenej
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka vás pozýva v nedeľu 14.07.2019 na Škapuliarsku púť do Trstenej. Na námestí o 10.00 hod. bude sv. omša. Odchod je ráno o 7.00 hod. od kaplnky sv. Márie Magdalény. Pešia trasa povedie cez Lány do Zábiedova, Trstenej a po sv. omši tou istou trasou naspäť. Celková dĺžka je približne 24 km.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úplná uzávierka cesty

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Detský ORAVAMAN
Milí priatelia, ako každý rok, aj tento rok pripravujeme v piatok (12.7.) Detský ORAVAMAN, ktorý je určený pre vaše ratolesti, a veríme, že budúcich účastníkov veľkého ORAVAMANU. Registrácia na preteky prebieha v piatok od 13:00 do 14:45. Štart pretekov je o 15:00 hod. Deti do 6 rokov čaká krátky beh, v areáli Penziónu Pribiskô. Deti vo veku 7 až 15 rokov absolvujú duatlon, kde cyklistická časť vedie po spevnenej poľnej ceste smerom od penziónu. Na vyznačenej obrátke nechajú bicykel a vrátia sa behom do cieľa. Je potrebné mať horský bicykel a prilbu. V prípade potreby bude možné bicykel si požičať aj na mieste. Podujatie sa uskutoční pod dohľadom Tomáša Slavatu, nášho kamaráta a organizátora mnohých detských pretekov a podujatí.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Podroháčska časovka
Vážení športoví priatelia. Termín Podroháčskej časovky 2019 posúvame na jeseň. Presný dátum zverejníme. Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia kultúrneho domu a stavebné práce v okolí.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Letný bazár oblečenia
Pozývame vás zapojiť sa do druhého bazáru oblečenia. Tentokrát to bude letný bazár, takže ak chcete pred letom doplniť alebo práve naopak vyprázdniť šatník, pozývame vás zapojiť sa. PRINIESŤ oblečenie môžte vo štvrtok (4.júla) 18:00-20:00 do školskej jedálne. PREDAJ bude prebiehať v piatok (5.júla) 13:00-18:00 a v sobotu (6.júla) 9:00-13:00. Sú dve možnosti ako sa zapojiť do jarného bazáru: 1. Vypratať svoj šatník a priniesť oblečenie na predaj alebo podarovanie 2. Obohatiť šatník za pár eur Na Slovensku sa vyhodí každých 10 minút 460 kg oblečenia. Zapojením sa do tohto bazáru, podporíte myšlienku lepšieho využitia oblečenia, ktoré ste použili len pár krát (ekologickejšie) a taktiež ušetríte výdavky (ekonomickejšie). Bližšie informácie o možnosti predaja na tel. čísle 0948 087 708 alebo správou na FB Antonia Leginusova. Tešíme sa na vás.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prerušená dodávka elektrickej energie
Oznamujeme, že v čase od 30.07.2019 08:00 do 30.07.2019 15:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Zoznam odberných miest ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Prerušená dodávka elektrickej energie
Oznamujeme, že v čase od 23.07.2019 08:00 do 23.07.2019 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Zoznam odberných miest ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Revitalizácia Oddychovej zóny Osly
Obec Habovka ako podhorská oblasť má krásnu okolitú prírodu s jednou oddychovou zónou Osly, ktorú obec vybudovala už pred 20 rokmi. V súčasnosti by chcela vrátiť život do tejto krásnej lokality. Oddychová zóna sa nachádza v extraviláne obe Habovka, do ktorej patrí údolie Kobylieho potoka obklopené kopcami Bučník – Osly – Poľanky. Lokalita zarastá burinou, brehy potoka zarastajú chrastím ako aj všetky cestičky a studničky. Potok je sotva počuť a nieto ešte vidieť. Plynúci čas sa prejavil aj na deravej streche na odpočívadle a hnijúcich lavičkách. Implementáciou projektu by sme chceli opraviť a miestami spevniť chodník a lávky – mostík cez potôčik. Súčasťou prác je aj vyčistenie studničiek, ktoré sú zároveň zdrojom pitnej vody. V rámci revitalizácie zóny je potrebné opraviť aj odpočívadlo, v ktorom sa môžu deti a a ich rodičia ukryť pred nepriaznivým počasím a tiež ho využívať na spoločné posedenie.
Hlasujte za projekt tu ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2019 o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výstup na Lúčnu
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka srdečne pozýva na výstup na Lúčnu. Dňa 16. júna 2019 o 12.00 hod. bude odslúžená sv. omša. Stretneme sa o 9:30 hod. na parkovisku na Zverovke. V prípade organizačných otázok volajte 0905440022 (P. Leginus) alebo 0903 860 029 (M. Zuberský)..: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zámer Obce Habovka – odpredaj časti obecných pozemkov EKN parcely č. 163/1 a č.164/1
Obec Habovka, zastúpená JUDr. Alojzom Lajčinom týmto oznamuje, že má zámer odpredať časti obecných pozemkov parcely EKN č. 9997/55 zapísanej na LV č.7035 pričom výmera novovytvoreného pozemku parcely EKN č. 163/1, zast. plocha o výmere 72 m2 a parcely č. EKN č. 164/1, zast. plocha o výmere 9 m2 podľa geometrického plánu číslo: 37361007-34/2019 zo dňa 09.04.2019 zhotovený Ing. Pavlom Dibdiakom Veličná 380,02754, o celkovej výmere 81 m2 za ............€ pre Barboru Tekeľovú rod. Šrobovú a Ľubomíra Tekeľa bytom ul. Pod Úbočou 386/1, 02732. Jedná sa o priľahlý pozemok k novostavbe rodinného domu z tohto dôvodu platí pre predaj pozemku vo vlastníctve obce výnimka podľa § 9a odst. 8 písmena b) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde je na odpredaj potrebný súhlas 3/5 (trojpätinová väčšina) všetkých poslancov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Po Orave na bicykli
Po Orave na bicykli. Prvý cyklobus na Orave bude miestnym cyklistom a návštevníkom k dispozícii od 9. júna každý víkend až do 29. septembra. Počas letných prázdnin bude dokonca jazdiť každý deň. Špeciálne upravený autobus bude premávať aj cez Habovku medzi turisticky atraktívnymi lokalitami smerom na Zuberec a Oravice.
Cestovný poriadok vo formáte PDF ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na Valné zhromaždenie vlastníkov lesa
Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárskych spolumajiteľov obce Habovka Vás pozýva na Valné zhromaždenie vlastníkov lesa, ktoré sa uskutoční v nedeľu dňa 16.6.2019 o 14.00 hodine v sále kultúrneho domu v Habovke. Prezentácia účastníkov bude od 12.30 hod.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Cyklotúra Hornou Oravou
Cykloturistický oddiel Darmošľap všetkých srdečne pozýva v nedeľu dňa 9.6.2019 na cyklotúru Hornou Oravou. Zraz o 10.30 pri Hasičárni. Trasu upresníme na mieste.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jánošíkove diery
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva v nedeľu 2.6.2019 na turistický prechod na Jánošíkove diery v Malej Fatre. Doprava do Terchovej je individuálna. Stretnutie turistov bude na parkovisku pred Hotelom Diery. Odchod z parkoviska sa predpokladá o 10:00 hod. V prípade organizačných otázok volajte 0905440022 (P. Leginus) alebo 0903 860 029 (M. Zuberský).
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSR
VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ Uvedený dokument je k nahliadnutiu v úradných hodinách na Obecnom úrade v Habovke alebo na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turistický prechod Veľké Borové – Prosiecka dolina – Kvačianska dolina (aktualizované)
Vážení priatelia turistiky, podľa SHMÚ by malo byť priaznivé počasie a tak sme turistický prechod naplánovali na nedeľu 26.5.2019.
Tradičný turistický prechod začína na Veľkom Borovom (parkovisko pri Penzióne Borovec) a pokračuje cez Oblazy – Kvačany – Prosiek – Prosiecka dolina – Veľké Borové. Doprava na a z Veľkého Borového je individuálna. Odchod od Penziónu Borovec je o 10.30 hod. Doba trvania je približne 5 hod. Dĺžka trasy je 17 km. Túra je vhodná aj pre deti.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Určenie volebnej miestnosti
Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
Určenie elektronickej adresy
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie
GDPR - Splnenie informačnej povinnosti


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

OZNAM

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 24. mája 2019 (piatok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Viac informácií ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu
O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. Júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.
Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Poskytnutie informácií dotknutým osobám k zabezpečeniu priebehu volieb podľa zákona č.180/2014 Z. z
Kliknutím tu si ich zobrazíte vo formáte PDF.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

PRIJÍMANIE DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKEJ ŠKOLE
Kliknutím tu si ich zobrazíte vo formáte PDF.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ v Habovke
Obec Habovka podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, E.P. Bárdoša 235/50, Habovka.
Viac informácií ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pokyny pre jarné upratovanie a ochranu lesov
Kliknutím tu si ich zobrazíte vo formáte PDF.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jeden deň pracujem pre svoju obec
Milí Habovčania, prišla jar a je čas na jarné upratovanie doma aj vonku. Preto prichádzame s výzvou – jeden deň pracujem pre svoju obec. Niektorí z Vás to robia skoro denne a patrí Vám za to uznanie a poďakovanie nás všetkých. Zametáte chodník pre chodcov okolo hlavnej cesty, čistíte a upravujete našu Odychovú zónu Osly, zodvihnete odhodené odpadky zo zeme, odpadky zo zastávok, miestnych komunikácií, v okolí Vašich rodinných domov a tak podobne...
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

VÝZVA – pohľadnica obce Habovka
Máte zaujímavé fotografie našej obce, ktoré by podľa vás mohli byť na pohľadnici našej obce? Pošlite nám ich na e-mailovú adresu obec@habovka.sk alebo ich osobne doneste na obecný úrad. Najlepšie fotografie budú použité na pohľadnicu našej obce a odmenené vecnou cenou. Všetky fotografie vám budú následne vrátené..: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Naše domácnosti dostali kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad
Vďaka úspešnému spoločnému projektu obcí Hornej Oravy (Brezovica, Čimhová, Habovka, Hladovka, Liesek, Suchá Hora, Štefanov nad Oravou, Oravský Biely Potok, Podbiel, Vitanová, Zábiedovo a Zuberec), ktorého cieľom bolo predchádzať vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na ich území, naša obec získala 141 kusov kompostérov na biologicky rozložiteľný odpad. Domácnostiam so šesť a viac členmi bolo rozdelených 101 kompostérov, 40 kompostérov sa rozdelilo domácnostiam s piatimi členmi a domácnostiam, ktoré sa spojili. Objem tohto kompostéra je 1050 l.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Jarný bazár oblečenia
Obecný úrad s dobrovoľníkmi vás pozýva zapojiť sa do jarného bazáru oblečenia a iných vecí, ktorý sa bude konať v piatok 12. apríla od 14:00 do 20:00 hod. a v sobotu 13. apríla od 09:00 do 20:00 hod. v KD Habovka. Veci môžete doniesť v piatok doobeda. Budete mať miesto, kde si ocenené veci môžete vystaviť. K veciam priložte aj ich zoznam. Veci vám budú vrátene v nedeľu po ukončení burzy pripadne v pondelok doobeda. Bližšie info u Tonky Leginusovej na t.č. 0948 087 708.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do Európskeho parlamentu
V súvislosti s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 01. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu určujem elektronickú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: matrika@habovka.sk.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zverejnenie verejnej vyhlášky
Verejná vyhláška. Kliknutím tu si ju zobrazíte, prípadne stiahnete.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky prezidentských volieb 2019 v obci Habovka - 2. kolo
Počet zapísaných voličov: 1141
Počet voličov zúčastnených na hlasovaní: 578
Počet platných hlasov: 555
Počet neplatných hlasov: 23
Zuzana Čaputová: 209
Maroš Šefčovič: 346

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme vám, že od 28.03.2019 08:00 hod. približne do 28.03.2019 13:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v obci Habovka z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Viac informácií nájdete tu ...

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Svetový deň vody 2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne sa ako každoročne aj tento rok zapája do aktivít Svetového dňa vody so zámerom zabezpečiť osvetu, vzdelávanie a prístup verejnosti k informáciám o pitnej vode, ako jednej z najdôležitejších súčasti života človeka. Pri tejto príležitosti dňa 21.03.2019 /štvrtok/ budú odborní pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia v čase od 8.00 do 13.00 hod. poskytovať všetkým záujemcom osobne na adrese: Nemocničná 12 Dolný Kubín /prízemie č. dverí 11, 12 a 13 / alebo telefonicky na telefónnych číslach: 043/5504822, 043/5504823 a 0915 468 180, konzultácie a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov, individuálnych studní ako aj orientačné vyšetrenie prinesenej vzorky pitnej vody /najmä individuálne vodné zdroje/. Priamo na mieste budú orientačne stanovené dva ukazovatele dusitany a dusičnany pomocou testovacích indikátorových prúžkov.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Zber elektroodpadu
Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že dňa 20.3.2019 (t.j. streda) sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu. Odpad nemusíte nikam nosiť. Stačí, aby ste ho vyložili pred vaše oplotenia. Odtiaľ bude elektrodopad odvezený.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výsledky prezidentských volieb 2019 v obci Habovka - 1. kolo

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
Vzhľadom na skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra skončilo dňa 03. marca 2019, na základe vlastnej žiadosti, Obec Habovka v súlade s § 18a ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) deň konania voľby hlavného kontrolóra vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Z uvedeného vyplýva, že voľba sa musí vykonať v termíne do 30. 04. 2019. Deň voľby je stanovený na deň plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 26. 04. 2019. Nakoľko voľba musí byť vyhlásená najneskôr 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce a volebný poriadok pre voľbu hlavného kontrolóra obce Habovka

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácia pre voliča
Rozhodnutie predsedu NR SR


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Obec Habovka v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že v kalendárnom roku 2018 dosiahla úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 69,3 %.
S dosiahnutou úrovňou sa naša samospráva neuspokojuje a plánujeme v nasledujúcom období dosiahnuť ešte vyššiu úroveň vytriedenia komunálnych odpadov. Zámerom Európskej únie je dosiahnuť úroveň až nad 90 %. Na dosiahnutie takýchto cieľov je však potrebná spolupráca všetkých obyvateľov našej obce, preto Vás prosíme, starajme sa spoločne o čistotu v našej obci dôsledným separovaním odpadu, aby ho čo najmenej skončilo v komunálnom odpade. Po stránke ekonomickej odvoz separovaného odpadu našu obec nestojí nič, ale odvoz komunálneho odpadu nás stojí mesačne okolo 1 250 Eur (údaj za rok 2018). Po stránke kvality nášho života najvyššou odmenou za našu spoločnú námahu bude čisté a zdravé životné prostredie.

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

JPÚ Habovka - oznámenie

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Klzisko POD ZÁVOZOM

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 22. februára 2019 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Úspešný projekt Wifi pre teba v obci Habovka

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Výzva na predkladanie ponúk stavby: Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Habovka

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5 - Vysvetlenie súťažných podkladov

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Voľby do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019 v čase od 7:00 h do 22:00 h.

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do EP
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka
Klub dôchodcov a Obecný úrad v Habovke vás pozývajú na spoločné posedenie pri fašiangovej kapustnici, ktoré sa bude konať 13.02.2019 o 14:00 hod. v Pizza Pub v Habovke pri Jednote. Vstupné je 3,-€. Potrebné je prihlásiť sa čo najskôr u pani Emílie Pavlovej č. t.: 043 5395 036 alebo u pani Julky Petrekovej č. t.: 0904 215 370. Tešíme sa na vašu účasť!
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

XVI. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE HABOVKA

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Volľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Určenie elektronickej adresy
Určenie volebnej miestnosti
Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb
Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

VYHLÁŠKA Okresného úradu Prešov o Návštevnom poriadku Tatranského národného parku

Dokument vo formáte PDF č. 1
Dokument vo formáte PDF č. 2
Dokument vo formáte PDF č. 3

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turisticko – lyžiarsky prechod ku prameňu Blatnej
Turistický oddiel Darmošľap a TJ Blatná Habovka srdečne pozývajú všetkých na 34. ročník turisticko – lyžiarskeho prechodu Ku prameňu Blatnej. Akcia sa uskutoční v nedeľu 27.1.2019. Zraz účastníkov je o 10.00 hod. pri obchode JEDNOTA v Dedine. Dĺžka celej trasy je približne 15 km. Pôjdeme tradičnou trasou na bežkách od cintorína, cez Bory, nad Múzeum Oravskej dediny po modrej značke až po Zamaňovú. Peší pôjdu Blatnou dolinou. Stretnutie bude pri hlavnej ceste smerom na Kraviarku. Tak ako minulý rok, bude sa podávať bigos a teplý čaj. Zápisné na prechod je 1 EUR.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Ministerstvo školstva prispeje na opravu strechy ZŠ v Habovke 60 000 EUR
Firma z Čadce, ktorá realizovala strechu na našej ZŠ s MŠ, vykonala neodbornú prácu a cez strešné okná a krytinu zateká. Firma zanikla a nie je možná reklamácia vykonaných prác. Obecný úrad Habovka v roku 2018 preto spracoval potrebnú dokumentáciu k získaniu finančných prostriedkov na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ a zaslal ho na Ministerstvo školstva, ktoré prispelo na jej opravu 60 000,-€.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Odvolanie mimoriadnej situácie

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

MEDZINÁRODNÉ MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 19. - 20.1.2019
Preteky sa budú konať v areáli Múzea oravskej dediny v Zuberci na Brestovej cez víkend 19.1. až 20.1.2019. Predbežný štart prvého pretekára bude o 10:00 hodine. Viac info na http://sleddog.zuberec.sk/ms
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Nové fotografie vo fotogalérii ...

• NOVÝ ROK 2019
• Vianočná Stará cesta 2018
• Vianoce deťom 2018
• Skorušina 2018
• Otvorme srdcia pre úsmev 2018
• Jasličková pobožnosť 2018
• Vianočná akadémia 2018

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva v nedeľu dňa 6.1.2019 na zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu na Lány. Stretneme sa o 11:30 hod. pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Túra je vhodná aj pre deti. Každý nech si okrem slaniny alebo klobásy na opekanie vezme aj suché polienko.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vianočná Stará cesta

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vianoce deťom - benefičný koncert

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

13. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva na 13. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu. Zraz účastníkov je v stredu 26.12.2018 o 10:00 hod. pod Maňovou, pôjde sa tradične novým chodníkom cez Mikulovku na Skorušinu. Ak sa výrazne zmenia snehové podmienky, o zmene budeme informovať.


.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Vianočná akadémia
Deti a žiaci zo Základnej školy s materskou školou vás v tomto predvianočnom období pozývajú na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční dňa 19.12.2018 o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Habovke. Celý program sa bude niesť v duchu vianočných zvykov a tradícií. Príďte si zaspomínať a na chvíľu sa vrátiť späť v tomto uponáhľanom čase. Vašou účasťou a potleskom vyčarujete úsmev na detských tváričkách a my veríme, že pre Vás vytvoríme tú správnu atmosféru Vianoc.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti
Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane SR ruší. Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.
.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

Pozvánka na benefičnú vianočnú akciu - Otvorme srdcia pre úsmev

.: Pridané (zmenené): . . :: Zobraz celý článok >>>

design & code © 2012 Peter Leginus