Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Podporené projekty
PHSR
Separovaný zber
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

Separovaný zber

Babyburza

Aktuálne informácie

 Témy
 

Informácie z regiónu
Informácie z regiónu
(233)
Múzeum oravskej dediny
Múzeum oravskej dediny
(45)
Lyžovanie
Lyžovanie
(81)
Podroháčske folklórne slávnosti
Podroháčske folklórne slávnosti
(14)
Turistika
Turistika
(103)
Recepty z regiónu
Recepty z regiónu
(9)
Habovský kardan
Habovský kardan
(28)
ORAVA
ORAVA
(101)
Samospráva
Samospráva
(208)
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
Kultúrne a športové podujatia v Zuberci
(56)
Kultúrne podujatie v Habovke
Kultúrne podujatie v Habovke
(108)
Horská služba
Horská služba
(45)
Športové aktivity
Športové aktivity
(82)
Staré nôty mladých strún
Staré nôty mladých strún
(4)
Služby
Služby
(9)
Vidiečanova Habovka
Vidiečanova Habovka
(13)

 Posledné aktuality
 

Samospráva

Novela zákona č.39/2006 o veterinárnej starostlivosti
Dňa 6. novembra 2018 vydala EK Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. 1 VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane SR ruší. Z uvedeného vyplýva, že všetky chovy ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Informácie z regiónu

Súťaž - Na nový level
Vážení rodičia, milí žiaci, naša škola dostala práve veľmi dôležitú úlohu. Ak ju splní, dostane sa na úplne nový level. Bude vybavená najmodernejšou počítačovou učebňou, revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým, čo k tomu patrí v hodnote až 7 000€. A to nie je všetko. Vy a každý jeden z nás, môže vyhrať ďalšie ceny, ako napríklad, hráčsky PC, notebook, smartfón, elektrickú kolobežku, tlačiareň a 100 ďalších skvelých cien.
Jediné čo musíte urobiť, je navštíviť stránku www.nanovylevel.sk a zahlasovať za našu školu.

Informácie z regiónu

ZIMNÉ A VYKUROVACIE OBDOBIE
Nastáva čas chladného a sychravého počasia, kedy vo zvýšenej miere vykurujeme svoje obydlia. Toto „vykurovacie obdobie“ je možné charakterizovať aj ako obdobie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, nakoľko sa mnohé domácnosti opäť vracajú k vykurovaniu pevným palivom, čo je spôsobené najmä zdražovaním plynu a elektrickej energie. Komíny, dymovody a palivové spotrebiče na pevné palivá sú náročnejšie na ich prevádzkovanie, vykonávanie kontrol, čistenie, ako aj na ich správnu realizáciu a inštaláciu. Občania však toto často podceňujú a tým sa vystavujú riziku ohrozenia požiarom. V poslednej dobe najviac požiarov rodinných domov vzniká práve v dôsledku nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies. Chceli by sme Vás týmto upozorniť, že dodržiavaním nasledovných podmienok pre správne prevádzkovanie vykurovacích zariadení môžete predísť vzniku požiaru od vykurovacích telies:

Turistika

Katastrom obce 2018 II.
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva v nedeľu dňa 11.11.2018 na jesennú turistiku Katastrom obce. Stretneme sa o 11:00 hod. na autobusovej zastávke Pod Klinkovým vŕškom. Trasa: Zastudená - Svinský vršek - Rúbaniská - Mních (1110 m n.m.) - Janovky - Habovka.

Informácie z regiónu

Komunálne voľby 2018 v Habovke
Volebná komisia v jedálni budovy materskej školy. Voliť môžete prísť dnes do 22:00 hod.


Samospráva

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
Obec Habovka uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu a do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod. v budove Základnej školy s materskou školou Habovka v školskej jedálni.

Samospráva

Predvolebná diskusia kandidátov na starostu obce Habovka
sa uskutoční dňa 3.11.2018 o 18:30 hod. v sále Kultúrneho domu v Habovke.


Turistika

Sv. omša na symbolickom cintoríne na Zverovke
Dňa 28.10.2018 sa turisti z Darmošľapu Habovka zúčastnili na sv. omši na symbolickom cintoríne na Zverovke. Pešia túra z Habovky na Zverovku a späť merala presne 20 km. Veľká vďaka všetkým, ktorých neodradil ranný dážď a túry sa zúčastnili. Počasie nakoniec vydržalo a po ceste naspäť zasvietilo aj slnko.

• Fotogaléria si môžete pozrieť tu ...
• Fotogaléria na sociálne sieti Facebook ...

Turistika

Sv. omša na symbolickom cintoríne na Zverovke
Turistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých na sv. omšu, ktorá bude odslúžená v nedeľu dňa 28.10.2018 na symbolickom cintoríne na Zverovke. Vyrazíme pešo z Habovky od predajne JEDNOTA v Dedine o 9:00 hod. ráno. Trasu si upresníme na mieste.

Kultúrne podujatie v Habovke

Stretnutie dôchodcov
Obecný úrad Habovka srdečne pozýva skôr narodených a všetkých dôchodcov na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční zajtra t.j. 25.10.2018 v Kultúrnom dome v Habovke po svätej omši, ktorá sa začína o 10.00 hod.

Samospráva

Komunitný plán sociálnych služieb
Vážení spoluobčania, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám. Ďakujeme Vám za spoluprácu. Online verzia dotazníka pre obec je dostupná na stránke (na každú otázku je respondent povinný odpovedať) http://bit.ly/2yfIC2b

Informácie z regiónu

OZNAM
Bezbolestná zubná ambulancia MUDr. Pavol Brečka oznamuje svojim pacientom, že končí svoju činnosť dňa 30.11.2018. Žiadame pacientov, aby si vyzdvihli svoju zdravotnú dokumentáciu do uvedeného termínu. Po tomto termíne bude zdravotná dokumentácia premiestnená na príslušný odbor VÚC Žilina.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2018 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Turistika

Turistický pochod Hranicou katastra
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka pozýva v nedeľu dňa 21.10.2018 všetkých priaznivcov turistiky na turistický pochod Hranicou katastra. Stretneme sa o 10:00 hod. pri Kaplnke sv. Márie Magdalény. Pôjdeme trasou smerom na Lány - Kaplnka Anjela Strážcu - Vrch Studienky - Biedna - Habovka. Prípadne si trasu upresníme na mieste.

Informácie z regiónu

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme, že v termíne od: 26.10.2018 08:00 do: 26.10.2018 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 3212831 EIC 24ZSS32128310004 (Habovka 35, Habovka) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. V prípade ďaľších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk.

Informácie z regiónu

Sv. omša pri kaplnke Anjela Strážcu
Z dôvodu nepriaznivého počasia sv. omša na Lánoch dnes nebude.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. augusta 2018 (utorok) o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Športové aktivity

Cykloputovanie Podhájska 2018
Cykloturistický oddiel Darmošľap srdečne pozýva na cykloputovanie v okolí Podhájskej. Akcia sa uskutoční v dňoch 19. až 23.9.2018. Ubytovanie s raňajkami je zabezpečené v Penzióne Zlatá rybka. Počet účastníkov je obmedzený na 15 osôb. Vašu účasť je potrebné potvrdiť e-mailom na adresu darmoslap@habovka.sk alebo telefonicky 0905440022 do 17.8.2018. Dopravu osôb a bicyklov do Podhájskej upresníme po tomto termíne. Predbežná cena za ubytovanie a stravu je určená na 15 EUR osoba/noc. V cene bude zabezpečené aj kúpanie v termálnych kúpaliskách.

Samospráva

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy
PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE HABOVKA, KTORÉ SA BUDÚ KONAŤ 10.11.2018 BOLI URČENÉ OBECNÝM ZASTUPITEĽSTVOM DŇA 27.7.2018:
1 VOLEBNÝ OBVOD
9 POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

POČET OBYVATEĽOV V OBCI HABOVKA KU DŇU VYHLÁSENIA VOLIEB: 1376.

Podroháčske folklórne slávnosti

43. Podroháčske folklórne slávnosti a Celoštátna súťaž Nositelia tradícií 2018
Podroháčske folklórne slávnosti s viac ako tisíckou účinkujúcich Oravské folklórne leto pokračuje v Zuberci a Oravskom Bielom Potoku 3. – 5. augusta 2018 sviatkom oravského folklóru – 43. Podroháčskymi folklórnymi slávnosťami. Obec Zuberec, Žilinský samosprávny kraj, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne a Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a obce Oravský Biely Potok a Habovka pozvali na trojdňový medzinárodný folklórny festival viac ako tisíc účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska a z Írska.

Informácie z regiónu

Vyšlo nové číslo Habovčana
Všetkým obyvateľom Habovky bude doručené do poštových schránok. Tí, ktorí sú mimo Habovky majú možnosť si ho stiahnuť v elektronickej podobe kliknutím tu.

Múzeum oravskej dediny

Súkenná nedeľa
V nedeľu 22. júla 2018 vás pozývame do Múzea oravskej dediny v Zuberci na Brestovej na podujatie Súkenná nedeľa. Program sa v múzeu začína o 12,00 hod. ukážkami ubíjania súkna vo valche z Lomnej a ukážkou mletia obilia v mlyne z Novoti. Od 14,00hod. Súkenný odev Oravcov - folklórny program, v ktorom účinkujú ORAVSKÉ DETI z Veľkej Lipnice (PL), Goralská ľudová hudba z Hladovky, Podroháčska ľudová hudba zo Zuberca, Folklórny kolektív BRESTOVÁ. Počas celého dňa ukážky remeselnej výroby. Srdečne pozývame

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. júla 2018 (piatok) o 16,00 hod v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Informácie z regiónu

Zber elektroodpadu
Oznamujeme občanom, že dňa 15.08.2018 sa uskutoční zber elektronického odpadu. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. Žiadame občanov ak takýto druh odpadu majú, aby ho vyložili pred dom na viditeľné a dostupné miesto.

Turistika

Škapuliarska púť do Trstenej
Cykloturistický oddiel Darmošľap Habovka vás pozýva v nedeľu 15.07.2018 na Škapuliarsku púť do Trstenej. Na námestí o 10.00 hod. bude sv. omša. Odchod je ráno o 7.00 hod. od Kaplnky sv. Márie Magdalény.

Informácie z regiónu

Uzávera cesty počas horského triatlonu ORAVAMAN
Dávame do pozornosti, že v sobotu 14.7. bude v čase od 7:45 do 13:00 uzavretá cesta II. triedy č. 584 medzi Zubercom a Liptovskými Matiašovcami cez horský prechod Huty. V sobotu bude v čase od 10:00 do 13:00 uzavretá premávka od križovatky Prte k Penziónu Pribiskô, nakoľko táto cesta bude určená pre pretekárov na príjazd do depa. Žiadame preto šoférov, aby svoje autá zaparkovali na vyhradenom parkovisku pod Pribiskom v čase do 10:00. Ďakujeme za pochopenie.

Športové aktivity

6. Podroháčska časovka
Niekoľko dní pred športovým sviatkom, horským triatlonom na Slovensku ORAVAMAN, sa bude konať v nedeľu 8.7.2018 podujatie pre všetkých športovcov s názvom Podroháčska časovka. Štart bude v Habovke, prechádzať bude cez Zuberec, otočka pri hájovni smerom na Oravice a naspäť do Habovky. Súťažiť môžu všetci cyklistickí nadšenci a cyklokluby nielen zo Slovenska. Súťažné disciplíny sú aj pre deti. Záverečná „retro“ jazda na starých bicykloch, v tradičnom oblečení iste poteší nielen divákov v podroháčskych obciach Habovke a v Zuberci, kto chce môže sa pridať. Tešíme sa na VÁS.

Informácie z regiónu

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 15.06.2018 od 07:00 hod. do odvolania.
Kompletné znenie oznamu vo formáte PDF

Informácie z regiónu

Do školy na bicykli
Celonárodná kampaň Do školy na bicykli má za cieľ hravou formou upriamiť pozornosť žiakov na alternatívne druhy dopravy, najmä cyklistickú dopravu. Každý predsa vie, že bicyklovanie je zdravé, zábavné, rýchle a navyše neznečisťuje životné prostredie. Do tejto kampane sa zapojila aj habovská škola v termíne 28. mája - 1. júna 2018. Každý, kto v tomto týždni prišiel na bicykli, mal možnosť získať kartu Petra Sagana, ktorú si môže vymeniť za zlú známku z ľubovoľného predmetu. Najviac žiakov, ktorí práve v tomto týždni chodili na bicykli bolo z 8. A triedy až 85%, za nimi samozrejme nezaostávali ani šiestaci 69,5 %, či piataci 69 %... Zapojili sa aj žiaci z prvého stupňa. Na bicykli prišli nielen žiaci, ale aj učitelia, kuchárky i upratovačky. V piatok 1. júna sme týždeň bicyklovania, všetci spoločne, zavŕšili okružnou jazdou okolo Habovky. Hlavným cieľom kampane bolo predovšetkým podporiť u detí a mládeže využívanie bicykla ako plnohodnotného dopravného prostriedku, ale v neposlednom rade aj zvýšiť rozsah a kvalitu dopravnej výchovy detí.

Kultúrne podujatie v Habovke

Vidiečanova Habovka 2018
Srdečne pozývame na celoštátnu súťažnú prehliadku detského hudobného folklóru. Uskutoční sa v dňoch 16. a 17. júna 2018 v kultúrnom dome.


Kultúrne podujatie v Habovke

DEŇ MATIEK
Obec Habovka pozýva všetkých občanov na DEŇ MATIEK 13.05.2018 o 16.00 hod. do kultúrneho domu. V programe vystúpia vaše deti a vnúčatá.

Turistika

Cykloputovanie Studená dolina – Pieniny 2018
V dňoch 8. – 10.6.2018 (piatok, sobota, nedeľa) sa uskutoční už XIX. ročník Cykloputovania Studená dolina – Pieniny 2018.

Športové aktivity

Habovka - Zverovka - Ťatliakova chata
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých dňa 6.5.2018, t.j v nedeľu na plánovanú cyklotúru na Zverovku, bývalú Ťatliakovu chatu a späť (30 km, 780 výškových m). Štart o 13.00 hod. pri Hasičárni.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 07. mája 2018 o 16,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Samospráva

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Dolnom Kubíne v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Dolný Kubín a Tvrdošín od 20.04.2018 od 08:00 hod. do odvolania

Turistika

Turistický prechod Veľké Borové - Kvačianska dolina - Prosiecka dolina
Cykloturistický oddiel Darmošľap pozýva všetkých v nedeľu dňa 22.4.2018 na už tradičný turistický prechod Veľké Borové (Penzión Borovec) – Oblazy – Kvačany /domáci pivovar Brontvai/ – Prosiek – Veľké Borové. Doprava na a z Veľkého Borového je individuálna. Odchod od Penziónu Borovec je o 10.00 hod. Doba trvania trasy je 5 hod.

Informácie z regiónu

Ponuka práce v Brestovskej jaskyni
Prijmeme sprievodcu do Brestovskej jaskyne na dobu určitú (od 01. 05. 2018 do 30. 09. 2018) – nástup ihneď.

Samospráva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme vám, že v termínoch od 10.05.2018 08:00 hod. do 10.05.2018 15:00 hod. a od 11.05.2018 08:00 hod. do 11.05.2018 15:30 hod. bude v obci Habovka prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

• Rozpis odberných miest 1
• Rozpis odberných miest 2

Športové aktivity

Cyklotúra Hornou Oravou
Cykloturistický oddiel Darmošľap všetkých srdečne pozýva v nedeľu dňa 15.4.2018 na cyklotúru Hornou Oravou. Zraz o 11.15 pri Hasičárni. Trasu upresníme na mieste.

Samospráva

Zber elektroodpadu
V pondelok 19.3.2018 v ranných hodinách bude zber elektroodpadu – biela technika. Ide o staré rádia, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rychlovarné kanvice a pod. Elektroodopad musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste. Pracovníci zabezpečujúci zber budú uvedený elektroodpad zbierať, preto musí byť vyložený na viditeľnom a dostupnom mieste.

Kultúrne podujatie v Habovke

VÝKRIKY BEZ OZVENY v podaní ochotníckeho divadla Jána Vojtaššáka zo Zákamenného
Divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 18. marca 2018 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Habovke. Divadelná adaptácia spája päť noviel Mila Urbana, ktorá zobrazuje život obyčajných ľudí. Vstupné – dobrovoľné.

Informácie z regiónu

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
Vážení rodičia! Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Habovke vás pozýva NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ dňa 11. apríla 2018 o 11.30 hod. do budovy ZŠ Habovka. Radi vás privítame na tomto slávnostnom zápise v našej škole. Na zápis je potrebné priniesť: rodný list dieťaťa a vyplnený zápisný lístok.

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2018 (streda) o 16.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Habovke.

Samospráva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
Oznamujeme vám, že dňa 25. 01. 2018 v čase od 8:00 hod. bude v celej obci Habovka prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 25.01.2018 o 14:00 a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Informácie z regiónu

Otvorenie Obecnej knižnice v Habovke 19.1.2018
Fond na podporu umenia podporil z verejných zdrojov projekt rozšírenia knižného fondu v obecnej knižnici v Habovke. Vďaka podpore FPU sme mohli pre čitateľov nakúpiť cca 100 nových kníh v hodnote 1 060,00 eur. Touto cestou ďakujeme za všetkých našich čitateľov. Našim cieľom je ponúknuť našim čitateľom kvalitnú literatúru a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.

Turistika

Turisticko – lyžiarsky prechod ku prameňu Blatnej
Turistický oddiel Darmošľap a TJ Blatná Habovka srdečne pozývajú všetkých na 33. ročník turisticko – lyžiarskeho prechodu Ku prameňu Blatnej. Akcia sa uskutoční v nedeľu 28.1.2018. Zraz účastníkov je o 10.00 hod. pri obchode JEDNOTA v Dedine. Dĺžka trasy je 15 km. Ak budú vhodné snehové podmienky, tak sa pôjde tradičnou trasou na bežkách, peší pôjdu Blatnou dolinou. Po skončení sa bude podávať bigos v Pizza PUB Završkom. Zápisné na prechod je 1 EUR (výdavky na bigos).

Informácie z regiónu

XV. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE HABOVKA
XV. Reprezentačný ples obce Habovka, ktorý organizuje cykloturistický oddiel Darmošľap sa uskutoční dňa 10.2.2018 so začiatkom o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Habovke. Predpredaj vstupeniek je vo firme 3omedia v Habovke. Cena vstupenky je 25 EUR na osobu. Srdečne všetkých pozývame.

Turistika

Turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva v sobotu dňa 6.1.2018 na zimný turistický prechod ku kaplnke Anjela Strážcu na Lány. Stretneme sa o 11:30 hod. pri kaplnke sv. Márie Magdalény. Túra je vhodná aj pre deti. Každý nech si okrem slaniny alebo klobásy na opekanie vezme aj suché polienko.


Turistika

12. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu
Turistický oddiel Darmošľap vás pozýva na 12. ročník Štefanského výstupu na Skorušinu. Zraz účastníkov je v utorok 26.12.2017 o 10:00 hod. pod Maňovou, pôjde sa novým chodníkom cez Mikulovku na Skorušinu.

Informácie z regiónu

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa rodinnej pohody a darčekov všetkým hosťom a obyvateľom obce Habovka zo srdca želajú tvorcovia stránky www.habovka.sk...

Samospráva

Zámer obce Habovka na zámenu časti obecných pozemkov
Obec Habovka, zastúpená JUDr. Alojzom Lajčinom oznamuje, že Obecné zastupiteľstvo v Habovke na zasadnutí konanom dňa 15.12.2017 uznesením č.61/2017 schválilo:

Samospráva

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
V súlade s ustanovením zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Habovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2017 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Habovke.

Informácie z regiónu

Vianoce s Kollárovcami
Srdečne všetkých pozývame na vianočný koncert Kollárovcov, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 7.12.2017 o 18.00 hod. v KD Habovka. Predpredaj vstupeniek je na Obecnom úrade v Habovke, tel. 0914 220 117.
design & code © 2012 Peter Leginus